ЄСПЛ – орган РЄ, створений для контролю за дотриманням прав і свобод, закріплених у Конвенції та Протоколах до неї
Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP», член НКР НААУ
Караман Ігор
15.11.2023

ЄСПЛ – орган РЄ, створений для контролю за дотриманням прав і свобод, закріплених у Конвенції та Протоколах до неї: Ігор Караман

Про особливості звернення до Європейського суду з прав людини та провадження в ньому розповів під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP», член НКР НААУ.

На початку заходу лектор охарактеризував Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод (з протоколами), зауваживши, що Конвенція являє собою так званий каталог прав людини та встановлює механізми забезпечення дотримання державами-членами свого зобов’язання поважати ці права та свободи.

Конвенція гарантує:

• право на життя (стаття 2);

• право на свободу та особисту недоторканість (стаття 5);

• право на справедливий судовий розгляд (стаття 6);

• право на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8);

• свободу думки, совісті і релігії (стаття 9);

• свободу вираження поглядів (стаття 10);

• свободу зібрань та об'єднання (стаття 11);

• право на шлюб (стаття 12);

• право на ефективний засіб правового захисту (стаття 13).

Конвенція забороняє:

• катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність, поводження або покарання (стаття 3);

• рабство та примусову працю (стаття 4);

• свавільне та незаконне затримання (стаття 5);

• покарання без закону (стаття 7);

• дискримінацію в користуванні правами та свободами, закріпленими в ЄКПЛ (стаття 14).

З часу набрання чинності Конвенцією було прийнято 16 Протоколів, які стали її невід’ємною частиною. Протоколи розширили діапазон гарантованих прав і свобод людини та вдосконалили механізм їх захисту:

• додали права та свободи (1, 4, 6, 7, 12 та 13): право на мирне володіння майном, освіту, вільні вибори, свобода пересування, право не бути притягненим до суду або покараним двічі);

• заборонили смертну кару за будь-яких обставин (13);

• внесли зміни до організації чи механізмів роботи органів Конвенції, строку звернення, принципу субсидіарності (14-16).

Для контролю за дотриманням прав і свобод, закріплених в ЄКПЛ і Протоколах, створений Європейський суд з прав людини – міжнародна судова інстанція, що захищає права понад 700 млн. осіб у 46 державах-членах РЄ, рішення якої є обов’язковими для виконання.

Суд складається з:

• 46 суддів, що обираються ПАРЄ з трьох кандидатів, наданих державою. Судді діють в індивідуальному порядку та не представляють свою державу;

• судових формацій, які приймають рішення: суддя, комітет, палата та ВП;

• 6 адміністративних формацій («секцій»), до яких прикріплені юридичні відділи;

• секретаріату Суду (юристи, перекладачі та а/т персонал).

У своїй роботі Суд керується низкою документів, серед яких:

1. Європейська конвенція з прав людини та Протоколи до неї;

2. Регламент Суду (остання редакція від 20.03.2023);

3. Практичні керівництва щодо:

- подачі заяви до Суду (від 01.11.2003),

- клопотань про застосування правила 39 Регламенту Суду (від 05.03.2003),

- вимог щодо справедливої сатисфакції (від 28.03.2007),

- клопотань про надання заяві статусу анонімної (від 14.01.2010),

- подачі сторонами документів електронним шляхом (від 22.09.2008 та 29.09.2014),

- процедури письмового провадження (від 10.12.2007),

- розгляду справ у випадку масового надходження заяв (від 25.08.2022);

- клопотання за статтею 43 ЄКПЛ (від 03.02.2023);

- вступ у справу третіх сторін (13.03.2023).

Ігор Караман запропонував учасникам до ознайомлення статистичні дані стосовно звернення до ЄСПЛ та розгляду ним справ:

1. Станом на 30.09.2023 на розгляд Суду очікували 75 350 заяв (Туреччина – 32%, Росія – 19.7%, Україна – 12.3%, Румунія – 6.1%, Італія – 4.3%, Польща – 3.6%, Греція – 3.3%, Азербайджан – 2.7%, Сербія – 2.3%, Вірменія – 1.7%);

2. У 2022 р. Суд розглянув 2075 індивідуальних заяв проти України, з яких:

- 1703 (82%) визнав неприйнятними або вилучив з реєстру;

- 372 (18%) виніс рішення по суті.

Лектор зазначив, що перед тим, як звернутися до Європейського суду з прав людини, мають бути виконані наступні умови:

• виникнення спору чи оскаржуваної ситуації на національному рівні;

• вичерпання національних засобів правового захисту;

• наявність остаточного рішення вищого національного суду або іншого суду, якщо його рішення є остаточним.

Провадження в ЄСПЛ складається з наступних етапів:

• подача заяви до Суду та її реєстрація (а також в разі потреби клопотання за правилом 39);

• відхилення заяви адміністративним шляхом (правило 47);

• визначення судової формації (одноособовий суддя, комітет або палата);

• розгляд заяви без повідомлення уряду (одноособовий суддя; рідко – комітет/палата);

• розгляд заяви з повідомленням уряду (комітет/палата):

а) «комунікація» заяви уряду для надання ним зауважень по справі;

б) надсилання Судом зауважень уряду заявникові для коментарів;

в) надання заявником заяви про правову допомогу (в разі потреби);

г) надання заявником коментарів на зауваження уряду та вимог за статтею 41;

ґ) надсилання Судом зауважень та вимог заявника уряду для коментарів;

д) запит Судом додаткових коментарів від сторін (рідко);

е) дружнє врегулювання справи/односторонні декларації;

є) спрощена процедура для «простих» справ.

• публічне слухання (рідко), винесення рішення та набуття ним чинності;

• передача справи з палати до ВП (у певних випадках, рідко);

• клопотання про тлумачення, перегляд або виправлення технічних помилок у рішенні.

Що дає звернення до ЄСПЛ? – детально у матеріалі на сторінці Advokat Post: https://is.gd/AX24Od

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://tinyurl.com/mr2zbemc

Цікаві публікації лектора:

• Захист права власності Європейським судом з прав людини. https://tinyurl.com/4xmjc5ey

• Як правильно скласти заяву до ЄСПЛ та дотриматися усіх критеріїв прийнятності? https://tinyurl.com/4psukmxj

Зареєструватися на наступні заходи з підвищення кваліфікації лектора:

• Критерії прийнятності індивідуальних заяв за ЄКПЛ. https://tinyurl.com/3vrtdwsx

• Право на мирне володіння майном. Стаття 1 Протоколу № 1. https://tinyurl.com/3fsmnrjr

• Майстер-клас «Підготовка заяви до Європейського суду з прав людини». https://tinyurl.com/mttxb4ec

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ