Актуальні питання організації та надання безоплатної правничої допомоги в Україні
22 серпня 2023 року у Вищій школі адвокатури НААУ у співпраці з Комітетом НААУ з питань безоплатної правової допомоги проведено фахову дискусію на тему: «Актуальні питання організації та надання безоплатної правничої допомоги в Україні»
Каденко Оксана
23.08.2023

Актуальні питання організації та надання безоплатної правничої допомоги в Україні: адвокати, які надають БВПД, підвищили кваліфікацію

З метою висвітлити виклики, які постають перед адвокатами при наданні безоплатної правничої допомоги, 22 серпня 2023 року у Вищій школі адвокатури НААУ у співпраці з Комітетом НААУ з питань безоплатної правової допомоги проведено фахову дискусію на тему: «Актуальні питання організації та надання безоплатної правничої допомоги в Україні».

Відкрила захід Лариса Гретченко, керівниця проєктів і програм Вищої школи адвокатури НААУ, яка наголосила на вагомому значенні ініційованого заходу, що насамперед покликаний сприяти реалізації тих завдань, які ставляться перед інститутом адвокатури у наданні професійної правничої допомоги в Україні. У виступі відзначено тематичні рішення, прийняті Радою адвокатів України:

• Рішення від 04 листопада 2022 року № 124 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України», яким передбачено, що до ЄРАУ вносяться також відомості про адвокатів, які включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну допомогу, та/або уклали контракт про надання БВПД на постійній основі або договір про надання БВПД на тимчасовій основі http://surl.li/khijq;

• Рішення від 27 грудня 2022 року № 181 «Щодо деяких питань підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», згідно якого, адвокати, які включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та/або уклали контракт про надання БВПД на постійній основі або договір про надання БВПД на тимчасовій основі, виконують свій обов’язок підвищення кваліфікації в обсязі 2 залікових балів з питань безоплатної правничої допомоги http://surl.li/khijk.

Фахова дискусія «Актуальні питання організації та надання безоплатної правничої допомоги в Україні» є заходом з підвищення кваліфікації адвокатів, який торкається стану функціонування системи БПД, ролі адвокатури та адвокатів в наданні безоплатної правничої допомоги, проблемних аспектів оплати праці, стандартів надання БПД та підвищення ефективності надання адвокатами безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану.

Доповідь, присвячену сучасному стану функціонування системи БПД, правам адвокатів та діяльності НААУ по їх захисту, представила Оксана Каденко, голова Комітету з питань безоплатної правової допомоги, член РАУ, яка зазначила, що в 2022 році профільним комітетом НААУ було систематизовано всі основні проблеми функціонування системи БПД та викладено їх у розглянутому Радою адвокатів України звіті. Серед окреслених проблем увагу зосереджено на:

• Системній ізоляції НААУ від участі у формуванні та реалізації державної політики щодо адвокатів,

• Спробах системи БПД втрутитись у сферу незалежності адвокатури: перейняти функції оцінки якості правничої допомоги; виконувати функції дисциплінарних органів; адмініструвати сервіси для адвокатів; їх навчання тощо.

• Реальних та потенційних корупційних ризиках та їх реалізації в системі за відсутності Антикорупційної програми КЦ та адекватних заходів по виправленню недоліків.

• Надмірному розширенні системи БПД та проблемах розвитку системи державницького управління адвокатами, зокрема:

- складання адвокатами пояснювальних та доповідних записок;

- обов’язок адвокатів доповідати, пояснювати, доводити свою позицію при виконанні доручення;

- лінійний субординаційний менеджмент адвокатами без права останніх знати критерії укладення чи не укладення договорів з ними, реальних правил розподілу доручень тощо.

• Відсутності реальної рівності сторін договору про надання адвокатом БПД та низькій оплаті праці адвокатів, які надають БПД.

• Проявах втручання в адвокатську таємницю (при розгляді МЦ, РЦ скарг на адвокатів; при моніторингу якості, при прийнятті звітів тощо)

• Прямому або опосередкованому впливі на позицію адвоката у справі (через прямі поради та вказівки, моніторинг якості, систему оплати, розгляд скарг тощо).

Роль адвокатури та адвокатів у наданні безоплатної правничої допомоги в Україні розкрила у доповіді Ганна Зосименко, заступниця голови Комітету НААУ з питань безоплатної правової допомоги. Вона наголосила, що незважаючи на всі ті виклики, з якими зіштовхується інститут БПД, він має обов’язково продовжувати розвиватися, оскільки є ефективним засобом захисту прав великої кількості громадян України та визначених Законом осіб. Це має відбуватися в умовах дотримання повної незалежності адвокатів, які надають БПД від системи, при активній участі органів адвокатського самоврядування у розробці та прийнятті законодавчих актів, у співпраці з усіма державними та іншими органами, які мають відношення до цієї системи, при правильно організованому справедливому фінансуванні державою цього інституту.

На проблемних питаннях оплати праці адвокатів в системі БПД сфокусувала увагу Олена Дем’янова, секретар Комітету НААУ з питань безоплатної правової допомоги, яка нагадала, що питання оплати праці наразі регулюється Постановою КМУ «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17.09.2014 року, якою затверджено Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають БВПД. За словами доповідачки, наразі відбуваються кроки, спрямовані на підвищення рівня оплати праці адвокатів та її справедливості, відповідні пропозиції погоджені на останньому засіданні РАУ. Адвокатам слід свідомо підходити до питання оплати послуг центрами БПД, не дозволяти користуватись необізнаністю, не робити неоплачуваної роботи і намагатись виконати максимум з тих доручень, які прийнято.

Член Комітету з питань безоплатної правової допомоги Леся Бурчак детально розкрила стандарти надання БПД та основні проблеми їх дотримання адвокатами, які надають БВПД. Говорячи про якість первинної та вторинної безоплатної правничої допомоги, яку надають співробітники центрів, спікер відзначила, що однією з проблем системи БПД була та залишається проблема залучення та втримання висококваліфікованих фахівців до надання БПД. На сьогодні не існує дієвих механізмів забезпечення якості БВПД, так як в місцевих центрах відсутні можливості постійного моніторингу якості та перевірок її своєчасності і якості надання.

Що стосується організації надання БПД працівниками центрів спікер зауважила, що декларуючи клієнтоорієнтованість, система не надала працівникам чітких планів та вказівок по досягненню високого рівня задоволення клієнтів. Так, працівники відділів надання БПД вимушені суміщати щоденно декілька функцій: надання БППД, надання БВПД, адміністрування своєї роботи (внесення в КІАС та ін.), написання статей, участь у правопросвітництві, соціологічні дослідження, відповіді на звернення і скарги, надання статистичних відомостей за запитами керівництва та звітування. При цьому керівництво системи не визначило регламенту проведення вказаних робіт, що негативно позначається на діяльності центрів у наданні БПД.

Доповідь на тему: «Підвищення ефективності надання адвокатами безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану: практичні поради з окремих категорій справ» представила Наталія Загорняк, член Комітету НААУ з питань безоплатної правової допомоги. У виступі відзначено, що надання БПД під час дії воєнного стану має свої особливості та специфіку, зумовлені загостренням соціально-економічних проблем і динамічної зміни законодавства. Одним з основних напрямів підвищення кваліфікації адвокатів, що надають БПД, спікер виділила особливості окремих категорій справ, активна участь адвокатів, що надають БПД, в яких зумовлена реаліями сучасності, сприяти широкому практичному діалогу, поширенню кращих практик, співпраці та взаєморозумінню адвокатів, підвищенню питомої ваги творчої складової у діяльності адвокатів, які надають БПД. Саме так помітно можна підвищити ефективність надання БПД в умовах воєнного стану в України.

У ході зустрічі відбувалася динамічна дискусія, учасники мали можливість отримати відповіді на питання щодо способу реагування на спроби втручання в правову позицію адвоката з боку центру, якщо такі будуть; механізму призначення адвоката в разі чергування; підстав припинення надання БВПД в разі оголошення розшуку підозрюваного (обвинуваченого); заборони адвокату укладати договір з особою у кримінальному провадженні навіть після припинення доручення з БВПД у цьому ж провадженні, нюансів розрахунку оплати та інших.

На завершення зустрічі Лариса Гретченко подякувала доповідачам та учасникам за активне обговорення проблемних аспектів організації та надання безоплатної правничої допомоги в Україні та запросила долучитися до участі в тематичному дослідженні думки адвокатів, що сприятиме вивченню та узагальненню інформації щодо функціонування системи БПД та підготовці відповідних заходів з підвищення кваліфікації адвокатів. http://surl.li/kikwa

Лариса Гретченко Оксана Каденко