Якими є особливості зарахування до інтернатури у 2022 р.?
Відповіді на питання
Корнага Олександр
20.11.2022

Відповідь: Початок роботи запланованої раніше системи електронного рейтингового розподілу в інтернатуру відкладено до 2023 р., а до того розподіл і зарахування випускників відбуватиметься в особливому порядку.

На сьогодні розподіл студентів, що навчалися за державним замовленням, проводиться на основі рейтингу з врученням пропозиції щодо спеціальності та місця проходження інтернатури.

Формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі кадрових потреб сфери охорони здоров’я та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів-інтернів у відповідних областях й академічної успішності.

У разі рівності результатів успішності студентів враховується їхній сімейний стан, наявність статусу особи з інвалідністю випускника та/або членів його сім’ї.

За бажанням особи, місце проходження інтернатури можна обрати й самостійно, відмовившись від пропозиції отриманої за рейтингом. У такому разі випускник письмово повідомляє про відмову заклад вищої освіти й отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури. Обрання місця проходження практичної частини підготовки в інтернатурі, відбувається шляхом звернення до керівника бажаної бази стажування.

Особи ж, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб, отримують довідку про форму навчання та зобов’язані самостійно обрати місце проходження інтернатури, шляхом звернення до регіональних департаментів (управлінь) охорони здоров’я або до керівників закладів охорони здоров’я приватної/державної форми власності, які визначені МОЗ базами стажування для обрання місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі.

Для зарахування на посаду лікаря-інтерна необхідно надати документи до департаменту охорони здоров’я обласної або Київської міської військової адміністрації, в сфері управління якого знаходиться місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі.

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

  • регіонального департаменту охорони здоров’я — у разі проходження інтернатури на базах стажування лікарів-інтернів комунальної форми власності. Зарахування проводиться на посади лікарів-інтернів;
  • керівника закладу вищої освіти — у разі проходження інтернатури на базах стажування лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру за кошти фізичних (юридичних осіб);
  • керівника бази стажування лікарів-інтернів державної форми власності, яку визначено МОЗ базою стажування лікарів-інтернів — у разі влаштування випускника закладу вищої освіти на посаду лікаря-інтерна.

Отож, цьогоріч діють особливі умови вступу до інтернатури без застосування процедури електронного рейтингового розподілу, шляхом надання випускнику письмової пропозиції або з правом самостійного вибору бази походження інтернатури.

Нормативні джерела:

  1. Наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про інтернатуру» від 22.06.2021 № 1254

Відповідь на питання підготував Олександр Корнага, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0