Ювенальна спеціалізація: елемент реформування системи юстиції щодо дітей та пріоритет в діяльності Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ
2020 рік став періодом докорінних змін у національній системі захисту прав дитини, пов’язаних з реформуванням системи ювенальної юстиції та активними напрацюваннями з питань розбудови дитячого права в Україні як комплексної, міждисциплінарної галузі, що включає в себе широке й різноманітне коло правовідносин, учасником яких є дитина.
Гретченко Лариса
29.12.2020

2020 рік став періодом докорінних змін у національній системі захисту прав дитини, пов’язаних з реформуванням системи ювенальної юстиції та активними напрацюваннями з питань розбудови дитячого права в Україні як комплексної, міждисциплінарної галузі, що включає в себе широке й різноманітне коло правовідносин, учасником яких є дитина.

Створенням Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури НААУ у серпні поточного року започатковано вітчизняну платформу дитячого права з метою згуртування осередку правозахисників дитини та об’єднання в темі дитячого права мультидисциплінарної аудиторії правників всіх спеціальностей, освітян, службовців у справах дітей, громадських діячів, міжнародних партнерів та всіх осіб, зацікавлених проблематикою захисту дітей.

Освітній простір Центру одночасно виступає потужною платформою для напрацювання пропозицій щодо змін профільного законодавства та формування усталеної правозахисної практики за принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини.

Найкращі інтереси дитини, удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, ключові засади ефективності правосуддя, дружнього до дітей, міжнародні стандарти захисту прав неповнолітніх, світовий досвід функціонування органів ювенальної юстиції – далеко не повний перелік важливих тем, охоплених багаточисельними правоосвітніми заходами, ініційованими Центром «Адвокат дитини» та організованими у партнерстві з Національною асоціацією адвокатів України, Комітетом з сімейного права НААУ, у співпраці з органами влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та експертами у сфері правозахисту дітей. Анонси заходів, прес-релізи про хід їх проведення, резолюції та ініціатив учасників постійно висвітлюються в огляді подій на платформі Вищої школи адвокатури НААУ.

Тематична інформація з системним оглядом актів міжнародного права, українського законодавства, узагальненням судової практики з питань, пов’язаних з забезпеченням реалізації прав дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні є предметом спеціалізованих навчальних курсів, вебінарів та консультативних публікацій, що високо оцінені багаточисельною аудиторією адвокатів, юристів, педагогів, батьків, підлітків та інших заінтересованих осіб.

Ювенальній спеціалізації як елементу реформування системи юстиції щодо дітей нещодавно було приділено увагу на конференції «Формування та перспективи розвитку ювенального права в Україні», до участі в якій з тематичною доповіддю долучилася керівник Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ Лариса Гретченко на запрошення організаторів заходу НДІ публічної політики і соціальних наук та Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей».

У складі спікерів панельної дискусії – знаних ювеналістів та правозахисників — брали участь партнери Центру «Адвокат дитини»: доктор юридичних наук, професор Крестовська Наталія Миколаївна з темою «Проблеми кодифікації ювенального права» та голова Бахмацького районного суду, кандидат юридичних наук Павло Пархоменко з доповіддю «Застосування міжнародних стандартів на національному рівні як шлях формування ювенального права».

Відеозапис онлайн конференції на сторінці організаторів https://pp-ss.pro/16-12-2020/

Під час виступу з питань ювенальної спеціалізації Лариса Гретченко скерувала фокус уваги учасників заходу до принципу віри в основні права дитини, в гідність та цінність людської особистості, закріплені в Декларації прав дитини 20.11.1059 р., потребу дітей в спеціальній охороні і піклуванні, зокрема належному правовому захисті, до і після народження, а також обов’язку людства надати дитині все найкраще, що воно має.

Наголошуючи на міжнародному комплексному підході до забезпечення прав неповнолітніх згідно Конвенції ООН про права дитини 20.11.1989 р. спікер відзначила законодавчий підхід до охорони дитинства в Україні як до стратегічного загальнонаціонального пріоритету, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики та гарантовані Конституцією України механізми реалізації прав дитини.

З поміж нормативних актів, що визначають основоположні напрямки розбудови цілісної системи захисту прав дітей в України, увагу приділено таким як:

 • Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 453;

 • Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12. 2018 р. № 1027-р;

 • План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. № 1335-р;

 • Пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», запроваджений спільним Наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 № 172/5/10.

Принципи реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року обумовлюють забезпечення професійного підходу осіб, уповноважених на роботу із дітьми та співпрацю між державними органами і громадськими організаціями, впровадження найкращих практик та методів захисту прав і свобод дітей.

Заходи, пов’язані з удосконаленням системи правосуддя та здійснення ефективного судочинства під час провадження, учасником якого є дитина, включають, зокрема:

 • Удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації фахівців, залучених до виконання профілактичних та корекційних програм, проведення моніторингу їх ефективності, оцінки ризиків вчинення правопорушень дітьми;

 • Забезпечення ефективного доступу неповнолітніх осіб до безоплатної вторинної правової допомоги шляхом удосконалення механізму швидкого залучення захисника;

 • Забезпечення спеціалізації суддів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення за участю неповнолітніх осіб, та інших фахівців системи юстиції щодо дітей (прокурорів, адвокатів, соціальних працівників, педагогів, психологів, працівників поліції, органів пробації тощо);

 • Забезпечення обов’язкової спеціальної підготовки суддів, які розглядають кримінальні провадження, учасником яких є дитина;

 • Забезпечення обов’язкового спеціального навчання слідчих, що здійснюють досудове розслідування, та прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва та підтримують державне обвинувачення у провадженнях щодо неповнолітніх осіб, та інших фахівців системи юстиції щодо дітей;

 • Запровадження єдиних стандартів навчання захисників, які залучаються для надання правової допомоги дитині, яка є підозрюваною, обвинуваченою, свідком або потерпілим;

 • Забезпечення правової визначеності статусу педагога, психолога, лікаря, представника служби у справах дітей, критеріїв їх вибору, залучення та відводу;

 • Підвищення професійного потенціалу працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань, органів пробації з питань забезпечення ресоціалізації неповнолітніх засуджених осіб шляхом розроблення та впровадження відповідних програм підвищення кваліфікації.

Для адвокатів, що мають намір здобути спеціалізацію у сфері дитячого права, Центром «Адвокат дитини» ВША НААУ пропонується оновлений правоосвітній захід «Адвокат дитини: від новачка до профі», базовий курс та окремі спеціалізовані модулі якого включено до розкладу Вищої школи адвокатури:

Базовий курс «Адвокат дитини: основи дружнього до дітей правосуддя», відбудеться 16 січня 2021 р.

Деталі та реєстрація:

Оффлайн-курс (участь у приміщенні ВША) https://www.hsa.org.ua/bazovyj-kurs-advokat-dytyny-osnovy-druzhnogo-do-ditej-pravosuddya/

Онлайн – трансляція https://www.hsa.org.ua/onlajn-translyatsiya-bazovyj-kurs-advokat-dytyny-osnovy-druzhnogo-do-ditej-pravosuddya/

Спеціалізований курс: «Адвокат дитини: справи про адміністративні правопорушення та кримінальне провадження щодо неповнолітніх», відбудеться 23 січня 2021 р.

Деталі та реєстрація:

Оффлайн-курс (участь у приміщенні ВША) https://www.hsa.org.ua/advokat-dytyny-spravy-pro-administratyvni-pravoporushennya-ta-kryminalne-provadzhennya-shhodo-nepovnolitnih/

Онлайн – трансляція https://www.hsa.org.ua/onlajn-translyatsiya-advokat-dytyny-spravy-pro-administratyvni-pravoporushennya-ta-kryminalne-provadzhennya-shhodo-nepovnolitnih/

Дводенний навчальний курс «Булінг: попередження, відповідальність, захист. Навчання без страху», відбудеться 13-14 лютого 2021 р.

Деталі та реєстрація:

Оффлайн-курс (участь у приміщенні ВША) https://www.hsa.org.ua/buling-poperedzhennya-vidpovidalnist-zahyst-navchannya-bez-strahu-4/

Онлайн – трансляція https://www.hsa.org.ua/onlajn-translyatsiya-buling-poperedzhennya-vidpovidalnist-zahyst-navchannya-bez-strahu/

Найближчим часом до розкладу заходів ВША НААУ будуть включені спеціалізовані модулі на теми:

 • «Адвокат дитини: трудове право, підприємництво, захист прав інтелектуальної власності»

 • «Дитина у відносинах домашнього насильства»

 • інші тематичні заходи, щодо захисту прав дітей у сфері сімейних правовідносин, охорони здоров’я та освіти, а також основ дитячої психології та експертних досліджень.

За ініціативою Центру «Адвокат дитини», підтриманою 20.11.2020 р. резолюцією учасників експертного круглого столу «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: державна політика, нормотворення та правозастосування», у 1-му кварталі 2021 відбудуться мультидисциплінарні експертні заходи на теми:

 • «Ювенальна спеціалізація у системі захисту прав дітей: сучасний стан та тенденції збалансованого розвитку в Україні»;

 • «Правосуддя, дружнє до дітей: національний досвід та пріоритетні напрямки реформування системи ювенальної юстиції в Україні».

Запрошуємо об’єднати зусилля щодо захисту прав дітей, забезпечити гармонійний розвиток галузі дитячого права в Україні, ефективне реформування системи ювенальної юстиції та оптимальне функціонування правосуддя, дружнього до дитини.