Особливості відшкодування витрат на правову допомогу під час розгляду сімейних справ в огляді судової практики
Тетяна Кондратенко, адвокат, член Центру сімейного права ВША НААУ
Кондратенко Тетяна
10.07.2023

Особливості відшкодування витрат на правову допомогу під час розгляду сімейних справ в огляді судової практики: адвокат Тетяна Кондратенко

Під час вебінару про відшкодування витрат на правову допомогу, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, член Центру сімейного права ВША НААУ, адвокат Тетяна Кондратенко розповіла про те, як подати заяву про відшкодування витрат на правову допомогу, які докази необхідно надати, а також про актуальну судову практику із зазначенням розміру витрат, які відшкодовують суди.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК України, витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Для відшкодування витрат на правничу допомогу необхідно:

• разом з позовною заявою подати заяву про попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, якщо говоримо про позивача. У випадку відповідача зазначати вимогу про відшкодування витрат на правову допомогу у відзиві на позовну заяву та надати попередній розрахунок таких витрат. Крім того, відповідна вимога має зазначатися і в заявах по суті, які сторона надає до суду апеляційної чи касаційної інстанції.

• Для прикладу, Верховний Суд постановою від 14.09.2022 року по справі № 295/190/20 відмовив у відшкодуванні витрат на правничу допомогу, оскільки стороною не було надано детального опису робіт.

• до закінчення судових дебатів (в разі розгляду в письмовому провадженні після долучення всіх необхідних доказів) подати заяву про відшкодування витрат на правничу допомогу разом з додатками, які підтверджують отримання таких послуг. Якщо з поважних причин особа не може подати такі докази до закінчення судових дебатів, суд може вирішити питання про відшкодування витрат на правничу допомогу після ухвалення рішення по суті, але за умови подання заяви про відшкодування витрат на правничу допомогу (без долучення всіх наявних доказів)/заявлення відповідного клопотання до закінчення судових дебатів (ч. 8 ст. 141 ЦПК України).

• Усі докази, які особа надає до суду, потрібно попереднього направити іншим учасникам справи, оскільки в інакшому випадку, суд відхилить ці докази та не відшкодує витрати на правничу допомогу (ч. 5 ст. 81 ЦПК України).

• виграти справу по суті.

• отримати рішення про відшкодування витрат на правову допомогу.

Чи відшкодують заявлені витрати в повному обсязі?

Заявлені витрати на правничу допомогу відшкодують в повному обсязі лише за умови їх співмірності із:

• складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

• часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

• обсягом наданих послуг та виконаних робіт;

• ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Інша сторона може подати клопотання про зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу.

Верховний Суд під час розгляду справи № 215/1191/17 зазначив, «…апеляційний суд не врахував, що із запровадженням з 15.12.2017 року змін до ЦПК України законодавцем принципово по новому визначено роль суду у позовному провадженні, а саме: як арбітра, що надає оцінку тим доказам та доводам, що наводяться сторонами у справі, та не може діяти на користь будь-якої із сторін, що не відповідатиме основним принципам цивільного судочинства; принцип змагальності знайшов своє втілення, зокрема, у положеннях частин п’ятої та шостої статті 137 ЦПК України, відповідно до яких саме на іншу сторону покладено обов’язок обґрунтування наявність підстав для зменшення розміру витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами, а також обов’язок доведення їх неспівмірності; для зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката недостатньо лише клопотання сторони. У такому разі на сторону покладається також обов’язок доведення неспівмірності витрат. За таких обставин, апеляційний суд зробив неправильний висновок про відмову в стягненні 20 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу та необґрунтовано зменшив розмір судових витрат до 5 000,00 грн. Тому постанову апеляційного суду щодо стягнення судових витрат слід змінити в мотивувальній та резолютивній частині…».

З відповідною правовою позицією можна ознайомитись за цим посиланням: http://surl.li/iuviu

Таким чином, в разі непогодження із розміром заявлених витрат на правову допомогу іншої сторони необхідно довести неспівмірність таких витрат.

У якому розмірі суди відшкодовують витрати на правову допомогу в цій категорії справ?

Під час вебінару на прикладі деяких категорій заяв було розглянуто, як суди відшкодовують витрати на правову допомогу під час розгляду сімейних справ.

Заяви про видачу судового наказу

Зазначена категорія справ є найбільш неоднозначною, оскільки задоволення заяви про відшкодування витрат на правову допомогу одночасно із задоволенням заяви про видачу судового наказу фактично позбавляє боржника можливості надати заперечення щодо розміру витрат на правову допомогу.

Судова практика з цього питання є неоднозначною, так для прикладу відповідно до судового наказу Святошинського районного суду м. Києва від 19.07.2022 року стягнуто витрати на правову допомогу в розмірі 5 000 грн. http://surl.li/iuvjn, судового наказу Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2022 року стягнуто витрати на правову допомогу в розмірі 1 000 грн. http://surl.li/iuvjs.

У деяких випадках вже після видачі судового наказу, заявники зверталися до суду і з заявою про стягнення витрат на правову допомогу, для прикладу зазначу додаткову ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 11.10.2022 року про стягнення витрат на правову допомогу в загальному розмірі 2 100 грн. http://surl.li/iuvjy

Стягнення аліментів в позовному порядку

Підготовка позовної заяви про стягнення аліментів потребує значно більше часу, ніж заява про видачу судового наказу, але чомусь в деяких випадках суди занадто прискіпливо підходять до питання щодо відшкодування витрат на правову допомогу під час розгляду справ про стягнення аліментів.

Так, згідно рішення Роменського міськрайонного суду Сумської області від 21.11.2022 року під час розгляду справи № 585/2586/22, суд зазначив, що розмір вимог про відшкодування витрат на правничу допомогу в сумі 2 000 грн. не є співрозмірним, а тому підлягає зменшенню до 1 000 грн. З текстом рішення можна ознайомитись за цим посиланням: http://surl.li/iuvkh

Розірвання шлюбу

Що стосується розгляду справ про розірвання шлюбу, то в цій категорій справ діапазон витрат на правову допомогу, які відшкодовують суди істотно відрізняється, для прикладу, якщо Октябрський районний сул м. Полтави в рішенні від 21.12.2022 року по справі № 554/12371/22 присудив до стягнення 1 000 грн. http://surl.li/iuvkj, то Дніпровського районного суду м. Києва від 30.06.2022 року по справі № 755/1704/22 відшкодовував витрати в розмірі 12 000 грн. http://surl.li/iuvkn

Поділ майна

Під час розгляду справ про поділ майна суди здебільшого відшкодовують витрати на правову допомогу пропорційно розміру задоволених позовних вимог, для прикладу додаткове рішення Дарницького районного суду м. Києва від 19.08.2022 року по справі № 753/14981/21. http://surl.li/iuvks

Визначення місця проживання дитини

Враховуючи, що розмір гонорару адвоката визначається залежно від складності справи, кваліфікації і досвіду адвоката, на практиці суди відшкодовують витрати під час розгляду даної категорії справ від 2 000 грн. до 133 875 грн.

Для прикладу Залізничний районний суд м. Львова рішенням від 20.03.2023 року по справі № 462/4160/22 відшкодував витрати на правову допомогу в розмірі 2 000 грн http://surl.li/iuvkv, тоді як Придніпровський районний суд м. Черкаси по справі № 711/2287/21 – 133 875,65 грн. http://surl.li/iuvla (постановою Верховного Суду від 20.04.2023 року залишено без змін).

Підсумовуючи, під час звернення до суду із заявою про відшкодування витрат на правничу допомогу необхідно чітко дотримуватися вимог ЦПК України, оскільки не дотримання навіть однієї з вимог (для прикладу не надання детального опису чи доказів направлення) є підставою для відмови у відшкодуванні витрат на правничу допомогу.

Сподіваємось, що поступово судді змінюватимуть свій підхід до відшкодування витрат на правничу допомогу та будуть менш критично відноситись до питання гонорарної політики адвокатів.

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: http://surl.li/iykmr

Тематичний огляд на сторінці Advocat Post: http://surl.li/ixsuz

Цікаві публікації лектора:

• Несплата аліментів, відмова від шлюбу: відшкодування шкоди. http://surl.li/ivulr

• Домашнє насильство: судова практика відшкодування шкоди. http://surl.li/iykos

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ