Науково-практичний посібник «Забезпечення надання правових послуг особам, постраждалим від домашнього насильства»
Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, лектор Вищої школи адвокатури НААУ
Гриценко Людмила
28.04.2023

Лектор ВША НААУ Людмила Гриценко виступила співавторкою науково-практичного посібника «Забезпечення надання правових послуг особам, постраждалим від домашнього насильства»

Представляємо до вашої уваги науково-практичний посібник «Забезпечення надання правових послуг особам, постраждалим від домашнього насильства», одним із авторів якого є Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, лектор Вищої школи адвокатури НААУ.

З прийняттям у 2017 році Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Україна поступово наближає своє національне законодавство до міжнародних стандартів щодо захисту осіб, які страждають від домашнього насильства. Про це свідчить та кількість нормативно-правових актів, що була прийнята за останні роки. Так само поступово змінюються політики та підходи реагування на випадки домашнього насильства різними суб’єктами запобігання та протидії домашньому насильству, представники яких проходять додаткові навчання. Збільшується кількість спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, так само збільшується кількість громад, які ставлять для себе пріоритетним завданням — впровадження політики ефективного реагування на випадки домашнього насильства, захист та підтримку постраждалих осіб.

Відповідно до ст. 57 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), сторони забезпечують право на правову допомогу та безоплатну правову допомогу постраждалим відповідно до національного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», особи, які постраждали від домашнього насильства, мають право на представлення їх інтересів кваліфікованим адвокатом системи БПД в органах державної влади та судах. У цілому, постраждалі особи мають право звернутися до будь-якого центру БПД та отримати правову консультацію щодо захисту своїх прав та інтересів. Водночас право на безоплатну правову допомогу, гарантоване на законодавчому рівні, на практиці повною мірою не реалізовується. На жаль, все ще залишаються низькими показники звернення постраждалими особами за безоплатною правовою допомогою у порівнянні з реальною кількістю випадків домашнього насильства.

Так, кількість виданих місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги наказів про надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або НзОС:

у 2019 році — 790;

у 2020 році — 1177;

у 2021 році — 2127;

з січня по травень 2022 року — 554.

Тоді як виявлених адміністративних правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП складало: у 2019 році — 107221 за домашнє насильство та 1762 за НзОС; у 2020 році — 130285 за домашнє насильство та 1680 за НзОС; у 2021 році — 141085 за домашнє насильство та 2320 за НзОС; з січня по травень 2022 року — 3615 за домашнє насильство та 673 за НзОС.

Так само, аналіз судової практики у справах про притягнення кривдника до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства чи кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством, дає зробити висновок, що у поодиноких випадках постраждалі особи користуються правовою допомогою, що є суттєвим бар’єром у доступі постраждалих осіб до правосуддя. Маємо визнати, що ситуація забезпечення права постраждалих осіб на безоплатну правову допомогу потребує особливої уваги.

Важливо вжити заходів, щоб якнайшвидше інтегрувати систему безоплатної правової допомоги у місцеві системи запобігання та протидії випадкам домашнього насильства кожної громади. Водночас важливо забезпечити надання кваліфікованих юридичних послуг постраждалим особам у даній категорії справ, що має свою специфіку та потребує підвищення кваліфікації спеціалістів та спеціалісток, адвокатів та адвокаток системи безоплатної правової допомоги.

У даному практичному посібнику:

• досліджуються базові питання щодо розуміння проблематики домашнього насильства;

• розкривається система запобігання та протидії домашньому насильству та місце і роль в ній безоплатної правової допомоги;

• аналізуються практичні питання особливостей здійснення представництва прав постраждалих осіб у судовому порядку;

• надаються рекомендації щодо налагодження контакту з постраждалими особами від домашнього насильства.

Посібник розрахований на надавачів правової допомоги з метою покращення їх знань щодо питань запобігання та протидії випадкам домашнього насильства, що сприятиме підвищенню ефективності їх роботи у наданні гендерно-чутливої правової допомоги постраждалим особам від домашнього насильства.

Співавторами підручника виступили К. Л. Бойчук, С. М. Бреус, Т. І. Бугаєць, Д. О. Пилипенко.

Детально ознайомитися із посібником можна за посиланням: https://cutt.ly/a5xiGSV

Зареєструватися на вебінар Людмили Гриценко "Роль та значення Висновку психолога в цивільних (в т.ч. сімейних) та кримінальних провадженнях". https://cutt.ly/J5YbDXY