Вищій школі адвокатури НААУ – 8 років!
Бажаємо всій адвокатській спільноті навчатися, розвиватися та збагачуватися новими знаннями, нехай ваша кваліфікованість та відданість професії служать єдиній меті – захисту прав і свобод людини і громадянина. Працюємо далі у спільнодії, разом до Перемоги!
Кузьменко Савва
17.12.2023

Вищій школі адвокатури НААУ – 8 років!

17 грудня 2015 року Рада адвокатів України прийняла рішення про створення Вищої школи адвокатури НААУ як професійного майданчика з підвищення кваліфікації адвокатів. Статутом Школи 17 грудня визначено Днем Вищої школи адвокатури.

Важливу роль у функціюванні професійної адвокатури відіграє постійне і безперервне підвищення адвокатами своєї кваліфікації, що по своїй суті є обов’язковим стандартом адвокатської професії, свідчить про високий її професіоналізм.

Комплекс знань, вмінь та навичок, а також особистих якостей та переконань адвоката дозволяють адаптуватися до нових тенденцій, продиктованих умовами сьогодення, та сприяти в реалізації кожною людиною її конституційного права на правничу допомогу.

Свій вклад у розвиток інституту адвокатури, підвищення рівня підготовки адвокатів з надання якісної правничої допомоги та провадження адвокатської діяльності відповідно до міжнародних та європейських стандартів вносить і Вища школа адвокатури НААУ.

За 8 років діяльності командою Вищої школи адвокатури у співпраці з лекторським складом проведено тисячі мультидисциплінарних навчальних заходів, які збагатили аудиторію правників необхідними знаннями, ідеями та досвідом.

В умовах воєнного часу адвокати зіштовхнулися з новими викликами та запитами, правове вирішення яких потребує високого рівня обізнаності юристів та підвищення їх професійної кваліфікації. Так, у 2023 році Вища школа адвокатури продовжила безперервний процес підвищення кваліфікації адвокатів в умовах воєнного стану. У поточному році проведено 384 навчальних заходи.

Усвідомлюючи виклики, з якими стикаються органи адвокатського самоврядування, Вища школа адвокатури почала проводити безкоштовні заходи для адвокатів з тимчасово окупованих територій з урахуванням запитів в регіонах на такі теми: отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно, колаборація та співпраця з державою-агресором, встановлення фактів смерті військовослужбовців, трудове, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, стягнення аліментів та визнання заповітів недійсними. У поточному році проведено заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у співпраці з Радою адвокатів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

Вищою школою адвокатури впроваджено навчальну програму «Рішення Ради адвокатів України як нормативно-правові акти Національної асоціації адвокатів України», у рамках якої відбулися навчальні вебінари, присвячені питанням заборони ототожнення адвокатів з клієнтами, правилам адвокатської етики, адвокатському запиту, фінансовому моніторингу та ордеру на надання правничої допомоги.

На виконання рішення РАУ впроваджено заходи для адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правничої допомоги, з підвищення кваліфікації на теми: «Права дитини та гарантії доступу до правосуддя, в т. ч. через систему БПД, в умовах воєнного стану» та «Порушення законів та звичаїв війни: кваліфікація злочину та роль захисника».

Актуальними в умовах воєнного стану стали вебінари на теми електронного судочинства та навичок роботи адвоката з електронними сервісами. Враховуючи практичний запит та вимоги законодавства організовано онлайн-практикуми: «Електронний суд: З чого почати?», «Електронний суд: актуальні зміни та переваги в умовах воєнного стану», «Можливості електронного судочинства для юридичних осіб», «Як уникнути помилок при роботі в Електронному суді?», «Нові реалії електронного судочинства для адвоката при роботі з юридичними особами».

Низка заходів була спрямована на підтримку ресурсного стану адвокатів, розвиток стресостійкості, пошук точок опори, вміння долати особисті та професійні труднощі, приділено увагу питанням ефективної комунікаційної моделі адвоката з клієнтом, особливостям комунікації адвоката з вразливими групами клієнтів, стратегії і тактиці підготовки клієнта до переговорів.

Адвокати підвищили знання з Правил адвокатської етики на теми: «Адвокатська таємниця і дисциплінарна практика», «Адвокат та суд: дисциплінарна практика», «Правила адвокатської етики: дисциплінарні процедури і практика».

З метою популяризації знань про право як регулятор суспільних відносин, інформування населення про власні права, свободи, обов’язки та відповідальність, підвищення обізнаності громадськості про юридично значущі дії, способи захисту прав та інтересів від порушень та протидії правопорушенням Вищою школою адвокатури започатковано новий правопросвітницький проєкт «Правосвідомість», формат якого передбачає щомісячні публічні онлайн-семінари та серію відповідних інформаційно-правових публікацій на найбільш актуальні правові теми і запити в суспільстві за принципом «право простою мовою».

У поточному році започатковано проведення навчальної практики студентів, що здійснюється на підставі Меморандуму про співпрацю, укладеного 03.12.2020 року між факультетом правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Вищою школою адвокатури НААУ.

Вища школа адвокатури тісно співпрацює з Комітетами НААУ та на постійній основі організовує спільні фахові дискусії та круглі столи, а також бере участь в аналізі законопроєктів та розробляє методичні рекомендації для адвокатів.

У 2023 році було проведено 6 досліджень думки адвокатів за напрямками: вивчення та доцільність адаптації онлайн-курсів HELP до національного законодавства, вивчення та доцільність перекладу онлайн-курсів HELP українською мовою, військові злочини, рівень знань практики ЄСПЛ, застосування їх у професійній діяльності, запит на потребу вивчення, періодичну актуалізацію та навички роботи з тематичними інформаційними ресурсами, проблемні питання, що існують у сфері трудового права та права соціального забезпечення, проблемні питання, які існують в сфері надання безоплатної правничої допомоги.

У 2023 році розпочав свою діяльність Центр трудового права та соціального забезпечення, керівником якого стала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ.

Успішно продовжують функціонувати спеціалізовані центри ВША НААУ: Центр «Адвокат громади», Центр «Адвокат дитини», Центр земельного права, Центр медичного права, Центр сімейного права, Центр правничої лінгвістики. Члени Центрів організовують круглі столи, фахові дискусії, готують експертні та аналітичні матеріали, відповіді на актуальні та проблемні питання правозастосування, здійснюють огляди судової практики та законодавства.

Лекторський склад ВША НААУ долучається до підготовки тематичних досліджень. 17 листопада у Вищій школі адвокатури НААУ представлено дослідження «Вироки за ст. 438 КК України: порушення законів та звичаїв війни (з 24 лютого 2022 року)», яке здійснила Ірина Гловюк, заслужений юрист України, адвокат, доктор юридичних наук, професор, член НКР при Верховному Суді.

У 2023 році Вища школа адвокатури встановлено партнерство з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого шляхом підписання Меморандуму про співпрацю.

У поточному році розширено міжнародне співробітництво з органами адвокатського самоврядування зарубіжних країн. Зокрема, у співпраці з Національною асоціацією адвокатів України, Федеральною палатою адвокатів Німеччини та Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва відбувся онлайн-семінар на тему: «Діяльність німецької адвокатури у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів».

Адвокатська спільнота бере активну участь у процесі підвищення кваліфікації, що включає освоєння знань у сфері імплементації міжнародних стандартів у національне законодавство та правозастосовну практику. Значну роль у цьому процесі грає участь українських адвокатів в освітній програмі HELP, що впроваджується в рамках Ради Європи з 2006 року. Координатором програми від Національної асоціації адвокатів України є директор Вищої школи адвокатури НААУ Савва Кузьменко.

Вища школа адвокатури дякує Вам за довіру, а лекторському складу за багаторічну та плідну співпрацю. Бажаємо всій адвокатській спільноті навчатися, розвиватися та збагачуватися новими знаннями, нехай ваша кваліфікованість та відданість професії служать єдиній меті – захисту прав і свобод людини і громадянина.

Працюємо далі у спільнодії, разом до Перемоги!