Мобінг (цькування) на роботі
Огляд законодавства
Поліщук Вікторія
08.09.2022

06 вересня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу із скороч. строку підготовки Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці № 5749.

Детально із проектом Закону можна ознайомитися за лінком: https://bit.ly/3DdrZ9Q .

Законопроектом пропонується ввести зміни до КУпАП Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та Закону України «Про колективні договори і угоди», визначивши поняття мобінг, передбачити адміністративну відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника.

Явище «мобінг» є однією з форм дискримінації прав людини і пов’язане саме з трудовими відносинами.

Відтак, за проектом змін, вчинення мобінгу (цькування), — тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 2550 грн. або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягне за собою накладення штрафу від 3400 до 5100 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Проект Закону дуже тісно пов’язаний із проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці №5748 від 12.07.2021 р., який було прийнято за основу із скороч. строку підготовки.

Мобінг (цькування), тобто діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Економічний тиск – нерівна оплата за працю рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів, тощо).

Психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце, тощо.

Створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери – ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця, застосування інших формально нейтральних процедур для виведення працівника з психологічної рівноваги, негативного виокремлення працівник з колективу, утруднення виконання ним своєї трудової функції, тощо.

Наслідки у питаннях звільнення працівників та керівника, якщо будуть прийняті законопроекти:

  • працівник може звільнитися, якщо роботодавець чинив мобінг (цькування) до працівника, або не вживав заходів щодо його припинення. При цьому, працівник отримує вихідну допомогу — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку;
  • вчинення працівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву є підставою для звільнення;
  • вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або не вжиття заходів щодо його припинення є підставою для звільнення такого керівника.

Огляд законопроекту підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ

Заходи з підвищення кваліфікації на теми трудового права у розкладі ВША НААУ:

Вебінар “Військовий облік жінок, бронювання і мобілізація: законодавчі зміни крізь призму практики”, лектор Вікторія Поліщук

Реєстрація: https://bit.ly/3QEr0mc