Чи законною є відмова у наданні безоплатних медичних послуг через перевантаженість закладу охорони здоров'я?
Олександр Корнага, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
Корнага Олександр
25.08.2022

Відповідь: Незважаючи на запровадження у державі воєнного стану та фактичні бойові дії, гарантії безоплатного надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, зберігаються.

Слід відзначити, що послуга надається безоплатно, якщо така входить до переліку безоплатних послуг у межах Програми медичних гарантій, а заклад уклав договір з НСЗУ на таку.

Через ведення активних бойових дій на території України, трапляються випадки, коли певні лікарні можуть бути перевантажені допомогою постраждалим і відмовляють у наданні планової допомоги. Очевидно, що в разі неможливості надання медичної послуги належної якості, незалежно від причин, що перешкоджають цьому, — у наданні послуги має бути відмовлено.

У ч. 2 ст. 38 Основ зазначено, що кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Якщо ж обраний заклад охорони здоров'я не в змозі забезпечити лікування, то особа повинна обрати інший отримавши офіційне повідомлення про причини неможливості надання медичної допомоги.

Наказ МОЗ України «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» від 24.02.2022 №374 є контроверзійним, адже вводить обмеження конституційного права, визначаючи, що заклади охорони здоров'я повинні забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів у низці випадків.

У п. 5 ст. 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в указі Президента України про введення воєнного стану, з-поміж іншого, визначається вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

У п. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 зазначено, що в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Тому обмеження цього конституційного права не відповідає вимогам Основного Закону.

Отож, законність відмови в наданні планової медичної допомоги через перевантаженість закладу охорони здоров'я має визначатися окремо в кожному конкретному випадку з врахуванням причин об'єктивної неможливості надання такої медичної допомоги.

(Олександр Корнага) Нормативні джерела: 1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII; 2. Закон України: «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII; 3. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.18 №503

Відповів на питання Олександр Корнага, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях.

https://bit.ly/3pLzi0s