Сторонами погоджено місце проживання дітей з матір’ю, чи потрібно отримувати дозвіл батька на тимчасовий виїзд дитини?
Відповіді на питання
Гаро Ганна
08.01.2023

У межах проведення серії вебінарів щодо особливостей вирішення сімейних та спадкових спорів Ганна Гаро, адвокат, медіатор, Голова Комітету з сімейного права НААУ, лектор ВША НААУ, та Марина Вітліна, помічник адвоката, член команди Координатора комітетів НААУ, відповіли на запитання адвокатів.

Запитання: Якщо шлюб розірваний, сторони вказали, що ними погоджено місце проживання дітей з матір’ю, і окремо позов про визначення місця проживання не подавався, чи потрібно в майбутньому отримувати дозвіл батька на тимчасовий виїзд дітей за кордон?

Відповідь: за загальним правилом, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

Цими ж Правилами передбачено й винятки, коли не потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків на виїзд дитини за кордон. Так, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дитину віком до 16 років можна вивезти за кордон:

1) якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

2) якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку;

3) у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

 • свідоцтва про смерть другого з батьків;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
 • довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
 • довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;
 • свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

Крім того, 03 липня 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», яким внесено зміни до ч. 5 ст. 157 Сімейного кодексу України, що розширюють перелік підстав для виїзду дитини до 16 років без згоди другого з батьків.

Так, один із батьків дитини може самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України, якщо:

1) в одного з батьків є рішення суду або висновок органів опіки та піклування, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини, крім того з батьків, до якого застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, він самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця, з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах і конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, та у разі якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, інформує його шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, мету виїзду, державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі;

2) в одного з батьків є рішення суду або висновок органів опіки та піклування (пункт 72-1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини), у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини, він самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах і конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, у разі:

 • наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;
 • наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров'я України.

Таким чином, можна зробити висновок, що у разі наявності рішення суду, де визначено місце проживання з одним із батьків, нотаріально посвідчений дозвіл другого з батьків на виїзд дитини за кордон не потрібен лише за сукупності певних умов, а саме: строк поїздки, її мета, а також чи належно інший з батьків виконує свої батьківські обов’язки.

Втім у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд дітей віком до 16 років регулюється Законом України «Про правовий режим воєнного стану», яким визначено, що діти, які не досягли 16-річного віку, можуть перетинати кордон у супроводі:

 • одного з батьків – на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків);
 • інших родичів (баба, дід, повнолітні брат чи сестра, мачуха або вітчим) – на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди);
 • інших осіб, які не є родичами дитини, – на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документа, що містить відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону

Варто пам’ятати, що правила перетину кордону часто змінюються, тому інформацію про правила перетину дитини віком до 16 років варто уточнювати, звернувшись на телефонну лінію Прикордонної служби України.