Деякі аспекти судового розгляду справ про адміністративні правопорушення
Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, Голова Бахмацького районного суду Чернігівської області
Пархоменко Павло
20.02.2023

Деякі аспекти судового розгляду справ про адміністративні правопорушення

І. Показання на показання»

6. Суд неодноразово в своїй практиці звертав увагу на те, що по суті, таку ситуацію, в якій в підтвердження винуватості особи надано лише протокол про адміністративне правопорушення, в противагу яким ставляться пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, можна характеризувати як «показання на показання» [1].

8. В такому випадку Суд хотів би навести ситуацію, яка була на розгляді в Європейському Суді з прав людини у справі «Старков та Тищенко проти Росії» (рішення від 17 грудня 2019 року) [3]. Зокрема в пункті 26 Страсбурзький суд звернув увагу на те, що в цій справі єдиними доказами, на які посилалися суди при визнанні заявників винними, були протокол про адміністративне правопорушення та заяви співробітників поліції. Він вважає, що нездатність національних судових органів отримати свідчення незалежних спостерігачів за оспорюваним подій підірвала загальну справедливість судового розгляду.

9. Таким чином, при оцінці та співставленні комплексу доказів, які надані в підтвердження винуватості ОСОБА_1, Суд позбавлений можливості однозначно оцінити його дії, як такі, що містять склад адміністративного правопорушення.

Джерело: Постанова Бахмацького районного суду Чернігівської області від 29 листопада 2022 року у справі № 728/1549/22. https://cutt.ly/23FJcnP

ІІ. Один протокол про адміністративне правопорушення

11. Також протокол про адміністративне правопорушення та рапорт працівника поліції не можуть бути визнані належним доказом по даній справі в розумінні статті 251 КУпАП, оскільки за своєю правовою природою вони не є самостійним беззаперечними доказами, а обставини викладені в них повинні бути перевірені за допомогою інших доказів, які б підтверджували вину особи, яка притягується до адміністративної відповідальності і не викликали сумніви у Суду.

Джерело: Постанова Бахмацького районного суду Чернігівської області від 26 жовтня 2022 року у справі № 728/1324/22. https://cutt.ly/T3FKOBG

ІІІ. Оцінка пояснень працівника поліції, як свідка адміністративного правопорушення

31. Суд відхиляє зазначений доказ, як такий, що підтверджує винуватість ОСОБА_1 , оскільки:

• він спростовується доказами наданими стороною захисту (див. пункти 23-26);

• за їх змістом свідок не бачив, хто здійснював торгівлю алкогольними напоями (див. пункт 6);

• свідок є працівником поліції і представляє сторону, яка обвинувачує ОСОБА_1 у вчинені правопорушення, а тому в даній ситуації, за відсутності інших доказів, доказове значення таких пояснень Суд ставить під сумнів.

Джерело: Постанова Бахмацького районного суду Чернігівської області від 7 лютого 2023 року у справі № 728/1796/22. https://cutt.ly/83FL6Dg

ІV. Застосування принципу ne bis in idem, який випливає із статті 4 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

17. Отже, Суд доходить висновку, що факти, які призвели до притягнення ОСОБА_1 до кримінальної до відповідальності, нерозривно пов`язані між собою із фактами, які зазначені в основі для притягнення до адміністративної відповідальності, та в другому провадженні по суті стосується тих самих фактів, що досліджувалися і у першому провадженні.

18. Немаєзначення, які пункти нового обвинувачення в наступній справі були залишені чи відхилені, оскільки стаття 4 Протоколу № 7 містить гарантію проти повторного судового розгляду чи притягнення особи до відповідальності з перспективою повторного засудження у новому процесі, а не заборону повторного засудження чи виправдання (пункт 83 згадуваного вище рішення ЄСПЛ «Сергій Золотухін проти Росії»).

20. Таким чином, Суд не повинен продублювали «кримінальні провадження», які стосуються одних і тих самих фактів, у порушення принципу ne bis in idem, і зобов`язаний закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення згідно із пунктом 1 частини першої статті 247 КУпАП.

Джерело: Постанова Бахмацького районного суду Чернігівської області від 17 лютого 2022 року у справі № 728/254/22. https://cutt.ly/D3FZnDK

Матеріал підготував Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, Голова Бахмацького районного суду Чернігівської області

Публікації лектора:

• Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ, особливі гарантії захисту. https://cutt.ly/Z3FCuK9

• Окремі аспекти процесу доказування при судовому розгляді. https://cutt.ly/z3FCgVI