Гарантії захисту окремих прав дитини: свобода думки, совісті і релігії
Огляд посібника
Пархоменко Павло
20.12.2022

Огляд посібника Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини

«Хасі Мехмет Каракузей проти Німечинни» (Haci Mehmet Karakuzey v Germany), заява № 26568/95

На думку заявника, дитина, яка відкинула іслам (навіть під впливом матері) має вважатись «неіснуючою», тому примушування батька-мусульманина сплачувати на неї аліменти суперечитиме свободі релігії. Комісія дійшла висновку про відсутність втручання у свободу релігії заявника, оскільки обов’язок сплачувати аліменти на дитину, вихованням якої займається інший з батьків, є загальним і такий, що не має жодного безпосереднього впливу на питання релігії або совісті.

«Анжелені проти Швеції» (Angeleni v. Sweden), заява № 10491/83

… В принципі, вчення, яке надає лише інформацію, не може розглядатися як таке, що суперечить Конвенції та її протоколам. Проте заявники оскаржують нейтральність релігійного вчення, яке, на їхню думку, стосується лише християнства. Загалом Комісія не може вивчати релігійну освіту в школах Швеції. Комісія не вважає встановленою, що друга заявниця була змушена брати участь у будь-якій формі релігійного культу, або що вона зазнавала будь-якої релігійної індоктринації. Той факт, що релігієзнавство орієнтоване на християнство протягом першого циклу навчання, не означає, що другий заявник був предметом релігійного виховання, що суперечить статті 9 Конвенції.

«Сі Джей, Джей Джей та Е Джей проти Польщі» (C.J., J.J. and E.J. v. Poland), заява № 23380/94

Заявники скаржаться за статтями 8, 9 та 14 Конвенції про те, як релігійні навчання в державних школах суперечать забороні дискримінації за ознаками релігії. …

Що стосується другого і третього заявників, вони не були зобов’язані відвідувати релігійні заняття, які проводились на добровільних засадах. Їм також не було перешкод висловлювати свої думки щодо своїх переконань, крім того, друга заявниця вирішила сама протягом навчального року 1992/93 відвідувати релігійні заняття, тоді як третій заявник вирішив відвідати курс етики. На закінчення Комісія не знаходить жодних ознак втручання в права та свободи заявників, гарантованими статтею 9 Конвенції.

Джерело: «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини» — тематичний посібник, автором якого є Павло Пархоменко — голова Бахмацького районного суду Чернігівської області, лектор Вищої школи адвокатури НААУ, зокрема, базового курсу з основ дружнього до дітей правосуддя і спецмодулів проєкту «Адвокат дитини: від новачка до профі»

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://bit.ly/3MFlsr6

* Посібник видано в межах проєкту, що реалізується ГО «ВГЦ «Волонтер» спільно з МКР з питань правосуддя щодо неповнолітніх за підтримки Представництва ДФ ООН (ЮНІСЕФ) в Україні