Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами в огляді рішень Ради адвокатів України: Ганна Лазарчук
Ганна Лазарчук, член Ради адвокатів України від Рівненської області
Лазарчук Ганна
18.04.2023

Ганна Лазарчук, член Ради адвокатів України від Рівненської області, провела спільно з Валентином Гвоздієм, Заступником Голови НААУ, РАУ та Оксаною Каденко, членом Ради адвокатів України від Хмельницької області, у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами через призму рішень Ради адвокатів України».

Під час свого виступу Ганна Лазарчук розглянула низку прийнятих Рішень Ради адвокатів України щодо неприпустимості, недопущення, заборони ототожнення адвоката з клієнтом, втручання у професійні права та адвокатську діяльність, тиску на адвокатів та порушення гарантованих Конституцією України і спеціальним законодавством прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності:

- Рішення РАУ №6 від 22 січня 2020 року «Про затвердження відкритої заяви РАУ з приводу заборони ототожнення адвоката з клієнтом»

22 січня 2020 року було розглянуто звернення щодо формування громадської думки про тотожність адвоката з клієнтом, зокрема заявою п’ятого Президента України Петра Порошенка та окремих народних депутатів України від 22 січня 2020 року щодо призначення заступником Держаного бюро розслідувань адвоката Олександра Бабікова. До публічного навішування політичних ярликів на адвоката долучені громадські діячі, активісті, засоби масової інформації. Відповідна риторика формує негативну громадську думку та знижує довіру до інституту адвокатури і фактично є закликом до безкарного порушення засад Конституції України, і чинного законодавства про адвокатуру. 16 січня 2020 року Національна асоціація адвокатів України звернулася до Офісу Генерального прокурора, МВС України, Національну поліцію, СБУ, НАБУ, ДБР, а також НАЗК, Ради суддів України, Верховного суду, Вищого антикорупційного суду щодо неприпустимості порушень прав адвокатів, зокрема, ігнорування заборони ототожнювати адвокатів з клієнтами.

- Рішення РАУ №35 від 18.06.2020 року «Про неприпустимість ототожнення адвоката з клієнтом»

На засіданні РАУ обговорили листи Голови Ради адвокатів Херсонської області Мокіної І.В., заступника Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Солодка Є.В. та іншу інформацію з питань ототожнення адвокатів з клієнтами у публічних виступах. Йдеться про публічний виступ народного депутата України, п’ятого президента України Петра Порошенка перед засобами масової інформації від 15 червня 2020 року, в якому підкреслено роль адвокатів у політичних процесах та резонансних кримінальних справах, а саме адвоката Олександра Бабікова, наразі Першого заступника директора Державного бюро розслідувань, та адвоката Андрія Смирнова, а нині заступника керівника Офісу Президента України, з чітким ототожненням адвокатів з їхніми клієнтами.

При цьому, фактично адвокатів було охарактеризовано як провідників політичних настанов їхніх клієнтів, звинувачено у використанні владних повноважень на користь їхніх клієнтів, з навішуванням політичних ярликів. Публічні заяви політиків є закликом до дискредитації інституту адвокатури, грубо порушують вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечать міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушують гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на професійну правничу допомогу та доступ до правосуддя, є тиском на адвокатів при виконанні ними своїх професійних обов’язків. За результатами розгляду РАУ прийняла наступні рішення:

1. Вказати на неприпустимість ототожнення адвоката з клієнтом у публічних закликах політиків та/або будь-яких інших осіб, які дискредитують інститут адвокатури, містять грубі порушення вимог Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечать міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушують гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на правничу професійну допомогу та доступ до правосуддя.

2. Вважити, публічні заклики політиків та/або будь-яких інших осіб стосовно ототожнення адвоката з клієнтом грубим порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», міжнародних стандартів незалежної адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушенням гарантій незалежної адвокатської діяльності, порушенням гарантій кожного на правничу професійну допомогу та доступ до правосуддя, що можуть стати підставою для звернення адвокатів до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.

3. Доручити Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України розробити законопроект щодо встановлення відповідальності за порушення гарантій адвокатів, визначених у статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та подати його для розгляду та обговорення на чергове засідання Ради адвокатів України для подальшої передачі суб’єктам законодавчої ініціативи.

- Рішення РАУ № 49 від 05.09.2020 «Про недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами та втручання в професійні права»

Розглянуто звернення Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Боряк Г.Л. щодо порушення прав адвоката Кравця Р.Ю. та інших пов’язаних питань адвокатів.

Зі змісту звернення адвокату Кравцю Р.Ю. вручено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статями 255 та 351-2 Кримінального кодексу України, де зазначено, що адвокат діяв як пособник при вчиненні злочинною організацією злочину та «схиляв» клієнта до обрання саме такої стратегії та тактики захисту. При цьому, способом для досягнення адвокатом Кравцем Р.Ю. «злочинної мети» є, на думку слідства, звернення iз позовами та клопотаннями до суду в iнтеpecax його клієнтів та до Вищої ради правосуддя з метою вплинути на виконання повноважень членів ВККС України.

Рада адвокатів України наголошує на неприпустимості ідентифікації адвоката, як учасника злочинного угруповання, разом із своїм клієнтом та перетворення таких ототожнень на усталену тенденцію у діяльності суддів, правоохоронців РАУ затвердила роз’яснення положення статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо заборони ототожнення адвоката з клієнтом, взявши за основу правовий аналіз Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ та Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ О. Дроздова з питань втручання правоохоронних органів в професійні права адвоката, зокрема, шляхом ототожнення його з клієнтом.

Зазначене роз’яснення має особливе значення, оскільки розкриває поняття «заборона», «ототожнення», як в семантичному, так і в юридичному аспектах. Наголошено на тому, що заборона ототожнення адвоката з клієнтом є гарантією держави.

Таким чином, заборона ототожнення адвоката з клієнтом, з одного боку, є заборонною нормою права, яка імперативно вимагає безумовного утримання (без жодних виключень) фізичних або юридичних осіб (у тому числі суддів, слідчих суддів, прокурорів, слідчих, детективів, оперативних співробітників) від вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно адвоката, які б свідчили про уподібнення (ідентифікацію, прирівнювання) адвоката з його клієнтом та/або його інтересами, а саме, наділення адвоката завдяки такого роду діям та рішенням хоч якими правовими властивостями, якостями (кримінально -правовими, кримінальними процесуальними тощо) його клієнта. З іншого боку, в силу позитивних зобов’язань, держава в особі її органів, посадових та службових осіб (зокрема, судді, слідчі судді, прокурори, слідчі, детективи, оперативні співробітники) повинна вживати ефективних заходів, спрямованих на попередження випадків такого ототожнення, а також притягнення винних до юридичної відповідальності.

- Рішення РАУ №51 від 05.09.2020 року «Про звернення до українських та міжнародних інституцій з приводу втручання в адвокатську діяльність»

До Ради адвокатів України звернувся з висновком Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ щодо неправомірних дій з боку працівників Національного антикорупційного бюро України (надалі - НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (надалі - САП), зокрема втручання в адвокатську діяльність Логвинського Г.В., Шевкопляс М.П., Володимирської О.М.

У рамках цього провадження здійснюється кримінальне переслідування адвокатів, у тому числі і на той час адвоката Георгія Логвинського, за виконання ними своїх професійних обов’язків, докази сторони обвинувачення здобуті з надзвичайно грубим порушенням таємниці спілкування адвоката з клієнтом, в результаті незаконного прослуховування та стеження за адвокатом, несанкціонованого зняття інформації з каналів зв’язку тощо. Цим кримінальним провадженням, по суті, ставиться під сумнів правомірність і доцільність всього напрямку роботи з ЄСПЛ, на чому акцентують увагу у своїх зверненнях правозахисники і провідні західні експерти, запроваджується криміналізація професії адвоката.

Крім того, 03 березня 2020 року Офіс Генерального прокурора України звернувся із вимогою до Європейського суду з прав людини через Постійне представництво України в Раді Європи на запит Міністерства закордонних справ України про роз’яснення та, за необхідності, зняття імунітету з пана Георгія Володимировича Логвинського, який випливає з імунітету його дружини Судді Ганни Юдківської, обраної до Суду від України, у зв’язку з досудовим кримінальним провадженням. У відповідному зверненні заступника Генерального прокурора вказано на діяльність правозахисних організацій та діяльність адвокатури як конституційного інституту як на незаконну; власне адвокатів ототожнено не лише з їхніми клієнтами, а із злочинними діями клієнтів, які ще навіть не доведені в суді.

06 липня 2020 року Європейський суд з прав людини вирішив відхилити клопотання про зняття імунітету з Логвинського Георгія Володимировича, який випливає з імунітету його дружини, Судді Ганни Юдківської, обраної до Суду від України.

- Рішення РАУ №52 від 07.04.2017 «Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань надання адвокатом правової допомоги клієнту»

Розглянуто звернення адвоката Пеліхоса Є.М. від 21 лютого 2017 року № 2102/1 щодо обов’язку адвоката, який не отримував від клієнта доручень на представництво його інтересів як свідка, виконувати вимоги слідчого чи прокурора, що стосуються участі клієнта у допиті в якості свідка; щодо права слідчого/прокурора залучати адвоката у такому випадку, врахувавши пропозиції членів Ради адвокатів України, сприяючи в межах своєї компетенції гарантуванню незалежності адвокатів України.

Згідно з Правилами адвокатської етики, затвердженими Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, одним із основних принципів адвокатської діяльності є дотримання законності. Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх скоєнню його клієнтом або іншими особами. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам. У контексті обговорюваного питання, Рада адвокатів України наголошує, що відповідно до пункту 16 частини першої статті 23 Закону забороняється ототожнення адвоката з клієнтом.

- Рішення РАУ №90 від 02.06.2020 року «Про схвалення та затвердження відкритої заяви щодо неприпустимості тиску на адвокатів, втручання в адвокатську діяльність та порушення гарантованих Конституцією України і спеціальним законодавством прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»

Розглянута заява адвоката Рибіна В.В. від 01 червня 2018 року щодо порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності останнього, шляхом ототожнення його з клієнтом та розміщення на сайті «Миротворець» персональних даних, що збиралися, зберігалися та були розголошені без відома та відповідної згоди.

Непоодинокі випадки розміщення даних про адвокатів на інформаційному ресурсі «Миротворець» становлять ризики для утвердження в Україні принципів верховенства права, незалежності системи правосуддя, гарантованості права кожного громадянина на професійну правничу допомогу, а також дотримання ключових цінностей адвокатської професії, якими є незалежність, самоврядність та саморегулювання. Рада адвокатів України, з метою не допущення знищення статусу адвоката, як незалежного, непідконтрольного суб’єкта, без якого реалізація права на ефективний захист є неможливою, вкотре публічно заявляє про неприпустимість тиску на адвокатів, ототожнення адвокатів з клієнтами, а також вважає протиправними дії, спрямовані на створення/використання веб-сайтів в мережі Інтернет, які розміщують інформацію з персональними даними адвокатів без їх згоди.

Тематичний огляд на сторінці Advocat Post: https://cutt.ly/P79xNW3

Пов’язані матеріали:

• «Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами через призму рішень Ради адвокатів України»: міжнародні стандарти, способи фіксації та реагування обговорили у Вищій школі адвокатури. https://cutt.ly/y7M0Q2R

• Міжнародні стандарти у питаннях заборони ототожнення адвокатів з клієнтами: Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій. https://cutt.ly/Z79cjaG