Удосконалення механізму проведення евакуації
Огляд законодавства
Гретченко Лариса
05.09.2022

Постановою Уряду від 23.08.2022 р. № 940 https://bit.ly/3D1xRTw внесено зміни до деяких актів КМУ щодо удосконалення механізму проведення евакуації, а саме.

 • Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою КМУ від 26.04.2002 р. № 564 https://bit.ly/3cSzzfd доповнено нормами, за змістом яких:
 • У випадку відмови батьків-вихователів від обов'язкової евакуації разом з вихованцями у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану, припиняється дія договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

У разі припинення дії договору у зв'язку з відмовою від обов'язкової евакуації органом опіки і піклування за місцем фактичного проживання дітей здійснюються заходи з їх евакуації.

 • У разі припинення дії договору питання про подальше влаштування вихованців вирішується органом опіки і піклування, який вживає вичерпних заходів влаштування дітей у сім'ї громадян України — на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї патронатних вихователів, а у разі проведення обов'язкової евакуації — також до закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.
 • Положення про прийомну сім'ю, затверджене постановою КМУ від 26.04.2002 р. № 565 https://bit.ly/3TLKFmY доповнено нормами, за змістом яких:
 • Відмова прийомних батьків від обов'язкової евакуації разом з прийомними дітьми у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану є підставою для припинення договору про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання.
 • У разі припинення дії договору у зв'язку з відмовою від обов'язкової евакуації, органом опіки і піклування за місцем фактичного проживання дітей здійснюються заходи з їх евакуації.
 • Відповідно до змін у Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою КМУ від 24.08.2008 р. № 866 https://bit.ly/3TKFtj7
 • Опіка, піклування припиняється у разі відмови від обов'язкової евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану.
 • У разі проведення обов'язкової евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану Нацсоцслужба на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у безпечних районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей, визначає прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї патронатних вихователів, заклади, до яких буде евакуйовано дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, з урахуванням їх віку та стану здоров'я.
 • Змінами у Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою КМУ від 30.10.2013 р. № 841 https://bit.ly/3cR4A3a передбачено:
 • Забезпечення оповіщення та інформування населення (у тому числі у формі, доступній для осіб з порушеннями зору, слуху) про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в умовах воєнного або надзвичайного стану, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування.
 • У випадку відмови від обов'язкової евакуації фізична особа підписує відмову від проведення обов'язкової евакуації за формою згідно з додатком 2.
 • Облік та зберігання оформлених відмов від обов'язкової евакуації здійснюється місцевими держадміністраціями або органами місцевого самоврядування, які організовують проведення такої евакуації.
 • Батьки дітей та особи, що їх замінюють, законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі тих, які виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім'ях опікунів, піклувальників, сім'ях патронатних вихователів, тимчасово влаштованих, у разі проведення обов'язкової евакуації зобов'язані прибути з дітьми на збірні пункти евакуації (пункти посадки) за місцем проживання.
 • Нацсоцслужба на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у безпечних районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей, визначає прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї патронатних вихователів, заклади, до яких буде евакуйовано дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, з урахуванням їх віку та стану здоров'я.
 • У Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження, затверджений постановою КМУ від 18.04.2018 р. № 282 https://bit.ly/3ARv64j:
 • Розширено категорії інших маломобільних груп населення, до числа яких віднесено сім'ї патронатних вихователів та cім'ї, до яких влаштовані діти тимчасово.
 • Визначено забезпечення проведення заходів з евакуації у разі виявленої загрози життю під час відвідування місць постійного проживання/перебування осіб членами групи виявлення та супроводження осіб, передбачено, що у разі відмови від проведення обов'язкової евакуації фізична особа підписує відмову від обов'язкової евакуації за формою згідно з додатком 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.10.2013 р. № 841.
 • Порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2021 р. № 893 https://bit.ly/3QkEXWf доповнено положенням за змістом якого:
 • Підставою для прийняття рішення про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя є також відмова патронатного вихователя від обов'язкової евакуації разом з дітьми (вихованцями) у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану.
 • У разі припинення дії договору у зв'язку з відмовою від обов'язкової евакуації органом опіки і піклування за місцем фактичного проживання дітей здійснюються заходи з їх евакуації.

Нагадаємо, що розпорядженням КМУ від 02.08.2022 р. № 679-р визначено проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області https://bit.ly/3eruIBW

Огляд змін щодо удосконалення механізму проведення евакуації підготувала Лариса Гретченко, адвокат, керівник Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ, заступник голови Комітету з сімейного права НААУ