Форс-мажор в умовах воєнного стану: адвокат Дарина Кравчук
Дарина Кравчук – адвокат, доктор філософії в галузі права, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації для адвокатів на тему: «Форс-мажор в умовах воєнного стану».
Кравчук Дарина
20.01.2023

Під час вебінару лектор надала відповіді на наступні проблемні питання:

1. Правове значення ЛИСТА ТПП: універсальний форс-мажорний сертифікат чи «лайфхак для уникнення відповідальності»?

28.02.2022 року на сайті ТПП України розміщено загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин. Цей лист констатує наявність форс-мажорної обставини для загального переліку суб’єктів (усім, кого це стосується).

13.05.2022 року на офіційному сайті ТПП з’явилося повідомлення про спрощення процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з наступним змістом:

1. З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (за змістом зразка вказаним нижче). Це надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується.

2. Даний лист, особа, яка порушує свої зобов’язання, у зв’язку із обставинами пов’язаними із військовою агресією Російської Федерації проти України, в період дії введеного воєнного стану, має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання зобов’язань за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів у встановлений термін для можливості обґрунтованого перенесення строків виконання зобов’язань та вирішення спірних питань мирним шляхом.

3. При цьому, у разі необхідності, сторона, яка порушила свої зобов’язання в період дії форс-мажорних обставин, також має право звертатися до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП за отриманням відповідного Сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), дотримуючись порядку встановленого Регламентом за кожним зобов’язанням окремо.

Цей лист не є законодавчо визначеною формою засвідчення форс-мажорних обставин. Таким документом є насамперед сертифікат ТПП України, при видачі якого в тому числі здійснюються аналіз щодо причинно-наслідкового зв’язку між неможливістю виконувати зобов’язання та такими обставинами (Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні», Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Зважаючи на це, звернення до ТПП України для отримання відповідного сертифікату є необхідним задля засвідчення форс-мажорних обставин.

Для отримання сертифікату необхідно подати заяву та зібрати інші докази, які доводять, зокрема, причинно-наслідковий зв’язок між обставиною та неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань (за договором).

Ймовірно, що такою ж буде практика судів стосовно листа та необхідності підтвердження форс-мажору, оскільки вже зараз відома позиція судів, а саме:

• Верховний Суд у справі № 910/9258/20 наголошує: «Форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і при їх виникненні сторона повинна довести, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного випадку виконання зобов’язання».

2. Війна = автоматична відстрочка/невиконання зобов’язання?

Сам факт введення воєнного стану не є підставою для відстрочки чи невиконання зобов’язання. Обставини, які виникли у зв’язку з війною мають безпосередньо впливати на можливість підприємства виконати свій обов’язок. Крім того, не слід забувати про так звані «комерційні ризики», які не відносяться до форс-мажору.

У період з березня по листопад 2022 року судами першої інстанції ухвалено численні рішення у справах, у яких учасники посилались на лист ТПП України № 2024/02.0-7.1, з них деякі уже переглянуті у судах апеляційної інстанції, при цьому в багатьох випадках суди першої та апеляційної інстанцій критично оцінили посилання учасників справи на лист ТПП України № 2024/02.0-7.1.

Основні мотиви в судових рішеннях були такими:

• відсутність безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку між війною та невиконанням зобов’язань (приклад: судові рішення у справах № 910/4001/22, № 910/7967/22, № 910/7141/22, № 910/7134/22, № 903/181/22, № 917/244/22, № 903/336/22 та ін.);

• лист ТПП України № 2024/02.0-7.1 за законодавчо встановленими критеріями не відповідає вимогам, що ставляться до сертифікатів про форс-мажор (приклад: судові рішення у справах № 910/4879/22, № 917/353/22, № 912/2427/21, № 902/88/22, № 914/675/22 та ін.);

• відсутність належного повідомлення про настання форс-мажору (приклад: судове рішення у справі № 912/507/22 та ін.).

3. Які наслідки засвідченого форс-мажору?

Наявність форс-мажорних обставин не звільняє від обов’язку виконати умови договору, а лише надає підприємству відстрочку та звільняє від відповідальності. Не виконувати обов’язок сторона може лише у випадку розірвання договору.

4. Чи є альтернатива?

У разі, якщо договірні зобов’язання не були виконані стороною договору за форс-мажорних обставин, але юридично значимих дій для підтвердження форс-мажору вчинено не було, варто розглянути альтернативні стратегії захисту прав та інтересів, наприклад:

• зменшення розміру штрафних санкцій в порядку ст. 551 ЦК України та ст. 233 ГК України (в цьому випадку корисними будуть правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.02.2022 року у справі № 927/436/21);

• внесення змін або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин в порядку ст. 652 ЦК України (у цьому випадку варто звернути увагу на правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.08.2022 року у справі № 910/15264/21).

Які наслідки засвідченого форс-мажору?

Наявність форс-мажорних обставин не звільняє від обов’язку виконати умови договору, а лише надає підприємству відстрочку та звільняє від відповідальності. Не виконувати обов’язок сторона може лише у випадку розірвання договору.

Чи є альтернатива?

У разі, якщо договірні зобов’язання не були виконані стороною договору за форс-мажорних обставин, але юридично значимих дій для підтвердження форс-мажору вчинено не було, варто розглянути альтернативні стратегії захисту прав та інтересів, наприклад:

• зменшення розміру штрафних санкцій в порядку ст. 551 ЦК України та ст. 233 ГК України (в цьому випадку корисними будуть правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.02.2022 року у справі № 927/436/21);

• внесення змін або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин в порядку ст. 652 ЦК України (у цьому випадку варто звернути увагу на правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.08.2022 року у справі № 910/15264/21).

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://bit.ly/3GOoiY8

Якими є особливості повідомлення контрагента про виникнення форс-мажору? Чи є настання форс-мажорних обставин підставою для зміни умов договору? Чи можлива відмова від договору у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, якщо договір частково виконувався під час дії обставин непереборної сили? – відповіді на ці питання можна дізнатися у тематичному матеріалі від Advokat Post: http://bit.ly/3IXjN0f

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://bit.ly/3gl0otC