Рішення РАУ щодо адвокатських запитів, передбаченні статтею 212-3 КУпАП України
Одним із перших своїх рішень № 27 від 17 грудня 2012 року Рада адвокатів України затвердила Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення. Вже рішенням № 238 від 19 листопада 2013 року Рада адвокатів України затвердила цей же Порядок в новій редакції і у такій редакції він діяв протягом майже восьми років.
Каденко Оксана
15.08.2023

Одним із перших своїх рішень № 27 від 17 грудня 2012 року Рада адвокатів України затвердила Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення. Вже рішенням № 238 від 19 листопада 2013 року Рада адвокатів України затвердила цей же Порядок в новій редакції і у такій редакції він діяв протягом майже восьми років.

В чинній редакції вказаний Порядок був прийнятий рішенням Ради адвокатів України № 55 від 03 липня 2021 року та діє по даний час.

Такий порядок визначає процедуру складання протоколів за ст. 212-3 КУпАП України та ведення діловодства у таких справах про адміністративні правопорушення.

Зокрема, він передбачає, що уповноважені особи рад адвокатів регіонів складають протоколи за ст. 212-3 КУпАП в частині, що стосуються порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

- за порушення законодавства про неправомірну відмову у наданні інформації;

- за несвоєчасне або неповне надання інформації;

- за надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на адвокатський запит, (крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом), запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону.

Провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката (куди адвокатом сплачено щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування), місцезнаходженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати.

Для ефективного захисту права адвоката на інформацію та уникнення збільшення строків розгляду матеріалів, провадження про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, може порушуватися за заявами адвоката за адресою місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від адреси фактичного місця здійснення адвокатської діяльності або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що допустили адміністративне правопорушення.

Якщо провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП, порушується за заявою адвоката на території юрисдикції ради адвокатів регіону, місцезнаходження якої є відмінним від адреси основного робочого місця адвоката, заявник (адвокат) повинен відшкодувати на рахунок такої регіональної ради адвокатів організаційно-технічні витрати, пов’язані з перевіркою матеріалів, прийняттям рішення про складання/відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення, складанням протоколу про адміністративне правопорушення та направленням його до суду у розмірі 15% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається.

Рішення про складання протоколу про адміністративне правопорушення приймається після проведення перевірки, за умови відповідності адвокатського запиту, заяви (звернення) та доданих до неї матеріалів Закону. Перевірка може складатися з направлення письмових чи усних звернень до заявника та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання додаткових пояснень.

Рішення про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення приймається у разі якщо:

- адвокатський запит, заява (або додані до неї матеріали (документи) не відповідають вимогам, установленим Законом;

- не зазначено, у чому полягає порушене право запитувача інформації;

- не містяться вимоги щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності;

- не визначено особу, яка порушила права запитувача інформації.

До вказаного Порядку Радою адвокатів України неодноразово надавались роз’яснення та рекомендації.

Наприклад, рішенням Ради адвокатів України № 89 від 02 червня 2018 року надано рекомендації з питань оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП.

Зокрема, рекомендовано радам адвокатів регіону у протоколі про адміністративне правопорушення визначати процесуальний статус потерпілого, яким слід визначити відповідного адвоката, адвокатський запит якого не здобув належної відповіді.

Підставою для прийняття такого рішення РАУ було формування хибної судової практики невизнання адвоката, за заявою якого було складено протокол про адміністративне правопорушення, потерпілим, і, відповідно, позбавлення його права на оскарження постанови суду.

У вказаному рішенні РАУ зазначено, що право на встановлення процесуального статусу потерпілого належить суб’єкту, який складає протокол, що і мають вказати Голови рад адвокатів регіону або уповноважені радою особи у змісті протоколу стосовно адвоката. У такому випадку, суд фактично позбавлений процесуальної можливості не вважати таку особу (адвоката) потерпілим. Додатково, з метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та підвищенню ролі та авторитету адвокатури в суспільстві Рада адвокатів України звертає увагу голів рад адвокатів регіонів та осіб, уповноважених на прийняття рішення щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП, на необхідність детального, всебічного вивчення кожного звернення адвоката, а також на неухильне дотримання законності та обґрунтованості, як при складанні, так і при відмові у складанні протоколів про адміністративне правопорушення.

Рішенням № 115 від 27 жовтня 2021 року Рада адвокатів України затвердила роз’яснення щодо суб’єкта складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 212-3 КУпАП.

У цьому роз’яснення РАУ нагадала, що голова ради адвокатів регіону та/або уповноважена радою адвокатів особа наділена дискреційними повноваженнями в силу закону. Тобто, чинним законодавством та актами РАУ встановлено вичерпний перелік осіб, уповноважених на прийняття рішення щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП.

РАУ наголосила: складання адміністративного протоколу – це лише фіксація ненадання відповіді на запит; жодного рішення про притягнення будь-кого до відповідальності рада адвокатів регіону не ухвалює.

Тому Рада адвокатів України роз’яснила, що рада адвокатів регіону має право розглядати заяву адвоката (який подавав адвокатський запит в її інтересах) про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-3 КУпАП.

Матеріал підготувала Оксана Каденко, адвокат, членкиня Ради адвокатів України від Хмельницької області

Трансляція вебінару «Адвокатський запит через призму рішень Ради адвокатів України та діяльності Національної асоціації адвокатів України» доступна за посиланням: http://surl.li/kccil