Гарантії захисту окремих прав дитини: заборона вислання громадян
Огляд посібника Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини
Пархоменко Павло
22.02.2023

Огляд посібника Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини

«Щукін та інші проти Кіпру» (Shchukin and Others v. Cyprus), заява № 14030/03

143. Четвертий і десятий заявники стверджували про порушення статті 3 Протоколу № 4 до Конвенції щодо їхньої малолітньої дочки, одинадцятирічної заявниці, яка народилася на Кіпрі і, отже, була громадянкою Кіпру...

144. Суд зауважує, що стаття 3 Протоколу № 4 забезпечує абсолютну та безумовну свободу від видворення громадянина. Однак Суд вважає, що для цілей статті 3 Протоколу № 4 «громадянство» заявника має визначатися, в принципі, з посиланням на національне законодавство. «Право на громадянство», подібне до статті 15 Загальної декларації прав людини, не гарантується Конвенцією або Протоколами до неї.

145. Відповідно до Закону про реєстрацію актів цивільного стану (№ 141 (I) від 2002 року зі змінами), громадянство Кіпру можуть передавати лише батьки дитини, незалежно від країни народження. Ні батько, ні мати одинадцятої заявниці не були громадянами Кіпру на дату її народження. Той факт, що вона народилася на Кіпрі, не надає їй кіпрського громадянства за національним законодавством. Отже, її не можна вважати кіпрською «громадянкою» у значенні статті 3 Протоколу № 4. Звідси випливає, що ця скарга несумісна ratione materiae з цим положенням і повинна бути відхилена відповідно до пункту 3 і 4 статті 35 Конвенції.

4.18. Заборона колективного вислання іноземців.

«Шіошвілі та інші проти Росії» (Shioshvili and Others v. Russia), заява № 19356/07

63. Заявники скаржилися, що вони, як громадяни Грузії, були колективно вислані з Російської Федерації в порушення статті 4 Протоколу № 4...

70. Суд зазначає, що щодо другого, третього, четвертого та п’ятого заявників не було ухвалено жодного офіційного рішення про висилку судом чи іншим російським органом влади. Однак Суд також визнає, що через адміністративну практику, яка існувала на той час, громадяни Грузії в Російській Федерації мали боятися бути заарештованими, затриманими та висланими. Тому Суд вважає цілком зрозумілим те, що деякі громадяни Грузії покинули Російську Федерацію до офіційного наказу про видворення, передбачаючи арешт, затримання та видворення. Крім того, Суд зазначає, що перша заявниця, мати інших чотирьох заявників, була видворена з Російської Федерації за рішенням Рузького районного суду Московської області від 7 листопада 2006 року, і що суд визнав, що вона мала чотирьох неповнолітніх дітей. Проте, Суд також зауважує, що батько дітей залишився в Росії, і що перший заявник намагався виїхати з Російської Федерації без п’ятого заявника 29 листопада 2006 року.

71. Стосовно першої заявниці Суд доходить висновку, що до неї застосовувалася адміністративна практика видворення громадян Грузії, та що її видворення не було здійснено після розумного та об’єктивного розгляду конкретної справи кожної окремої особи та відповідно до цього. Отже, було порушення статті 4 Протоколу № 4 до Конвенції.

72. Проте, за відсутності такого офіційного наказу про видворення чи будь-якої іншої конкретної дії з боку органів влади Суд не в змозі зробити висновок, що другий, третій, четвертий та п’ятий заявники були об’єктом «заходу, що примушує іноземців, як групу, залишити країну». Більше того, Суд також вважає, що ситуація заявників, навіть якщо вона певною мірою є переконливою сама собою, не може прирівнюватися до рішення про видворення чи іншого офіційного примусового заходу. Відповідно, не було порушення статті 4 Протоколу № 4 до Конвенції стосовно цих чотирьох заявників.

Джерело: «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини» — тематичний посібник, автором якого є Павло Пархоменко — голова Бахмацького районного суду Чернігівської області, лектор Вищої школи адвокатури НААУ, зокрема, базового курсу з основ дружнього до дітей правосуддя і спецмодулів проєкту «Адвокат дитини: від новачка до профі»

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://bit.ly/3MFlsr6

* Посібник видано в межах проєкту, що реалізується ГО «ВГЦ «Волонтер» спільно з МКР з питань правосуддя щодо неповнолітніх за підтримки Представництва ДФ ООН (ЮНІСЕФ) в Україні