У випадку оскарження вироку до суду апеляційної інстанції, як і коли варто подати цивільний позов?
Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ
Гриценко Людмила
14.03.2023

Звернемося до норм закону:

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 4 ст. 128 КПК України форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку цивільного судочинства.

Отже, цивільний позов особа може пред’явити до початку судового розгляду. У силу норм КПК судовий розгляд починається з проголошення прокурором обвинувального акту.

Відповідно до ч. 1 ст. 397 КПК України суд першої інстанції через три дні після закінчення строку апеляційного оскарження судового рішення надсилає отримані апеляційні скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 7 ст. 128 КПК України особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред’явити його в порядку цивільного судочинства.

Отже, на стадії апеляційного оскарження вироку позов про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, особа має право пред’явити окремо в порядку цивільного судочинства, і вже після того, як суд апеляційної інстанції розгляне справу (тобто після вступу вироку в законну силу)

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КПК України відмова у позові в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства позбавляє цивільного позивача права пред’являти той же позов у кримінальному провадженні.

Перейдемо до позицій ВС:

1) Постанова ВС від «20» серпня 2019 року справа № 652/219/17:

У ч. 1 ст. 128 КПК встановлено кінцеву межу строку звернення з цивільним позовом про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням майнової та/або моральної шкоди під час кримінального провадження: «до початку судового розгляду». При цьому кримінальний процесуальний закон жодним чином не пов’язує такі межі зі спливом позовної давності за правилами ЦК (https://cutt.ly/08DsOlY);

2) Постанова ВС від «26» травня 2020 року справа № 754/10041/18:

На підставі вищевикладеного ВС дійшов висновку, що порушень вимог ст. 128 КПК під час звернення потерпілої з цивільним позовом не було, оскільки цивільний позов ОСОБА_1 заявлено до оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта, отже в розумінні ст. 347 КПК до початку судового розгляду (https://cutt.ly/E8DsDfg).

Відповідь на питання підготувала Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ

Відповідь на питання надана за наслідками вебінару «Цивільний позов у кримінальному провадженні: хто, до кого, як?», який відбувся 20.01.2023 року

Зареєструватися на наступні заходи лектора:

Вебінар «Цивільний позов у кримінальному провадженні: Хто, До кого, Коли, Як?». https://cutt.ly/F8DiauO

Вебінар "Строки в цивільному процесі через призму карантину та воєнного стану". https://cutt.ly/b87qHNO