АНТИБУЛІНГОВИЙ КУРС ВИЩОЇ ШКОЛИ АДВОКАТУРИ НААУ: АКТУАЛЬНО, КОРИСНО, ПРАКТИЧНО
Дводенний навчальний курс «Булінг: попередження, відповідальність, захист. Навчання без страху», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ 13 – 14 лютого 2021 року, вп’яте об’єднав спільною метою протидії булінгу адвокатів, юристів, педагогічних працівників та заінтересованих проблематикою батьків.
Гретченко Лариса
16.02.2021

АНТИБУЛІНГОВИЙ КУРС ВИЩОЇ ШКОЛИ АДВОКАТУРИ НААУ:

АКТУАЛЬНО, КОРИСНО, ПРАКТИЧНО

«Non scholae, sed vitae discimus –

Вчимося не для школи, а для життя»

Сенека Анней Луцій

Дводенний навчальний курс «Булінг: попередження, відповідальність, захист. Навчання без страху», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ 13 – 14 лютого 2021 року, вп’яте об’єднав спільною метою протидії булінгу адвокатів, юристів, педагогічних працівників та заінтересованих проблематикою батьків.

Навчання являється одним із найважливіших етапів у житті, в якому відбувається інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток дитини, становлення її особистості. Відповідно, орієнтуючись на пріоритет дотримання найкращих інтересів дитини, у закладах освіти має бути створено безпечне освітнє середовище, вільне від насильства, експлуатації, дискримінації, та умови навчання, що унеможливлюють заподіяння фізичної, моральної та матеріальної шкоди учасникам освітнього процесу.

Сьогодні поняття «булінг (цькування)» відоме чи не кожному пересічному громадянину, привертає неабияку увагу правників, освітян, провоохоронців, службовців, небайдужих громадських активістів, батьків і дітей та потребує ефективних способів протидії цьому небезпечному явищу.

Навчальний курс є спільним професійним доробком Комітету з сімейного права НААУ під головуванням Ганни Гаро та Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури НААУ, очолюваного Ларисою Гретченко, потужно реалізованим на платформі Вищої школи адвокатури НААУ з можливістю аудиторної участі чи в режимі онлайн – трансляції за вибором слухачів.

Разом з лекторами Ларисою Гретченко, Михайлом Дяденком, Уляною Ковною та Романом Ковалем цього разу до заходу долучилися 75 учасників, які схарактеризували Антибулінговий курс ВША НААУ як надпотужну правоосвітню платформу, вважають його:

  • Актуальним, адже кожен має можливість долучитися до активної спільноти антибулінгового руху, набути сучасних знань, практичних вмінь, професійного досвіду в питаннях правозастосування у справах про булінг;

  • Корисним, оскільки проблема насильства в освітньому процесі може торкнутися кожного і, як відомо, профілактика завжди ефективніша від лікування;

  • Практичним, так як систематизований аналіз тематичного законодавства, структурований огляд судової практики і приклади ситуаційних завдань забезпечують конструктивний діалог учасників, пошук відповідей на проблемні питання.

Про мотивацію до участі, очікування, враження від навчального курсу «Булінг: попередження, відповідальність, захист. Навчання без страху» та наміри подальшого використання набутих знань з нами поділилися учасники:

Анна Маркова, адвокат, м. Київ, зацікавленість темою булінгу пояснила з посиланням на декілька причин — насамперед, як мама доньки — першокласниці, як голова батьківського комітету класу і член ради батьків у школі, та як адвокат, що спеціалізується у сімейному праві. Поєднання вказаних обставин потребує готовності врегульовувати різні ситуації, включаючи непорозуміння між батьками, дітьми та вчителями під час навчання. До того ж у професійній діяльності мали місце неодноразові звернення за порадою чи з проханням допомогти вирішити проблему булінгу, які не брала в роботу через недостатній рівень знань у цій сфері.

Найбільші враження учасниці від високопрофесійності лекторського складу курсу, змістовності і структурованості поданої інформації, конструктивної взаємодії з аудиторією як офлайн, так і онлайн, в режимі «живого» спілкування, обміну досвідом, думками, можливості ставити питання та отримати відповіді на них. Слова вдячності висловлені за презентаційні матеріали та робочий зошит учасника, розбір кейсів на прикладах судових рішень, що дозволить в подальшому орієнтуватись із визначенням складу правопорушення, правильного збору доказів тощо.

Участь в антибулінговому курсі надихнув Анну Маркову активніше розвиватися в темах, пов’язаних з правозахистом неповнолітніх, підвищувати кваліфікацію та долучитися до професійної спільноти «адвокатів дитини».

Тетяна Опанасенко, адвокат, м. Київ, учасник онлайн – трансляції, реєструючись на захід з підвищення кваліфікації керувалася необхідністю отримання нових знань у сфері захисту прав дитини у професійних інтересах та для застосування в особистому житті. Вважає очікування від курсу виправданими «стовідсотково» з огляду на комунікацію з досвідченими викладачами та колегами –учасниками, послідовну побудов, зрозумілість та легкість сприйняття навчального матеріалу, зокрема тематичного законодавства, структурованих алгоритмів та практичних порад щодо захисту прав усіх учасників освітніх правовідносин, не лише у справах про адміністративні правопорушення, а й у трудових спорах, в питаннях відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої булінгом, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів реагування на випадки освітнього цькування. Сповнена позитивних вражень, окрилена новими професійними ідеями, продовжуватиме провадити адвокатську діяльність з використанням набутих знань та практичного досвіду.

Олена Юшкевич, доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, адвокат, м. Харків, відзначила відповідальний підхід організаторів та викладачів антибулінгового курсу, актуальність та практичну спрямованість інформації для адвокатів і фахівців інших галузей (освітян, працівників ювенальної поліції тощо).

Як викладача закладу вищої освіти, Олену отримана інформація надихнула на створення та проведення ряду тренінгів для учнів 5-6 класів, які найбільше піддаються віковій кризі, мають психологічні особливості та ускладнений адаптивний період в освітньому процесі. На думку учасниці, навчальні модулі курсу можуть бути самостійними тренінгами, семінарами чи практикумами як для учнів, так і для вчителів, керівників закладів освіти на теми: «Поняття, ознаки та види булінгу», «Сторони булінгу», «Антибулінгове законодавство та документація закладів освіти», «Ефективність судового захисту у справах про булінг», «Мирна школа в освітньому процесі» та багато інших.

Важливим вважає запровадження в освітній процес вітчизняних закладів досвіду зарубіжних країн, які ефективно проводять профілактичні заходи та застосування мирних, альтернативних (досудових) способів врегульовують питань, пов’язаних із насильством. Вибір ефективного способу захисту безпосередньо залежить від розуміння суті булінгу, його типових ознак та форм прояву, відмінності від шкільного конфлікту, інших адміністративних чи кримінальних правопорушень чи проступків.

Схвальні відгуки та висока оцінка антибулінгового курсу учасниками оффлайн та онлайн–трансляції, нові запити щодо послідуючого набору слухачів, мотивують продовжити правоосвітній проєкт з протидії насильству у закладах освіти, що найближчим часом буде включено до розкладу заходів Вищої школи адвокатури НААУ.