Робота адвоката з доказами в судовому засіданні: процесуальні аспекти
Олександр Кудрявцев, адвокат.
Кудрявцев Олександр
28.08.2022

Питання ефективності роботи адвоката з доказами у кримінальному провадженні зберігає актуальність та є предметом палких професійних дискусій.
Захід з підвищення кваліфікації на тему «Робота адвоката з доказами в судовому засіданні» провів у Вищій школі адвокатури НААУ адвокат Олександр Кудрявцев.
Як відомо, процес доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є однією з ключових засад кримінального провадження.
Обов'язки захисника, закріплені ст. 47 КПК включають зобов'язання використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України
Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні закріплені статтею 46 КПК.
Робота захисника з доказами в судовому засіданні є важливою складовою реалізації права на захист у кримінальному провадженні, що вимагає від адвоката високого рівня процесуальних знань і навичок.
Про процедуру судового розгляду, визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження, критерії допустимості та порядок визнання доказів недопустимими дізнавайтеся у тематичному матеріалі від Advokat Post

Відеофрагмент з заходу доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури у Facebook
Зареєструватися на вебінар: "Адвокат як представник потерпілого", лектором якого виступить Олександр Кудрявцев.