Звернення щодо участі в реалізації правопросвітницького проєкту «Школа правових знань для дітей та батьків»
Адвокатам Національної асоціації адвокатів України Відкрите звернення щодо участі в реалізації правопросвітницького проєкту «Школа правових знань для дітей та батьків»
Гретченко Лариса
19.08.2021

Адвокатам Національної асоціації адвокатів України

Відкрите звернення щодо участі в реалізації правопросвітницького проєкту «Школа правових знань для дітей та батьків»

Шановні колеги!

Сьогодні в Україні спостерігається відчутний прогрес у ставленні до дітей, посиленні їх соціального та правового захисту, адже територія дитинства охоплює не лише благополуччя дитини у сім’ї чи школі, а й нерідко, – її контакти чи конфлікти з законом, потребу захисту порушених прав чи покладення відповідальності за вчинений проступок.

Однією з актуальних проблем, що стоїть перед українським суспільством, є низький рівень правової освіти та виховання дітей і молоді, недостатня обізнаність батьків та інших законних представників неповнолітніх щодо забезпечення прав і свобод дитини, механізмів їх захисту від правопорушень.

Особливої гостроти питання правової освіти набуває в аналізі стану підліткової злочинності, моніторингу адміністративних та кримінальних правопорушень в дитячому середовищі, причиною яких стають, зокрема, незнання дітьми законів, наслідків їх порушення та підстав притягнення до юридичної відповідальності.

Відповідно до принципів та підходів системи ювенальної юстиції та правосуддя, дружнього до дитини, права дітей повинні бути частиною навчальної програми в закладах середньої, професійно — технічної та вищої освіти. Оволодіння базовими знаннями з прав дитини є необхідним для батьків, інших законних представників дітей, та має бути обов’язковим для кожного фахівця чи спеціаліста, який контактує з неповнолітніми.

Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України повноцінно включена до процесу побудови простору правозахисту дітей в Україні та у серпні 2020 року започаткувала вітчизняну платформу дитячого права створенням Центру «Адвокат дитини».

Активні учасники Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ упродовж першого року діяльності об’єднали професійні зусилля та згуртовано співпрацюють в питаннях правового благополуччя і захисту прав дітей у різних сферах їх життя.

Сучасна правова освіта у дитячому середовищі потребує дієвого залучення адвокатів до правоосвітніх, правовиховних, профорієнтаційних заходів у закладах освіти та осередках позашкільного дозвілля дітей, що дасть можливість дітям, учнівській та студентській молоді, батькам та педагогам закласти основи правових знань, набути безпосереднього досвіду в ефективній реалізації прав та свобод дитини, сформувати правозахисні комунікативні вміння та навички правової поведінки, поглибити впевненість у необхідності дотримання законів та недопущенні протиправних діянь, впевнено використовувати свої правові знання у повсякденному житті.

З метою підвищення загального рівня правової культури населення, вдосконалення системи правової освіти дітей у закладах освіти та позашкільних навчальних закладах, набуття дітьми і молоддю необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, запрошуємо адвокатів долучитися на волонтерських (громадських) засадах до співпраці з Центром «Адвокат дитини» ВША НААУ та взяти участь у реалізації правопросвітницького проєкту «Школа правових знань для дітей та батьків», що включає різнотематичні правоосвітні, правововиховні та профорієнтаційні заходи у формі лекцій, тренінгів, вебінарів, флешмобів, уроків права, кураторських годин, експертних зустрічей тощо.

Ініційований Центром «Адвокат дитини» правовий всеобуч є унікальною можливістю професійної самореалізації адвокатів у сфері охорони дитинства, особистого внеску кожного в розбудову безпечного і здорового освітнього середовища, ефективну профілактику та попередження правопорушень неповнолітніх, сприяння результативному захисту прав дітей від протиправних посягань.

Заяви та мотиваційні листи учасників, зацікавлених участю в реалізації правопросвітницького проєкту «Школа правових знань для дітей та батьків», просимо направляти до 15 вересня 2021 р. на адресу:info@hsa.org.ua

З повагою

Лариса Гретченко, керівник Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ

Савва Кузьменко, директор Вищої школи адвокатури НААУ