Адвокат на деяких слідчих діях: Олександр Кудрявцев
Підсумки вебінару
Кудрявцев Олександр
29.12.2022

Адвокат Олександр Кудрявцев провів у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Адвокат на деяких слідчих діях».

На стадії досудового розслідування існують дві тактики захисту: активна та пасивна. Активна полягає в тому, що адвокат збирає докази, подає клопотання, безперервно оскаржує дії слідчого, ухвали слідчих суддів по кожній слідчій дії, в якій приймає участь. Фактично ще на стадії досудового розслідування захисник намагається послабити позицію сторони обвинувачення. Для пасивної тактики характерна така поведінка адвоката, за якої він збирає докази, подає слідчому мінімум клопотань, без нагальної потреби не оскаржує його дії і на слідчих діях робить мінімум зауважень, не заважаючи так би мовити робити слідчому помилки. У такий спосіб захисник перекладає всю свою активність на стадію судового розгляду. Обидві тактики мають свої переваги та недоліки, обидві тактики можна й потрібно застосовувати, але яку з них варто обрати – залежить від обставин конкретної справи.

Під час вебінару Олександр Кудрявцев сфокусував свою увагу на розгляді ключових питань, а саме: як адвокат може збирати докази та як захиснику себе поводити на найпопулярніших слідчих діях.

Збирання доказів адвокатом є реалізацією принципу змагальності сторін. Збирання доказів здійснюється трьома шляхами, встановленими ч. 3 ст. 93 КПК України. Так, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів:

1) або шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок;

2) або ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій;

3) або шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Одним із професійних прав адвоката, наданим йому профільним Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є право збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою (п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону).

Після опитування адвокат може заявляти клопотання слідчому про допит свідка або ж дочекатися судового розгляду, викликати свідка до суду і допитати безпосередньо в суді. При цьому протокол опитування можна не пред’являти стороні обвинувачення. Зокрема, у Постанові ККС ВС від 17 березня 2020 року у справі № 691/1358/15-к відзначено, що КПК не зобов’язує сторону захисту фіксувати будь-яким чином показання свідків захисту під час досудового розслідування.

До прав адвоката належить також право одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань, згідно з п. 10 ч.1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Статті 243 та 244 КПК України дозволяють захисникам отримувати висновки експертів, у тому числі за власний рахунок або ініціювати перед слідчим суддею винесення ухвали про проведення експертизи.

Одним із інструментів адвоката по збиранню доказів є звернення до слідчого судді на підставі статей 159-166 КПК України із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Результатом розгляду клопотання є ухвала, строк дії якої не може перевищувати двох місяців з дня постановлення (п.7 ч.1 ст. 164 КПК України).

Одним із шляхів збирання доказів є ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій. Захисник відіграє важливу роль під час проведення слідчих (розшукових) дій, до яких його залучають, оскільки окрім надання правової допомоги своєму підзахисному, адвокат забезпечує дотримання вимог закону стосовно процедури таких слідчих дій, а саме умов, підстав та порядку їх проведення. Під час проведення слідчої (розшукової) дії захисники мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу.

Про те, як адвокат має поводити себе на впізнанні та слідчому експерименті, дізнавайтеся в тематичному матеріалі від Advokat Post: https://bit.ly/3i04Hff

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://bit.ly/3hXBXUl.

Цікаві публікації лектора:

"Робота адвоката з доказами в судовому засіданні: процесуальні аспекти" — https://bit.ly/3HTjUJK

"Специфіка цивільного позову у кримінальному провадженні та особливості відшкодування шкоди" — https://bit.ly/3VeynTw

"Як повернути вилучене майно у кримінальному провадженні?" — https://bit.ly/3Wdq5g7

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://bit.ly/3gl0otC