Спадкові правовідносини в умовах воєнного стану: адвокати дізналися про нові виклики та можливості у спадкових справах і нотаріальному процесі
У єдності наша сила, разом до перемоги! Слава Україні!
Мотилюк Олексій
12.05.2022

Вебінар на тему «Спадкові правовідносини в умовах воєнного стану. Пов’язані аспекти практичної діяльності адвоката» відбувся сьогодні у Вищій школі адвокатури НААУ, до участі в якому долучилися близько півтори тисячі адвокатів.

Захід з підвищення кваліфікації адвокатів провів Олексій Мотилюк — адвокат, член ради комітету НААУ з цивільного права та процесу, голова секції спадкового права.

Згідно з програмою вебінару учасники актуалізували знання з питань відкриття спадщини, заведення спадкової справи, дізналися про обмеження в роботі Спадкового реєстру та інших реєстрів під час воєнного стану, обговорили нові виклики у практиці адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових правовідносинах, а також нові можливості і нову роль адвоката в цій категорії справ та у нотаріальному процесі.

У першому блоці вебінару Олексій Мотилюк розкрив загальні положення про спадкування, імперативну пов'язаність переходу прав і обов'язків (спадщини) спадкодавця до спадкоємця з подією смерті фізичної особи та відкриття спадщини внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. За словами лектора важливо знати як цивільні норми спадкового права, так і правові та організаційні засади державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема підстави і процедуру державної реєстрації смерті.

У виступі лектор торкнувся проблеми документування, підтвердження та державної реєстрації смерті фізичної особи в умовах воєнного стану, а також порядку оголошення особи безвісно відсутньою та оголошення померлою, встановлення юридичних фактів та правового статусу осіб, зниклих безвісти.

Зокрема, труднощі при державній реєстрації смерті в нинішній час обумовлені неможливістю отримати лікарське свідоцтво про смерть, відсутністю фізичного доступу до медичних установ на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій, відсутністю або невпізнаваністю тіла померлого чи загиблої особи, територіальною віддаленістю зацікавлених осіб від місця події, іншими організаційними, логістичними обставинами.

Фокус уваги учасників у другій частині вебінару був скерований до головної новели нотаріального процесу — заведення спадкових справ поза принципом територіальності, а також до пошуку оптимального варіанту підтвердження смерті фізичної особи та її державної реєстрації.

Лектором детально висвітлено правову базу та покрокові алгоритми адміністративної процедури державної реєстрації смерті органами РАЦС, порядок і правові наслідки оголошення особи померлою та встановлення факту смерті фізичної особи судом.

Олексій Мотилюк підкреслив важливість оцінки кожного з альтернативних варіантів підтвердження смерті фізичної особи, з урахуванням достатності інформації, строків, низки інших вагомих чинників, та необхідність оцінки ефективності способу досягнення результату для клієнта у спадковій справі.

З поміж нових викликів для адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових правовідносинах, Олексій Мотилюк відзначив, такі як: відсутність базових документів; проблема повноважень адвоката у нотаріальному процесі й проблемність доступу до реєстрів; географічні та логістичні фактори; психологічні аспекти відносин між клієнтом і адвокатом; фінансові чинники.

Розкриваючи нові можливості і роль адвоката у спадкових правовідносинах лектор висвітлив актуальність спадкового планування, практичну доцільність присутності адвоката при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта, а також піддав дискусії провокативне твердження “де адвокат — там спадкова справа”.

В завершення вебінару Олексій Мотилюк вніс на обговорення категорії спадкових справ та судових спорів, обумовлених воєнним станом, відповів на запитання учасників, а також поділився навчальними матеріалами зі своєї доповіді, що стануть корисними у подальшій професійній діяльності учасників.

Адвокати висловили вдячність лектору за фаховість виступу, структуровану подачу матеріалу, послідовність моніторингу законодавства та його системний аналіз у взаємозв'язку з воєнними подіями в Україні, конкретними життєвими ситуаціям і прикладами спадкових справ, важливі практичні поради і застереження, що робить набуті знання особливо цінними.

Вища школа адвокатури НААУ висловлює щиру вдячність лектору Олексію Мотилюку та всім учасникам, які долучилися до вебінару.

Ми продовжуємо проводити заходи з підвищення кваліфікації адвокатів та правопросвітництво в умовах воєнного стану в Україні.