Дорошенко Олександр

кандидат юридичних наук, судовий експерт, заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України