Застосування цивільними особами зброї у період дії воєнного стану: відповіді на поширені питання
Відповіді на питання надали: -Марія Островська, адвокат, голова Комітету з військового права НААУ, очільниця Центру надання методичної допомоги та координації волонтерського руху адвокатів з правового захисту військовослужбовців при НААУ -Наталія Фещик, адвокат, заступник голови Комітету з військового права НААУ -Лариса Гретченко, адвокат, керівник проектів і програм Вищої школи адвокатури НААУ
Гретченко Лариса
15.05.2022

Чи легалізовано в Україні використання зброї цивільними особами в умовах воєнного стану?

Так, легалізовано. 3 березня 2022 року Верховною Радою України ухвалено Закон України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” з метою:

 • надати можливість цивільним особам* у період дії воєнного стану брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав шляхом отримання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України;
 • надати громадянам України право брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї, у період дії воєнного стану;
 • звільнити цивільних осіб від відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених Законом.
* Цивільні особи, на яких поширюється дія Закону — громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що мають право отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї.
Важливо відзначити, що право застосування власної зброї належить лише громадянам України.

Набрання чинності Законом відбулося 7 березня 2022 року, застосовується він протягом дії воєнного стану і 10-ти днів після його припинення або скасування.

У яких випадках допускається застосування цивільними особами вогнепальної зброї у період дії воєнного стану?

Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 р. № 448.

 • Законне застосування вогнепальної зброї – це ведення стрільби з вогнепальної зброї цивільними особами під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану, зокрема здійснення індивідуальної самооборони та самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.
При цьому,
 • Індивідуальною самообороною є застосування вогнепальної зброї цивільними особами під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану для захисту свого життя і здоров’я від нападу або загрози нападу, якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити себе в такій ситуації неможливо;
 • Самообороною є застосування вогнепальної зброї цивільними особами під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану для захисту від нападу або загрози нападу на військові та/або цивільні об’єкти, що охороняються та/або обороняються ними, іншими особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану, якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити їх у такій ситуації неможливо.

Забезпечення права громадян брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України із застосуванням зброї передбачає розуміння термінів “військовий об'єкт”, “напад”, “цивільний об'єкт”, , у значенні, закріпленому постановою КМУ від 14.02.2018 № 68. А терміну “особи, причетні до збройної агресії” — у значенні, закріпленому постановою КМУ від 10.10.2018 № 828.

Яких принципів мають дотримуватися цивільні особи під час застосування вогнепальної зброї?

Цивільні особи, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України, під час застосування вогнепальної зброї повинні керуватися такими принципами, що ґрунтуються на загальновизнаних нормах міжнародного гуманітарного права:

 • неминучості — застосування вогнепальної зброї в разі, коли це є абсолютно очевидним та необхідним;
 • військової необхідності — застосування вогнепальної зброї в разі, коли в інший спосіб реалізувати право на самооборону та/або виконати поставлені завдання неможливо;
 • пропорційності — застосування вогнепальної зброї у тій мірі, в якій це необхідно для досягнення мети самооборони та/або відсічі, стримування збройної агресії проти України, якщо це не заподіє стороннім особам і цивільним об’єктам надмірної шкоди порівняно з очікуваними конкретними військовими перевагами.
Застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації.

З якою метою цивільні особи мають право застосовувати вогнепальну зброю у період дії воєнного стану?
 

Під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану цивільні особи мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

 • відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові та/або цивільні об’єкти, що охороняються;
 • запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії;
 • звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;
 • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;
 • захисту цивільних осіб, військових та/або цивільних об’єктів від нападу;
 • запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;
 • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
 • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
 • відбиття нападу на осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, або інших осіб, у разі виникнення загрози їх життю чи здоров’ю.

Хто приймає рішення про застосування зброї цивільними особами у період воєнного стану?

Рішення про застосування зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану приймається цивільними особами з урахуванням обстановки у взаємодії з відповідним командиром з’єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил.

Цивільні особи під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану мають право самостійно приймати рішення про застосування вогнепальної зброї відповідно до вимог цього Порядку з подальшим обов’язковим повідомленням відповідному командиру з’єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил та/або правоохоронного органу у разі:

 • індивідуальної самооборони;
 • захисту життя і здоров’я інших осіб.

Як здійснюється видача вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам?

 

07 березня цього року Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 175 затверджено Порядок видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав.

Цей Порядок визначає механізм тимчасової видачі на період запровадження воєнного стану вогнепальної зброї і боєприпасів до неї управліннями Національної поліції громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (цивільні особи), для участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть бути за наявності видані цивільним особам, які бажають брати участь у відсічі збройної агресії, відповідають вимогам, визначеним цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, та за своїми діловими якостями і наявним досвідом можуть застосовувати вогнепальну зброю.

Рішення про видачу зброї і боєприпасів до неї приймаються керівниками уповноважених органів в адміністративно-територіальних одиницях територій, на яких оголошено воєнний стан, або особами, уповноваженими такими керівниками органів.

Які документи необхідні для отримання цивільною особою вогнепальної зброї і боєприпасів до неї?

 

Видача зброї і боєприпасів до неї здійснюється на підставі особисто поданої цивільною особою до уповноваженого органу письмової заяви про участь у відсічі збройної агресії та видачу вогнепальної зброї та/або боєприпасів до неї за наявності документу, що посвідчує особу або паспортного документу іноземця.

До заяви додаються:
1) копія документу, що посвідчує особу, засвідчена власноруч особою, яка її подає;
2) за наявності – копія військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу, копія посвідчення пенсіонера або ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, служби цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державної кримінально-виконавчої служби України, посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку, дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, посвідчення про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя», посвідчення учасника війни, посвідчення учасника бойових дій.
Першочергово розглядаються заяви цивільних осіб, які надали один з документів, передбачених пунктом 2.

Розгляд заяви здійснюється упродовж однієї доби з моменту її подачі.

Хто не має права отримати вогнепальну зброю?

 

Видача зброї і боєприпасів до неї не здійснюється цивільним особам, які:
 • не досягли повноліття,
 • визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена рішенням суду, що набрало законної сили,
 • у випадку встановлення уповноваженим органом на дату видачі вогнепальної зброї обставин, що усувають право користування зброєю, зазначених у наказі МВС України від 01 березня 2022 року № 170 «Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану», а саме:
• наявності даних про систематичне (два чи більше разів) порушення такою особою громадського порядку (притягнення два чи більше разів протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП);
• систематичне порушення вимог Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077 (далі — Інструкція), щодо зберігання, перевезення, використання раніше придбаної зброї, пристроїв (притягнення два чи більше разів протягом року до адміністративної відповідальності за статтями 174, 190, 191, 193, 194, 195 КУпАП);
• керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за частинами другою, третьою статті 130 КУпАП);
• незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (притягнення протягом року до адміністративної відповідальності два чи більше разів за статтею 44 КУпАП);
• вчинення домашнього насильства (притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 КУпАП);
• наявність інформації про повідомлення такій особі про підозру або інформації про складення щодо такої особи повідомлення про підозру, що не вручене через не встановлення її місцезнаходження;
• наявності в особи судимості за тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку;
• протягом року з дня набрання законної сили рішенням суду, про конфіскацію чи оплатне вилучення зброї;
 • вже отримали вогнепальну зброю, окрім випадку втрати вогнепальної зброї під час відсічі збройної агресії та подання відповідної заяви.

У який спосіб оформлюється та яким документом підтверджується видача зброї цивільній особі?

 

Цивільній особі, яка отримала зброю та/або боєприпаси до неї, видається довідка за встановленою формою (додається. Завантажити за посиланням: https://bit.ly/3lfB87w).

Відомості про дату і місце видачі вогнепальної зброї, дані про особу, яка її отримала, вид (назва, модель) вогнепальної зброї, її ідентифікаційні номери, а також боєприпасів до неї, уповноважений орган невідкладно вносить до інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції України.

Чи підлягає поверненню чи вилученню вогнепальна зброя та невикористані боєприпаси до неї?

 

Так, вогнепальна зброя та невикористані боєприпаси до неї підлягають поверненню цивільними особами до органів поліції протягом 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану.

Видана вогнепальна зброя і невикористані боєприпаси до неї підлягають поверненню цивільною особою до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні органам поліції або вилучається ними у разі:
 • самоусунення від участі у відсічі збройної агресії,
 • зміни особою місця постійного проживання (перебування) або неспроможності з інших підстав брати участь у відсічі збройної агресії,
 • здійснення вчинку, що дискредитує особу як таку, вчинення кримінального правопорушення із застосуванням вогнепальної зброї або погрозою його застосування,
 • встановлення обставин, зазначених у наказі МВС України від 01 березня 2022 року № 170 (див підстави відмови у видачі зброї).

Яка дії має вчинити цивільна особа у разі втрати або крадіжки виданої зброї? Яка відповідальність настає у випадку нецільового її застосування або неповернення?

 

У разі втрати (крадіжки) вогнепальної зброї та невикористаних боєприпасів до неї, цивільна особа має подати до органу Національної поліції України відповідну заяву, за якою інформація щодо розшуку зброї вноситься до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». Цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Відповідна норма закріплена у п. 22 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кримінального кодексу України.

Використання цивільними особами зброї в інших цілях під час воєнного стану, ніж передбачено Законом України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”, матиме наслідком їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність цивільних осіб настає за порушення вимог щодо обов'язку здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Нормативно-правовий ресурс щодо забезпечення права участі цивільних осіб у захисті України:

📌 Конституція України
📌 Закон України від 3 березня 2022 року № 2114-IX “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”
📌 Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 р. № 448
📌 Порядок застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань у районі проведення антитерористичної операції у мирний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 68
📌 Порядок застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 828
📌 Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, затверджений наказом МВС України від 07.03.2022 № 175
📌 Наказ МВС України від 01 березня 2022 року № 170 “Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану”
📌 Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо забезпечення права участі цивільних осіб у захисті України від 22.04.2022 р.

Матеріал підготовлено Комітетом з військового права НААУ у співпраці з Вищою школою адвокатури НААУ в рамках волонтерського руху «Адвокати ЗСУ».

Відповіді на питання надали:
 • Марія Островська, адвокат, голова Комітету з військового права НААУ, очільниця Центру надання методичної допомоги та координації волонтерського руху адвокатів з правового захисту військовослужбовців при НААУ
 • Наталія Фещик, адвокат, заступник голови Комітету з військового права НААУ
 • Лариса Гретченко, адвокат, керівник проектів і програм Вищої школи адвокатури НААУ