Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами через призму рішень Ради адвокатів України
11 квітня 2023 року Вища школа адвокатури НААУ провела захід з підвищення кваліфікації адвокатів
Кузьменко Савва
14.04.2023

«Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами через призму рішень Ради адвокатів України»: міжнародні стандарти, способи фіксації та реагування обговорили у Вищій школі адвокатури

11 квітня 2023 року Вища школа адвокатури провела захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Заборона ототожнення адвокатів з клієнтами через призму рішень Ради адвокатів України».

На заході розкрито суть прийнятих рішень Ради адвокатів України, проблематику яка спонукала до прийняття таких рішень та власне їх обґрунтування. Лекторами заходу виступили: Валентин Гвоздій - заступник Голови НААУ, РАУ; Ганна Лазарчук - член РАУ від Рівненської області; Оксана Каденко - член РАУ від Хмельницької області. До участі в заході долучилась Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Павлівна Ізовітова.

Модератором заходу виступив директор Вищої школи адвокатури НААУ Савва Кузьменко, який зазначив, що захід організовано в рамках нової навчальної програми «Рішення Ради адвокатів України як нормативно-правові акти НААУ». Під час реалізації навчальної програми учасники зможуть ознайомитися із інформацією, у чому полягає суть прийнятих рішень, мотивація, яка спонукала до прийняття таких рішень та власне їх обґрунтуванням.

Зі вступною промовою до адвокатів відкрила захід Лідія Павлівна Ізовітова, Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України. Лідія Павлівна зауважила важливість тематики заходу, яка має викликати дуже глибоку зацікавленість з боку адвокатів, та зазначила, що, попри закріплення адвокатури як незалежного конституційного органу в Конституції держави та визнання на теренах європейських країн історії успіху саме розбудови української адвокатури, на сьогодні існує ряд проблемних питань, які виходять саме з послідовності прийнятих Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» перед Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що не дало можливості адвокатурі втрутитись в ті законопроєкти, які подавались до Парламенту, захищаючи свої інституційні права та повноваження, і надати свою модель Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Лідія Павлівна Ізовітова у своїй промові доповіла про ряд проведених заходів та прийнятих Рішень РАУ на захист адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності, зокрема через масові обшуки адвокатів, що відбуваються по всій Україні.

Голова НААУ та РАУ зауважила, що на позачерговому, екстреному засіданні РАУ було розглянуто вищезазначені питання і було прийнято цілу низку рішень на забезпечення гарантій адвокатської діяльності. Висловлюючи подяку Вищій школі адвокатури за підготовлений семінар по Рішенням РАУ, які за історію діяльності РАУ були прийняті на захист адвокатів, підкреслила важливість залучення адвокатів до цього заходу, оскільки вони зможуть почути про все, що було зроблено для реалізації захисту адвокатів та про важливі прийняті рішення РАУ, так як проблематика незалежності адвокатів, ототожнення адвокатів з їх клієнтами та притягнення до відповідальності за ототожнення адвоката з клієнтом – це сьогодні частина боротьби НААУ за незалежність адвокатури, яка набула неабиякої гостроти.

Про міжнародні стандарти у питаннях заборони ототожнення адвокатів з клієнтами розповів Валентин Гвоздій, заступник Голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України.

У своїй доповіді лектор розкрив питання щодо права кожної людини на захист своїх прав та свобод відповідно до ст. 59 Конституції України та виключного права адвоката здійснювати представництво іншої особи в суді і захист від кримінального обвинувачення відповідно до статті 131-2, акцентуючи увагу колег на актуальності питання проблеми ототожнення адвоката з клієнтом, яка є порушенням гарантій адвокатської діяльності та являється одним із основних факторів, що призводить до таких кримінально-правових ризиків як: вбивства та посягання на життя адвокатів, їх кримінальне переслідування, фізична розправа з адвокатами, погрози, знищення майна адвокатів, обшуки у приміщеннях адвокатів, проведення правоохоронними органами негласних слідчих дій, допит адвокатів як свідків у справах, де адвокати є захисниками, втручання в правову позицію адвокатів.

Валентин Гвоздій зазначив, що окреслена проблема носить міжнародний характер, оскільки наразі існує дуже мало міжнародно-правових документів, які б закріплювали заборону ототожнення адвокатів з клієнтами і механізми притягнення до відповідальності за таке правопорушення. Спікер зауважив, що захист військових злочинців є складною справою, яка потребує від адвокатів дотримання вимог професійної етики, знання міжнародного гуманітарного права та вміння захищати права своїх клієнтів, незалежно від наявності їх вини.

Ганна Лазарчук, член Ради адвокатів України від Рівненської області, представила доповідь на тему «Огляд Рішень Ради адвокатів України та правила адвокатської етики. Способи фіксації та реагування на ототожнення адвокатів з клієнтами», в якій зазначає, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачена пряма заборона ототожнення адвоката з клієнтом, а також заборона на ототожнення адвокатів з клієнтами встановлена Основними принципами про роль юристів ООН і є міжнародним стандартом. Лектор наголошує на тому, що адвокати не повинні ідентифікуватись з клієнтами та їхніми справами у зв’язку з виконанням ними професійних обов’язків, акцентуючи увагу на необхідності наявності у адвокатів цивільного та кримінального імунітетів стосовно заяв, які стосуються справи, зроблених у письмовій чи усній формі при сумлінному виконанні своїх обов’язків і здійсненні професійних обов’язків у суді.

Під час свого виступу Ганна Лазарчук розглянула низку прийнятих Рішень Ради адвокатів України щодо неприпустимості, недопущення, заборони ототожнення адвоката з клієнтом, втручання у професійні права та адвокатську діяльність, тиску на адвокатів та порушення гарантованих Конституцією України і спеціальним законодавством прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, та закликає адвокатів до реагування і обов’язкової фіксації всіх виявлених порушень щодо ототожнення адвоката з клієнтом, оскільки конституційне право кожного на професійну правничу допомогу відповідно до статті 64 Конституції України не може бути обмежене та ніхто – ні громадяни, ні держава – не має права перешкоджати отриманню правової допомоги. Спікер у своїй доповіді окреслила ряд дій, які потрібно вчинити після виявлення порушення власних прав, таких як ототожнення адвоката з клієнтом, та зазначила, які саме органи покликані здійснювати захист прав та гарантій адвокатів.

Про проблематику ототожнення адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, з клієнтами розповіла Оксана Каденко, член Ради адвокатів України від Хмельницької області. Доповідач розкрила зміст поняття «Безоплатна правова допомога» та зауважила, що в системі безоплатної правової допомоги наразі працює значна частина адвокатів України, які фактично без права вибору виконують доручення Центрів надання безоплатної правової допомоги у найбільш проблемних справах, при цьому їх вразливість в контексті проблеми ототожнення адвокатів і клієнтів має свої, притаманні тільки цим правовідносинам, особливості. Також лектор зазначає, що значна частина справ супроводжується адвокатами в результаті співпраці з системою БПД, а в кримінальних справах, які є типовим правовим середовищем породження проблеми ототожнення адвокатів і клієнтів, правова допомога останнім часом надається здебільшого такими адвокатами, так як в них немає можливості обирати собі клієнтів. Оксана Каденко зауважує, що з початком військового вторгнення російської федерації в Україну, адвокати, які зобов’язані надавати безоплатну вторинну правову допомогу підозрюваним у скоєнні так званих «військових» злочинів, зазнають тотального осуду, критики та навіть відвертої ненависті й цькування з боку тих, хто не знає або не розуміє заборони на ототожнення адвоката з клієнтом, внаслідок чого виникає потреба в об’єднанні зусиль адвокатури та держави, в особі органів, які виконують функції у цій сфері, задля боротьби з «цим токсичним явищем». До уваги адвокатів, спікер представила Рішення Ради адвокатів України з роз’ясненнями щодо участі адвокатів у кримінальних провадженнях за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, в яких зазначено, що надання професійної правової допомоги та реалізації права на захист від кримінального обвинувачення є конституційним професійним обов’язком адвоката.

До Вашої уваги Рішення Ради адвокатів України, зміст яких було розкрито під час заходу:

• Рішення Ради адвокатів України № 6 від 22.01.2020 року «Про затвердження відкритої заяви Ради адвокатів України з приводу заборони ототожнення адвоката з клієнтом»;

• Рішення Ради адвокатів України № 35 від 18.06.2020 року «Про неприпустимість ототожнення адвоката з клієнтом»;

• Рішення Ради адвокатів України № 49 від 05.09.2020 року «Про недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами та втручання в професійні права»;

• Рішення Ради адвокатів України № 51 від 05.09.2020 року «Про звернення до українських та міжнародних інституцій з приводу втручання в адвокатську діяльність»;

• Рішення Ради адвокатів України № 90 від 02.06.2018 року «Про схвалення та затвердження відкритої заяви щодо неприпустимості тиску на адвокатів, втручання в адвокатську діяльність та порушення гарантованих Конституцією України і спеціальним законодавством прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»;

• Рішення Ради адвокатів України від 27.12.2022 року № 183 «Про затвердження роз’яснення щодо участі адвокатів у кримінальних провадженнях за відсутності підозрюваного, обвинуваченого»;

• Рішення Ради адвокатів України від 04.11. 2022 року № 124 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України»;

• Рішення Ради адвокатів України від 06.01.2023 року № 2 «Про внесення змін до пункту 3 Рішення Ради адвокатів України № 124 від 04 листопада 2022 року».

Переглянути трансляцію заходу: https://cutt.ly/X7SIOMW

Долучитися до групи Вищої школи адвокатури у соціальних мережах:

Facebook https://bit.ly/3zXceSE

Instagram https://bit.ly/3bsD8I4