Огляд посібника Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини
Огляд посібника
Пархоменко Павло
18.10.2022

Особливі гарантії захисту прав дитини: співвідношення прав

Огляд посібника Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини

«Хант проти України» (Hunt v. Ukraine), заява No 31111/04

 1. Суд знову наголошує на різниці суті інтересів, які захищаються статтями 6 та 8 Конвенції. Стаття 6 гарантує процесуальні права, зокрема «право на суд» під час визначення «прав та обов’язків цивільного характеру». В той час як межі цілі, яку має стаття 8, є більш широкими щодо забезпечення належної поваги inter alia до сімейного життя. Саме різниця в цілях, які переслідують гарантії, надані статтями 6 та 8, може за певних обставин справи виправдати розгляд однакових фактів відповідно до обох статей.
 2. Однак в цій справі Суд вважає, що відсутність поваги до сімейного життя заявника в зв’язку з незалученням його до провадження стосовно визначення опіки є основним предметом скарги заявника. Отже, з огляду на висновки відповідно до статті 8, Суд вважає, що немає необхідності розглядати факти справи також за статтею 6 Конвенції.

«Курочкін проти України» (Kurochkin v. Ukraine), заява No 42276/08

 1. Суд повторює, що юридична кваліфікація фактів у справі – питання, яке він вирішує сам, і що раніше він уже визнав, що, хоча стаття 8 не містить чітких процесуальних вимог, процес прийняття рішення про вжиття заходів, які мають характер втручання, повинен бути справедливим і забезпечувати належну повагу до інтересів, охоронюваних статтею 8.

«Сильвестер проти Австрії» (Sylvester v. Austria), заяви No 36812/97 та No 40104/98

 1. Заявники стверджували, що рішення Верховного Суду від 15 жовтня 1996 року про постанову про перегляд питань, які вже розглядалися в остаточному наказі про повернення, врешті призвело до невиконання наказу про повернення. Вони стверджували, що це порушення статті 6 Конвенції…..
 2. Уряд стверджував, що …….. стаття 6 не перешкоджала перегляду остаточного судового рішення, якщо відбулися зміни відповідних фактів.
 3. Суд повторює різницю в характері інтересів, захищених статтями 6 та 8 Конвенції. Хоча стаття 6 забезпечує процедурну гарантію, а саме «право на суд» під час визначення «цивільних прав та обов’язків», стаття 8 слугує більш широкій меті забезпечення належної поваги, зокрема, до сімейного життя. Різниця між метою, що переслідується відповідними гарантіями, передбаченими статтями 6 та 8, може, зважаючи на конкретні обставини, виправдовувати розгляд одного і того самого набору фактів в обох статтях.
 4. У цій справі Суд вважає, що недотримання поваги до сімейного життя заявників, що є наслідком невиконання остаточного наказу про повернення, лежить в основі їхньої скарги. З огляду на вищезазначені висновки, передбачені статтею 8, які зосереджуються на невиконанні остаточного судового наказу, Суд вважає, що не слід досліджувати факти також відповідно до статті 6.

Загальний коментар до підпункту:

 1. Під час дослідження обґрунтованості у втручання в права дитини, які виникають із гарантій, закріплених Конвенцією, можна побачити, що одним діянням можуть порушуватись декілька прав.
 2. Іноді під час розгляду скарг ЄСПЛ сам вирішує розглянути ту, чи іншу ситуацію з погляду права, на яке не скаржився заявник.
 3. Також трапляються випадки, коли ЄСПЛ, аналізуючи ситуацію, вирішує, з огляду на специфіку самого права, не розглядати проблему, з погляду іншого права.
 4. В наведених прикладах Суд аналізував ситуацію з погляду статей 6 та 8 Конвенції та робив висновки про те, що стаття 6 гарантує процесуальні права, а межі цілі, яку має стаття 8, є більш широкими щодо забезпечення належної поваги до сімейного життя.
 5. Саме різниця в цілях, які переслідують гарантії, надані статтями 6 та 8, може за певних обставин справи виправдати розгляд однакових фактів відповідно до обох статей.

Джерело: «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини» — тематичний посібник, автором якого є Павло Пархоменко — голова Бахмацького районного суду Чернігівської області, лектор Вищої школи адвокатури НААУ, зокрема, базового курсу з основ дружнього до дітей правосуддя і спецмодулів проєкту «Адвокат дитини: від новачка до профі»

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://bit.ly/3MFlsr6

Зареєструватися на майбутні заходи лектора:

 • Вебінар: Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ: особливі гарантії захисту https://bit.ly/3s79ZXR

* Посібник видано в межах проєкту, що реалізується ГО «ВГЦ «Волонтер» спільно з МКР з питань правосуддя щодо неповнолітніх за підтримки Представництва ДФ ООН (ЮНІСЕФ) в Україні