Коли честь та гідність підлягають захисту, та які докази потрібно зібрати, аби виграти справу в суді?
Детально під час вебінару адвоката Юрія Мельника
Мельник Юрій
12.02.2023

Коли честь та гідність підлягають захисту, та які докази потрібно зібрати, аби виграти справу в суді? – детально під час вебінару розповість Юрій Мельник

Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

Однак таке право не є абсолютним, і як передбачено ч. 2 ст. 10 Європейської конвенції з прав людини, воно може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що, по-перше, встановлені законом, по-друге, є необхідними в демократичному суспільстві, зокрема, для захисту репутації чи прав інших осіб.

Тому праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань кореспондує обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність та честь. У випадку порушення немайнового права на повагу до честі та гідності єдиним органом, на який особа, чиї особисті немайнові права було порушено, може покладатися, є суд. Саме суд може визнати поширену інформацію недостовірною та зобов’язати відповідача її спростувати.

Поширення недостовірної інформації, яка принижує честь і гідність особи, є дифамацією.

Категорія дифамаційних спорів, тобто спорів, які виникають внаслідок порушення права на повагу до гідності та честі, є складною через необхідність доведення наявності складу дифамаційного правопорушення, а саме того, що:

1. Мало місце поширення інформації, тобто доведення її відома хоча б однієї особи у будь-який спосіб;

2. Поширена інформація стосувалася певної фізичної особи;

3. Відбулося поширення недостовірної інформації;

4. Поширена інформація, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Крім того, складність дифамаційних спорів зводиться до необхідності:

• оцінки, аналізу та сприйняття слова;

• відмежування фактичних тверджень від оціночних суджень;

• балансування між правом на захист немайнових благ з одного боку та правом на свободу слова, - з іншого.

Під час вебінару «Спори щодо захисту честі та гідності» Юрій Мельник, адвокат практики судових спорів юридичної компанії «Міллер», детально розповість про:

• Основні критерії, коли честь та гідність підлягають захисту.

• Які є способи захисту в дифамаційних спорах?

• Хто саме має бути відповідачем по справі?

• Які докази необхідно зібрати для звернення до суду?

• Чи можливе відшкодування моральної шкоди в такій категорії справ?

Зареєструватися на захід з підвищення кваліфікації для адвокатів можна за покликанням: https://cutt.ly/D3als0e