Якщо підприємство перебуває на окупованій території і зруйновано, то чи є можливість не виплачувати заробітну плату?
Правовий порадник для працівників та роботодавців
Поліщук Вікторія
08.02.2023

Якщо підприємство перебуває на окупованій території і зруйновано, то чи є можливість не виплачувати заробітну плату працівникам?

Європейський суд з прав людини у справах «Кечко проти України», «Сук проти України» та інших неодноразово наголошував, що державні органи не можуть посилатись на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань. Однак, чи можуть, для прикладу, підприємства, установи, організації, які не у державній власності, обходити необхідність виплачувати заробітну плату, якщо відсутні кошти, сама діяльність підприємства не є можливою (окупація або зруйновано виробничі потужності)?

Має бути дотриманий розумний баланс між інтересами працівника та роботодавця (наведена позиція викладена в пунктах 67, 69, 70, 72 постанови Великої Палати Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 761/9584/15-ц).

Виплата заробітної плати працівнику – це обов’язок роботодавця. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець повинен заплатити працівникові за працю, яку виконано чи має бути виконано. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 26 жовтня 2022 року по справі № 905/857/19 (провадження №12-56гс21) зроблено важливий висновок, що нормами трудового законодавства не передбачено підстав для звільнення роботодавця від виплати працівникові заробітної плати у випадку наявності обставин непереборної сили.

Ураховуючи, що працівник перебуває у слабшій позиції, аніж роботодавець, то виплата заробітної плати – це сфера відповідальності роботодавця, від якої останній не може бути звільнений лише фактом наявності обставин непереборної сили.

Окрім того, звернемось до останньої судової практики.

12 січня 2023 року Оболонський районний суд м. Києва прийняв рішення у справі № 756/8621/22 (провадження 2/756/1218/23) щодо необхідності виплатити заробітну плату для працівника КЗ «Донецький академічний обласний драматичний театр» (м. Маріуполь). Суд зазначив, що не підлягають доказуванню загальновідомі факти, що з 24 лютого 2022 року на території України ведений воєнний стан, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, а також факт введенням бойових дій на території міста Маріуполь. Окрім того, не підлягає доведенню факт знищення 16 березня 2022 року приміщення КЗ «Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)» від авіаційного ракетного бомбардування військами РФ. У воєнний час приміщення театру цивільним населенням використовувалось, як бомбосховище. Посилання представника відповідача на лист Торгово-промислової палати від 28 лютого 2022 року №2024/02.0-7.1, яким військову агресію РФ проти України, що стало підставою для введення воєнного стану на території України з 05.00 год 24 лютого 2022 року визнано форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), суд не може врахувати, як правову підставу для відмови позивачу в задоволенні позовних вимог про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Згідно із частиною першою статті 9 ЦК України, положення ЦК України застосовуються до врегулювання, зокрема, трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавствами. Таким чином, положення ЦК України мають застосовуватися субсидіарно для врегулювання трудових відносин (пункт 75 постанови Великої Палати Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 761/9584/15-ц). Обов’язок роботодавця виплатити працівнику заробітну плату не є відповідальністю у розумінні статті 617 ЦК України, від якої може бути звільнений роботодавець унаслідок випадку або непереборної сили. Отже, положення частини першої статті 617 ЦК України не можуть бути підставою для звільнення відповідача КЗ «ДАОДТ (м. Маріуполь)» від обов’язку виплатити позивачу невиплачену заробітну плату. Детальніше зі справою можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/s9MWlDB

Відтак, якщо підприємство перебуває на окупованій території і зруйновано, то необхідно виплачувати заробітну плату працівникам або вирішувати питання про призупинення дії трудових договорів, або розірвання трудового договору внаслідок неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій, чи можливо шляхом інших законних способів, про які зазначено у Кодексі законів про працю України чи Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Матеріал підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права ВША НААУ

Публікації лектора:

• Відшкодування моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я при виконанні трудових обов’язків. https://cutt.ly/B9MWZxn

• Новий порядок бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. https://cutt.ly/I9MWVHD

• Відсутність коштів на виплату заробітної плати в умовах воєнного стану. https://cutt.ly/o9MW0eZ