Чи може продовжуватися фіксація обшуку на особистий мобільний телефон прокурора, мотивуючи це ст. 615 КПК?
Артем Облетов, адвокат кримінальної практики юридичної компанії «Міллер»
Облетов Артем
20.03.2023

Фіксація на відео сама по собі є обов’язковою (ч.1 ст. 107 КПК - виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів; ч. 7 ст. 107 КПК - незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними; ч. 10 ст. 236 КПК - обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису; п.1 ч.1 ст. 615 КПК - за відсутності можливості складання процесуальних документів про хід і результати проведення слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій фіксація здійснюється доступними технічними засобами з подальшим складенням відповідного протоколу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту завершення таких слідчих (розшукових) дій чи відповідних процесуальних дій. При проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи, якщо залучення понятих є об’єктивно неможливим або пов’язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров’я, відповідні слідчі (розшукові) дії проводяться без залучення понятих. У такому разі хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов’язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису).

Тобто за виключних обставин, передбачених ст. 615 КПК, можливе відтермінування складення протоколу слідчої дії, при цьому зберігаються вимоги стосовно фіксації. Кримінальним процесуальним законодавством не визначено на який саме технічний пристрій має здійснюватися фіксація, тому використання особистого телефону не є порушенням.

Важливим є фіксація забезпечення вимог ст. 104, 105 КПК в частині виготовлення додатків до протоколу (ч.2 ст. 104 КПК - у випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі. Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні).

Відповідь на питання підготував Артем Облетов, адвокат кримінальної практики юридичної компанії «Міллер»