Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ, особливі гарантії захисту
Підсумки вебінару
Пархоменко Павло
29.11.2022

Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ, особливі гарантії захисту: суддя Павло Пархоменко

Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, голова Бахмацького районного суду Чернігівської області провів у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ: особливі гарантії захисту».

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини) безпосередньо не закріплює прав дитини (ст. 5 та ст. 5 Протоколу № 7). Проте, при дослідженні обґрунтованості втручання в права людини Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) приділяє особливу увагу захисту прав дитини.

ЄСПЛ неодноразово звертав увагу на те, що існує широкий консенсус – у тому числі в міжнародному праві – на підтримку ідеї, що у всіх рішеннях, що стосуються дітей, їх інтереси повинні бути понад усе (п. 96 рішення «Х проти Латвії»).

З аналізу приписів Конвенції випливає, що згадка про дітей міститься у наступних статтях:

  1. У статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), у якій пункт «d» пункту 1, як підставу для позбавлення волі передбачає взяття під варту неповнолітньої особи на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою до провадження його до компетентного органу;
  2. У параграфі 1 статті 6 (право на справедливий судовий розгляд) містить положення про те, що судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в судові засідання протягом всього процесу або його частини, коли того вимагають інтереси неповнолітніх, встановлюючи можливість обмеження публічності судового розгляду в справах за участю дітей;
  3. У статті 5 Протоколу № 7 (рівноправність подружжя) згадує про те, що чоловік і жінка мають рівні права і несуть рівну цивільно-правову відповідальність у відносинах між собою і зі своїми дітьми у тому, що стосується вступу в шлюб, перебування в шлюбі та щодо його розірвання. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати вживати таких заходів, які є необхідними в інтересах дітей.

Принципи, що стосуються захисту прав дітей, які сформульовані у практиці ЄСПЛ:

І. Принцип «забезпечення якнайкращих інтересів дитини». Так, ЄСПЛ у своїй прецедентній практиці виробив дві умови, які необхідно враховувати при визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку:

  1. По-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною;
  2. По-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагополучним (п. 100 «Мамчур проти України», п. 76 «М.С. проти України»).

ІІ. Принцип «зважування інтересів дитини та батьків». Зокрема, ЄСПЛ у своїй практиці зазначав, що між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага, і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків (п. 54 «Хант проти України»).

ІІІ. Принцип «з’ясування думки дитини». У п. 72 справи «Н.Т. і інші проти Грузії» та п. 59 справи «Савіни проти України» передбачається наступне:

  1. «Стаття 12 Конвенції про права дитини – держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю»;
  2. «У Зауваженнях загального порядку № 12, «Право дитини бути заслуханою», CRC / C / GC / 12 від 20 липня 2009 року Комітет зауважив, що право всіх дітей бути заслуханими і сприйнятими з усією серйозністю є одним з основоположних принципів Конвенції»;
  3. Комітет підкреслює, що в статті 12 не встановлюється будь-якого вікового обмеження щодо права дитини висловлювати свої погляди і вона не заохочує держави-учасники до введення в законодавстві або на практиці вікових обмежень, які б ущемляли право дитини бути почутою, по всім питанням, які стосуються її інтересів (пункт 21).
  4. Принцип «право дитини бути заслуханою». У справі «Савіни проти України» (Saviny v. Ukraine), заява № 39948/06 Суд зауважує, що на жодному етапі провадження у справі судді не заслуховували дітей (включно з О.С., якому в грудні 2004 року, коли тривав розгляд справи в суді першої інстанції, було тринадцять років), і що внаслідок виконання рішення про відібрання дітей від батьків їх не лише відокремили від родини, а й помістили в різні заклади. Двоє з них виховуються в іншому місті, далеко від Ромен, де живуть їхні батьки, брати і сестри, і це ускладнює можливість підтримувати регулярні стосунки.

Про співвідношення Конвенції та інших міжнародних норм у сфері захисту прав дитини, а також порушення справи у ЄСПЛ дитиною та іншою особою в її інтересах у тематичному матеріалі від Advokat Post: https://bit.ly/3XGT5Ol

Відеофрагмент із заходу доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: http://bit.ly/3i32ZJQ

Зареєструватися на майбутній захід лектора:

  • Вебінар: «Визначення місця проживання дитини: актуальні питання практики». http://bit.ly/3FmrPhh

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://bit.ly/3gl0otC