Простій у зв’язку з введенням воєнного стану
Матеріал підготувала Наталія Кайда, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, лектор Вищої школи адвокатури, д. ю. н., науковий співробітник КНУ ім. Т. Шевченка, тренер Української школи урядування (НАДС)
Кайда Наталія
23.11.2022

У випадку неможливості виконання державним органом, його структурним підрозділом або державним службовцем своїх завдань і функцій через відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, для відповідних державних службовців (структурного підрозділу або органу в цілому), де є неможливим виконання державним службовцем завдань за посадою дистанційно, слід оголосити простій у зв'язку з введенням воєнного стану.

Оголошення простою в державному органі здійснюється з урахуванням норм КЗпП України (ст. 34 «Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою» і ст. 113 «Порядок оплати часу простою»).

Обставини, внаслідок яких виник простій, можна фіксувати в акті простою, зазначивши причину припинення роботи держоргану чи окремого структурного підрозділу (введення воєнного стану, тимчасова окупація, руйнування будівлі тощо), а також дату і час початку простою та час його прогнозованого закінчення.

Простій оформляється наказом (розпорядженням) про оголошення простою під час воєнного стану. У наказі (розпорядженні) про оголошення простою вказують:

  • перелік структурних підрозділів, на які поширюється простій (якщо простій не поширюється на увесь орган);
  • дату початку простою;
  • дату закінчення простою (за можливості) або подію, з якою пов’язане закінчення простою;
  • (не)звільнення працівників від обов’язку бути присутніми на віддалених робочих місцях або робочих місцях на території держоргану.

З наказом керівника державних службовців ознайомлюють у можливий спосіб, у тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку.

Оплата простою здійснюється з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану», якою керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, надано право до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Нормативно-правові акти:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану»

Детальніше ознайомитися з матеріалом: http://bit.ly/3E1qb2e