Кабмін визначив алгоритм бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час
Огляд Постанови підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права ВША НААУ
Поліщук Вікторія
07.02.2023

У публікації «Новий порядок бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час» висвітлено нововведення, запроваджені з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час» № 76 від 27.01.2023 р. (https://bit.ly/3JKap08).

Зокрема, огляду представлено механізм бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які працюють:

• в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

• на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

• на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

• на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

У цьому матеріалі увагу приділено алгоритму бронювання, анулювання відстрочки та звітуванню.

Щодо самого алгоритму бронювання

За результатами перевірки списків щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) Мінекономіки приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних.

1.З метою оформлення військовозобов’язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

2.Генеральний штаб Збройних Сил (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки).

3.Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3.

4.Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації у п’ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік.

5.Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки), на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Щодо анулювання відстрочки

Відстрочка підлягає анулюванню у разі:

1) закінчення строку її дії;

2) завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

3) завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

4) позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

5) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

6) звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

Щодо звітування

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації щокварталу складають звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з цим Порядком, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом.

До звіту включаються зведені показники за органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та за підпорядкованими їм структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження.

Звіт подається:

1) до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток 6):

органу державної влади, іншому державному органу, органу місцевого самоврядування — підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період;

центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або Мінстратегпрому — підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській військовій/військово-цивільній адміністрації (у разі її утворення), Секретаріату Кабінету Міністрів України — підприємствами, установами і організаціями, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

2) до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток 6), обласній, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або обласній, Київській та Севастопольській міським військовим/військово-цивільним адміністраціям (у разі їх утворення) — місцевими органами виконавчої влади нижчого рівня, органами місцевого самоврядування;

3) до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінекономіки — органами державної влади, іншими державними органами (за відповідною сферою управління, галуззю національної економіки (додаток 7), обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями або обласними, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) (за відповідною адміністративно-територіальною одиницею).

Детальніше з постановою можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/a9FZ2Qw

Огляд Постанови підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права ВША НААУ

Публікації лектора:

1. Використання аутстафінгу персоналу українськими підприємцями. https://cutt.ly/39PhFDL

2. Звільнення за прогул. https://cutt.ly/X9kAwup

3. Написання заяви про звільнення за угодою сторін під психологічним тиском: практика Верховного Суду. https://cutt.ly/z9kP4mp

 

Зареєструватися на вебінар Вікторії Поліщук «Роль адвоката під час ведення військового обліку: поточні задачі та виклики роботодавця у 2023 році»: https://cutt.ly/19F1W3h