Роль та значення висновку психолога в цивільних і кримінальних провадженнях
Підсумки вебінару
Гриценко Людмила
02.01.2023

Роль та значення висновку психолога в цивільних і кримінальних провадженнях: Людмила Гриценко

Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, національний експерт Ради Європи, провела у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Роль та значення висновку психолога в цивільних (в т. ч. сімейних) та кримінальних провадженнях».

Під час вебінару адвокат зупинилася на розгляді висновку психолога як інструменту та як доказу в справах різних юрисдикцій.

Висновок психолога, перш за все, виступає своєрідним інструментом, ознаки якого проявляються у наступному:

  1. У справах різної юрисдикції (як цивільних так і кримінальних справах) висновок психолога виступає інструментом підсилення голосу дитини (дитина або є учасником провадження, або провадження пов’язане з інтересами дитини).
  2. Висновок психолога, якщо він складається саме за результатами спілкування з дитиною, полягає у можливості донести думку дитини до суду (чи правоохоронних органів).
  3. У справах, які пов’язані з вчиненням домашнього насильства (справи за ст. 173-2 КУпАП, справи про застосування обмежувальних приписів, кримінальні провадження) висновок психолога може бути інструментом для доведення вчинення психологічного насильства.

Вимоги до висновку психолога як доказу відрізняються в залежності від юрисдикції, в якій він подається.

Визначення доказу у цивільному процесі міститься в статті 76 ЦПК України. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У цивільній юрисдикції висновок психолога є письмовим доказом, якщо ж психолог має статус судового експерта, у такому разі він має право на складення висновку експерта.

Для того, щоб доказ був прийнятий судом, він має відповідати 4 критеріям: належності (ст. 77 ЦПК України), допустимості (ст. 78 ЦПК України), достовірності (ст. 79 ЦПК України) та достатності (ст. 80 ЦПК України).

Висновок психолога може подаватися двома шляхами:

  1. Разом з позовом/відзивом/відповіддю на відзив/запереченнями з дотриманням порядку подачі доказів;
  2. Якщо не можемо подати разом з позовом/відзивом, обов’язково зазначаємо про це з урахуванням частини 4 статті 83 ЦПК.

У цивільному провадженні психолог може приймати участь як: спеціаліст, свідок, просто психолог. Якщо психолог має статус судового експерта, то він також може приймати участь в судовому засіданні, як судовий експерт.

Висновок психолога також виступає доказом в кримінальному процесі. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК України).

Якщо висновок психолога використовується просто як висновок психолога, його процесуальним джерелом доказів буде документ, якщо психолог є судовим експертом, процесуальним джерелом доказів виступатиме висновок експерта, якщо психолог допитується в судовому засіданні, процесуальним джерелом доказів будуть показання.

Для того, щоб доказ був прийнятий судом, він має відповідати 2 критеріям: належності та допустимості. Недопустимі докази поділяються на безумовно недопустимі (ст. 87 КПК України), умовно недопустимі (ч. ч. 2, 3 ст. 88 КПК України), очевидно недопустимі (ч. 2 ст. 89 КПК України).

У кримінальному провадженні психолог може виступати як спеціаліст, свідок, просто психолог. Якщо психолог має статус судового експерта, він також може приймати участь в судовому засіданні в статусі судового експерта.

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://bit.ly/3PUUhu7

Про фактори, які впливають на сприйняття/прийняття судом висновку психолога в якості доказу, а також релевантну судову практику, дізнавайтеся у тематичному матеріалі від Advokat Post: https://bit.ly/3jLhPFt

Цікаві публікації лектора:

«Яку заяву має подати позивач до суду для того, щоб суд зняв із нотаріуса обов’язок дотримуватися нотаріальної таємниці?» — https://bit.ly/3YjHxkj

«Барнахус – ефективна система (модель) роботи з дітьми, що постраждали від насильства або стали свідками такого» — https://bit.ly/3PCjadX

«Насильство підчас війни. Як виявити, притягнути до відповідальності?» — https://bit.ly/3FrNove