Правонаступництво у трудових відносинах: до Кодексу законів про працю України очікуються зміни
Наталія Кайда, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, доктор юридичних наук, науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кайда Наталія
15.02.2023

29 листопада 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах» (реєстр. № 8244). 19 січня 2023 року надано висновок Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про розгляд законопроєкту.

У запропонованому проєкті Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах від 29.11.2022 № 8244 уточнено підстави припинення трудового договору, зокрема визначено, що зміна підпорядкованості, найменування підприємства, установи, організації, передача в оренду або припинення оренди єдиних майнових комплексів підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів не припиняє дії трудового договору, крім випадків якщо це супроводжується скороченням чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40) – доповнено ч. 6 ст. 36 КЗпП України.

Запроваджено правонаступництво у трудових відносинах та закріплено його визначення.

Відтак, правонаступництвом у трудових відносинах вважається продовження трудових відносин із працівниками у разі зміни власника підприємства, установи, організації, їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни власника майна або його частин, що використовуються роботодавцем – фізичною особою у підприємницькій діяльності.

У разі правонаступництва трудові відносини працівників продовжуються із правонаступником. Права і обов’язки за трудовими договорами між працівниками і роботодавцем, що існували, переходять до правонаступника.

Роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж за десять робочих днів до здійснення правонаступництва поінформувати в паперовій або електронній формі виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності – працівників про:

1) дату (орієнтовну дату) та причини правонаступництва;

2) правові, економічні (технологічні, структурні) та соціальні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, а також дії, які впливатимуть на трудові права працівників.

Правонаступник зобов’язаний у паперовій або електронній формі надати виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — вільно обраним та уповноваженим представникам (представнику) працівників, а в разі їх відсутності ⸺ працівникам інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті, не пізніше ніж за десять робочих днів до початку дій, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — вільно обрані та уповноважені представники (представник) працівників протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації, зазначеної у частині третій цієї статті, мають право ініціювати консультації з роботодавцем щодо причин прийняття рішення про правонаступництво та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом’якшення. Консультації проводяться протягом трьох робочих днів з дня їх ініціювання. За результатами консультацій складається протокол.

Відсутність ініціювання консультацій або відсутність домовленостей за результатами їх проведення не впливає на здійснення зазначених у цій статті заходів, пов’язаних із правонаступництвом у трудових відносинах.

Про зміни істотних умов праці, які спричинені правонаступництвом у трудових відносинах, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці (доповнено ст.36-1 КЗпП України).

Відтак, зміст та положення проєкту Закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах (реєстр. № 8244 від 29.11.2022 р.) відповідають зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, праву Європейського Союзу (acquis ЄС) та очікує розгляду у Верховній Раді України.

Картка законопроєкту: https://cutt.ly/A3lYO8T

Огляд законодавства підготувала Наталія Кайда, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, доктор юридичних наук, науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка