Протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми в умовах воєнного стану потребує об'єднання зусиль суб'єктів реагування та кожної свідомої особистості
Підсумки форуму
Гретченко Лариса
08.12.2022

Протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми в умовах воєнного стану потребує об'єднання зусиль суб'єктів реагування та кожної свідомої особистості: керівник Центру “Адвокат дитини” Лариса Гретченко

8 грудня 2022 року відбувся ІІІ міський форум учнівської молоді «Young leaders!» – «Гідність, права, свободи людини – чесноти вільного суспільства!».

З метою обговорення молодіжних проблем і пошуку шляхів їхнього вирішення Центр “Адвокат дитини” ВША НААУ традиційно підтримав правоосвітню ініціативу та долучився до партнерської співорганізації заходу з управлінням освіти Кропивницької міської ради, Міським центром дитячої та юнацької творчості, Парламентом дітей та представниками учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти м. Кропивницького.

Панельні дискусії щодо визначення гідності, прав і свобод людини, як чеснот вільного українського суспільства присвячені напрямкам боротьби та протидії різним формам і проявам насильства щодо дітей чи за їх участі.

Модератором першого тематичного блоку “Законодавчі акти України щодо протидії домашнього насильства” виступила Ірина Озерна, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління Донецького державного університету внутрішніх справ.

У доповіді розкрито та внесено на обговорення учасників форуму ключові міжнародні стандарти та вітчизняні законодавчу акти з протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству, відзначено знаковість для правозахисної системи ратифікацію Україною Стамбульської конвенції та набрання нею чинності з 1.11.2022 р.

“Насильство пов’язане з війною в Україні” — тематичний блок Форуму, який модерувала Лариса Гретченко, адвокат, керівник Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ.

У доповіді Лариса Гретченко наголосила, що в умовах повномасштабної війни росії проти України не припиняється вчинення правопорушень, пов'язаних з насильством та підкреслила гарантоване право кожної дитини на захист від усіх форм домашнього насильства, інших проявів жорстокого поводження з дитиною, експлуатації, включаючи сексуальне насильство, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють.

“Протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми в умовах воєнного стану потребує об'єднання зусиль суб'єктів реагування та кожної свідомої особистості. Сьогодні кожен з нас має докласти зусиль для забезпечення найкращих інтересів дитини та захисту від усіх видів насильства у сім'ї, закладах освіти, осередках дозвілля. Говорити про сексуальну експлуатацію та сексуальне насильство над дітьми до недавніх пір було не прийнято. Але сучасні виклики нагально потребують злагодженого реагування всієї системи органів ювенальної юстиції та громадянського суспільства на всі випадки насильства щодо дитини з метою притягнення кривдників до відповідальності та розбудови середовища довіри для неповнолітніх у такій чутливій сфері.” — переконана керівник Центру “Адвокат дитини”.

Важливим стало роз'яснення учасникам Форуму права на рівний доступ до безоплатної правової допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав, а також права звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

Згідно з Законом України “Про охорону дитинства” кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.

Домашнє насильство є одним із тих явищ, яке у період війни , на жаль не зникло, загострилося та трансформувалося у проявах, нерідко залишаючись невидимим. За словами адвоката, в ситуації насильства діти можуть потрапляти у конфлікт з законом, та перебувати у контакті з законом.

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” унормовує статус дитини у відносинах насильства. Дитина-кривдник — це особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. Дитина, яка постраждала від домашнього насильства — особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства.

З учасниками Форуму обговорено відповідальність за вчинення домашнього насильства, передбачену статтями 173-2 КУпАП та ст. 126-1 КК України.

З поміж ефективних способів захисту порушених прав в ситуації домашнього насильства розкрито порядок звернення до суду із заявою про видачу обмежувального припису та, як наслідок, застосовану судом заборону кривднику наближатися до місць проживання, навчання, роботи, частого перебування постраждалої особи на певну відстань чи заборону в будь-який спосіб, особисто чи через інших осіб, контактувати з постраждалою особою або постраждалою дитиною.

Говорячи про державні гарантії права кожної дитини на безоплатну правову допомогу, особливо в ситуації жорстокого поводження чи насильства, Лариса Гретченко звернула увагу на причини, що ускладнюють чи перешкоджають самостійне відвідування потерпілою дитиною Центру БВПД. Ними можуть слугувати як стан здоров’я дитини, її малолітній вік, інші фактори незрілості та особливих потреб дитини, а також неналежне виконання своїх обов’язків батьками чи іншим законним представником неповнолітнього. Зазначений аспект потребує врахування задля внесення відповідних змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Чи може неповнолітня особа укладати договір з адвокатом? — відповідаючи на це запитання учасників Форуму, керівник Центру “Адвокат дитини” навела приклад з судової практики за зверненням до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини. Неповнолітня особа, яка досягла 14-річного віку, може укладати договір з адвокатом виключно за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Однак відсутність такої згоди не нівелює правових наслідків укладення такого договору та наділення адвоката повноваженнями на представництво, окрім випадків визнання такого договору недійсним у судовому порядку. (постанова ВС/КЦС від 16.06.2021 р. у справі № 369/13467/21)

Дискусія торкнулася також ризиків зловживань у процесі онлайн — навчання та їх наслідків для учасників освітнього процесу.

З поміж видів відповідальності за булінг в освітньому процесі Лариса Гретченко відзначила такі як накладення штрафу і залучення до громадських робіт згідно ст. 173-4 КУпАП, а також відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої цькуванням, в порядку цивільно — правової відповідальності.

Увагу приділено віковому цензу у разі притягнення неповнолітнього кривдника до відповідальності (особисто з 16 років та батьків чи інших законних представнкиів до досягнення такого віку), а також рекомендаціям щодо звернення до суб'єктів реагування в ситуації булінгу чи підозри на його вчинення в закладі освіти.

Актуальною та важливою в обговоренні стала тема захисту прав дитини у випадку сексуального насильства щодо дітей в умовах збройного конфлікту .

Як свідчить жорстока дійсність, злочини сексуального характеру є одним із засобів ведення війни росією на території України. Правоохоронні органи фіксують значну кількість випадків вчинення сексуального насильства, де потерпілими стали діти. Кримінальний злочин щодо вчиненого сексуального насильства щодо дітей може бути кваліфіковано за ст. 438 КК України, а також увійде до складу таких міжнародних злочинів, як воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності, з притягненням до відповідальності з усією суворістю міри покарання винних осіб.

Спікер роз'яснила учасникам Форуму положення ст. 38 Конвенції ООН про права дитини щодо обов'язку Держави вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними. Також висвітлено важливий міжнародний підхід, закріплений Женевськими Конвенціями та Додатковим протоколом до них, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, за яким діти користуються особливою повагою, і їм забезпечується захист від будь-якого роду непристойних посягань. Сторони, що перебувають у конфлікті, забезпечують захист і допомогу, які їм потрібні з огляду на їх вік або з будь-якої іншої причини.

Центр “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ і надалі продовжуватиме правову освіту дітей і молоді, інвестуючи у впевнене майбутнє, забезпечення щасливого дитинства та виховання правосвідомого нового покоління.