Чи виплачується спадкоємцям середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні працівника?
Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ
Поліщук Вікторія
28.08.2022

Відповідь: Спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (частина 1 статті 1216 ЦК України).
Великою Палатою Верховного Суду зроблено висновок у постанові від 30 січня 2019 року (справа № 910/4518/16), де зазначено, що за змістом приписів статей 94, 116, 117 Кодексу законів про працю України та статей 1, 2 Закону України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР «Про оплату праці» середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою є спеціальним видом відповідальності роботодавця, спрямованим на захист прав звільнених працівників щодо отримання ними в передбачений законом строк винагороди за виконану роботу (усіх виплат, на отримання яких працівники мають право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій), який нараховується у розмірі середнього заробітку та не входить до структури заробітної плати.
До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 ЦК України).
У свою чергу, статтею 1219 ЦК України передбачені права та обов`язки особи, які не входять до складу спадщини, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема:

  • особисті немайнові права;
  • право на участь у товариствах та право членства в об`єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;
  • право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я;
  • права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
  • права та обов`язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до частини першої статті 1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім`ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.
Таким чином, стягнення з роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, підприємства, установи, організації) середнього заробітку за час затримки до повного розрахунку за своєю правовою природою є спеціальним видом відповідальності роботодавця, однак не є основною чи додатковою заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою у розумінні статті 2 Закону України «Про оплату праці» та не належить до передбачених законодавством соціальних виплат в розумінні положень статті 1227 ЦК України.
Отже, спірні правовідносини не допускають правонаступництво.
До аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 07 лютого 2019 року у справі №752/17889/14-ц (провадження №61-7265св18) та Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 17 серпня 2018 року у справі №825/3610/15-а (провадження №К/9901/23206/18).
Нагадаю, що Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин” від 01.07.2022 № 2352-IX (набрав чинності з 19.07.2022 ) частину шосту статті 83 КЗпП України “Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки” викладено у новій редакції за змістом якої:
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого працівника, а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.
Відповідь на запитання надала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ

Заходи з підвищення кваліфікації на теми трудового права у розкладі ВША НААУ:
Вебінар “Військовий облік жінок, бронювання і мобілізація: законодавчі зміни крізь призму практики”, лектор Вікторія Поліщук
Реєстрація: https://bit.ly/3AT6Srz
Вебінар "Звільнення у період воєнного стану: можливі варіанти та особливі правила", лектор Ганна Лисенко.
Реєстрація: https://bit.ly/3AQ9o1V