Право на приватизацію службової квартири одноособово. Які докази потрібно зібрати?
Ольга Філатова, сімейний адвокат, член Комітету з сімейного права НААУ, керуючий АБ «Філатова та Партнери»
Філатова Ольга
28.03.2023

Позивач (чоловік) не може скористатися правом на приватизацію службової квартири, яка була надана йому на період роботи. Відповідачка (колишня дружина) зареєстрована, і відповідно не хоче виписуватися, тим самим чинить перешкоди Позивачу. Шлюб укладений у 1998 році, а розірваний у 2019 році. Відповідачка не проживає в цій квартирі більше 3 років за власним бажанням. Які докази тут потрібно зібрати?

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», метою приватизації державного житлового фонду є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні та збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.

Відповідно до ст. 8 до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку.

Якщо чоловік (надалі - Позивач) хоче скористатися правом на приватизацію службової квартири одноособово, тобто, без участі своєї колишньої дружини (надалі - Відповідач), то йому необхідно в судовому порядку довести той факт, що Відповідач втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності проживанні в ній за власним бажанням понад встановлені ст. 72 Житлового Кодексу України строки.

Відповідно до ст. 72 Житлового Кодексу України, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.

Відповідно до ст. 72 Житлового Кодексу України, збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом.

Тобто, якщо Відповідач не проживає в службовій квартирі Позивача більш як шість місяців, а Позивач хоче скористатися правом на приватизацію службової квартири одноособово, тобто, без участі своєї колишньої дружини (Відповідача) йому необхідно звернутися до суду із позовною заявою про визнання особи (Відповідача) такою, що втратила право користування житловим приміщенням (службовою квартирою).

У додатках до позовної заяви рекомендуємо надати засвідчені належним чином докази, а саме:

- Ордер Позивача на жиле приміщення.

- Довідку Позивача про своє місце реєстрації.

- Дві копії Актів про не проживання Відповідача за місцем реєстрації, із періодичністю хоча б в три місяці.

- Квитанції, що підтверджують сплату Позивачем комунальних послуг.

- Інформацію про місце проживання Відповідача (за наявності таких даних).

Крім того, звертаємо увагу, що кожна позовна заява має індивідуально виражені ознаки, які ґрунтуються на індивідуальних фактичних обставинах, у будь-якому разі зміст та структура позовної заяви повинна відповідати основним процесуальним вимогам.

Тому для правильного та ефективного юридичного захисту свого права в суді рекомендуємо звертатися за допомогою до кваліфіковано адвоката.

Відповідь на питання підготувала член Комітету з сімейного права НААУ, керуючий АБ «Філатова та Партнери», сімейний адвокат Ольга Філатова