Удосконалення законодавства про притягнення одного з батьків дитини до кримінальної відповідальності
Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ
Гриценко Людмила
25.04.2023

Удосконалення законодавства про притягнення одного з батьків дитини до кримінальної відповідальності за вчинення проступку та злочину, що посягає на інтереси дитини: Людмила Гриценко

У своїй доповіді на тему «Зміна та доповнення необхідних норм до КК та КПК України з метою досконалості законодавства про притягнення відповідальності одного з батьків дитини за вчинення проступку або злочину за вчинення домашнього насильства, самочинної зміни місця проживання дитини, злісного невиконання батьківських обов’язків, невиконання рішення суду» Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, акцентувала увагу на важливості вміння розрізняти те, що потребує змін, і те, що потребує усвідомлення, опанування нових правозастосовних підходів, прокачування навичок.

Національне законодавство в сфері запобігання та протидії домашньому насильству має доволі широкий правозахисний інструментарій, є зрозумілим та достатньо систематизованим. Проте наявність чи відсутність якісного закону не єдине питання, яке має значення в процесі захисту чи поновлення прав, чи в процесі запобігання та протидії домашньому насильству.

Виклики, які існують на сьогодні:

• назріла необхідність систематичного підвищення кваліфікації фахівців всіх дотичних до запобігання та протидії насильству суб’єктів та суб’єктів, які працюють в сімейних кейсах та взаємодіють з дітьми;

• «кадровий голод» в усіх дотичних сферах (поліція, прокуратура, суди, соціальні служба), який особливо відчутний у воєнний час;

• усвідомлення необхідності зміни підходів до розслідування певних категорій справ;

• вивчення міжнародного досвіду;

• поєднання у застосуванні національні та міжнародні підходи;

Чого не вистачає:

• системних, стратегічних та далекоглядних підходів у вирішенні сімейний кейсів (до прикладу – на момент розірвання шлюбу вирішувати одразу всі питання з утримання та проживанням дітей, адже такий підхід може виступити певним запобіжником до переходу сімейних спорів в кримінальні провадження);

• читати не тільки букву закону, а й розуміти його дух, вектор, підходи. Норма не існує сама по собі, вона створена, для регулювання певних відносин. До прикладу, варто прочитати і застосовувати не тільки Стамбульську конвенцію, а й Пояснювальну доповідь до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (CETS № 210);

• розширення процесуальних можливостей потерпілої сторони в КПК України;

• якісного та дитиноцентрованого закону «Про правосуддя дружне до дітей» та приведення КК та КПК України у відповідність до норм цього закону;

• консенсусу та законодавчого врегулювання питання щодо самочинної зміни місця проживання дітей;

• ставлення до дитини – як до повноцінного учасника, суб’єкта правовідносин.

Публікація підготовлена за матеріалами круглого столу «Сімейні спори: коли правовідносини та конфлікти щодо участі у вихованні дітей призводять до початку кримінальних проваджень», що відбувся 05 квітня 2023 року в Національній асоціації адвокатів України, за ініціативою Комітету з сімейного права і Комітету з кримінального права та процесу, разом з Центром «Адвокат дитини»

Перегляд трансляції доступний за покликанням: http://surl.li/gczvq