Адвокатський запит через призму рішень РАУ та діяльності НААУ: Оксана Каденко провела вебінар для адвокатів
Оксана Каденко, член Ради адвокатів України від Хмельницької області
Каденко Оксана
08.08.2023

07 серпня 2023 року у рамках навчальної програми «Рішення Ради адвокатів України як "нормативно-правові акти" Національної асоціації адвокатів України» відбувся вебінар на тему: «Адвокатський запит через призму рішень Ради адвокатів України та діяльності Національної асоціації адвокатів України», який провела для адвокатів Оксана Каденко, член Ради адвокатів України від Хмельницької області.

Лектор відзначила, що право на адвокатський запит є одним з пріоритетних об’єктів уваги та регуляторної діяльності РАУ, НААУ.

Особливість адвокатського запиту, як основного практичного професійного інструменту адвоката, зумовлює особливу увагу Національної асоціації адвокатів України до питань адвокатських запитів та захисту прав адвокатів щодо отримання за їх допомогою необхідної інформації.

Основними напрямами діяльності НААУ в цій сфері є:

• адміністративний – виконання уповноваженими особами рад адвокатів регіонів функцій із складення протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП;

• дисциплінарний – контроль кваліфікаційно-дисциплінарними за належним використанням адвокатами права на адвокатський запит через дисциплінарні процедури;

• методологічний – розробка та забезпечення адвокатів теоретичною та практичною допомогою щодо складання адвокатських запитів та захисту порушень права на адвокатський запит;

• нормотворчий – прийняття Радою адвокатів України обов’язкових для виконання регуляторних актів;

• нормативно-роз’яснювальний – надання Радою адвокатів України нормативних роз’яснень з питань, що стосуються використання адвокатами права на адвокатський запит та його захисту, у випадку порушення;

• законотворчий – участь в процесі удосконалення законодавчого регулювання правовідносин щодо права адвокатів на адвокатський запит;

• освітній – проведення Вищою школою адвокатури та органами адвокатського самоврядування заходів з підвищення кваліфікації за цією тематикою тощо.

Оксана Каденко зазначила, що насправді, НААУ виконує безліч функцій у цьому напрямку: починаючи від кваліфікаційної (перевіряючи знання осіб, які бажають набути статус адвоката), закінчуючи захисною (реагуючи на порушення права на адвокатський запит конкретного адвоката). Однак, основними та пріоритетними у діяльності НААУ в цій сфері є саме означені сім напрямів і всі вони мають одну мету: створення максимально сприятливих можливостей для реалізації адвокатами своєї конституційної місії – якісного надання правничої допомоги з ефективним використанням законодавчо визначеної можливості отримання всього необхідного для цього за допомогою адвокатського запиту.

Однією з форм діяльності НААУ, за допомогою яких така мета досягається, є роз’яснення та інші рішення Ради адвокатів України (далі – РАУ).

Так, одним із перших своїх рішень № 27 від 17 грудня 2012 року Рада адвокатів України затвердила Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення. Вже рішенням № 238 від 19 листопада 2013 року Рада адвокатів України затвердила цей же Порядок в новій редакції і у такій редакції він діяв протягом майже восьми років.

У чинній редакції вказаний Порядок був прийнятий рішенням Ради адвокатів України № 55 від 03 липня 2021 року та діє по даний час.

Такий порядок визначає процедуру складання протоколів за ст. 212-3 КУпАП України та ведення діловодства у таких справах про адміністративні правопорушення.

Важливим є методологічний напрямок роботи НААУ, в межах якого рішенням Ради адвокатів України № 59 від 13 квітня 2019 року затверджено проект Методичних рекомендацій щодо порядку розгляду адвокатських запитів.

Такі Методичні рекомендації було первинно розроблено Національною поліцією України для власного використання та надіслано для погодження Раді адвокатів України. Після доопрацювання запропонованого проекту його було затверджено в загальній редакції, що може використовуватись будь-якими суб’єктами.

Положеннями вказаних Методичних рекомендацій передбачені засади та порядки розгляду адвокатських запитів.

Такі методичні рекомендації, хоч і є єдиними нормативно затвердженими, однак є лише одним із багатьох проявів методологічної діяльності НААУ.

Одним із останніх доробків у цій сфері є методичні рекомендації щодо адвокатського запиту, розроблені Комітетом з питань медичного права та біоетики та Вищою школою адвокатури (обговорені на засіданні від 03 лютого 2023 року).

Задум цих методичних рекомендацій був спрямований на викристалізацію системи правових координат, в межах якої має діяти адвокат, аби адвокатський запит відповідав вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішенням Ради адвокатів України.

Розглядаючи питання оформлення адвокатського запиту, лектор звернулася до прямої нормативно-роз’яснювальної функції НААУ, широко представленої роз’ясненнями щодо адвокатського запиту.

До ознайомлення адвокатів запропоновано наступні рішення РАУ:

• Рішення Ради адвокатів України № 122 від 30 серпня 2014 року, яким затверджено роз’яснення з питань, що виникають при оформленні адвокатського запиту;

• Рішення Ради адвокатів України № 6 від 04 липня 2015 року, яким затверджено роз’яснення щодо деяких аспектів надання відомостей на адвокатські запити;

• Рішення Ради адвокатів України № 167 від 12 жовтня 2018 року, яким затверджено роз’яснення з питань, пов’язаних з адвокатською діяльністю, щодо подачі адвокатського запиту за допомогою електронного засобу зв’язку;

• Рішення Ради адвокатів України № 169 від 12 жовтня 2018 року, яким роз’яснено деякі питання, пов’язані із наданням правової допомоги державним підприємствам, установам, організаціям;

• Рішення Ради адвокатів України № 169 від 13 жовтня 2018 року, яким роз’яснено деякі питання, пов’язані з реалізацією права адвоката на звернення з адвокатським запитом;

• Рішення Ради адвокатів України № 75 від 21 вересня 2020 року, яким затверджено роз’яснення щодо вичерпного переліку вимог до адвокатського запиту;

• Рішення Ради адвокатів України № 98 від 15 жовтня 2020 року, яким затверджено роз’яснення щодо підстав для здійснення адвокатської діяльності;

• Рішення Ради адвокатів України № 103 від 15 жовтня 2020 року, яким затверджено роз’яснення щодо отримання на адвокатський запит оригіналів документів, за умови їх добровільної видачі;

• Рішення Ради адвокатів України № 53 від 03 липня 2021 року, яким затверджено роз’яснення щодо вимог до адвокатських запитів;

• Рішення Ради адвокатів України № 121 від 04 листопада 2022 року, яким затверджено роз’яснення щодо можливості адвокатам здійснювати представництво інтересів клієнтів на підставі договору, вчиненого в електронній формі, а також необхідності надання клієнтом;

• Рішення Ради адвокатів України № 18 від 07 березня 2023 року щодо заходів реагування на факт порушення прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності.

На завершення заходу Оксана Каденко підсумувала, що адвокатський запит не просто є потужним інструментом адвокатської діяльності в силу приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Інституційно (адміністративно, регуляторно тощо) він здобув максимального укріплення через призму десятків рішень Ради адвокатів України, які широко використовуються адвокатами та застосовуються судами як джерела при вирішень питань, пов’язаних з адвокатськими запитами.

Адвокатам доцільно не тільки прямо використовувати означені рішення Ради адвокатів України, а й створювати нові: у спосіб звернення до РАУ за роз’ясненнями з проблемних питань, які виникають у цій сфері. У такій взаємодії адвокатів та вищого постійно діючого органу адвокатського самоврядування меж для вдосконалення практики використання адвокатських запитів у професійній діяльності адвоката просто не існує.

Трансляція заходу доступна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=imO6tYrC5kk