Глотов Сергій

к.ю.н., адвокат, старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ассистент кафедри цивільного процесу НЮУ ім.Я.Мудрого.