Чи всі зобов’язання вважаються припиненими після визнання фізичної особи – банкрутом?
Відповіді на питання
Дерлюк Василь
29.09.2022

В результаті отримання позитивного рішення суду про визнання фізичної особи банкротом чи гарантовано ця фізична особа – колишній керівник підприємства, отримає списання штрафу, накладеного постановою суду, за порушення митних правил, виконавче провадження мається? Чи всі зобов’язання вважаються припиненими після визнання фізичної особи – банкрутом? Зокрема цікавить якщо особа має штраф за статтею 485 МК в розмірі 550 тис.грн. Накладав митний орган. Чи позбудеться особа обов’язку сплати вказаного штрафу

До господарських судів із заявами про неплатоспроможність звертаються в тому числі Фізичні особи, які мають невиконанні зобов’язання із сплати штрафів за порушення митних правил. Коли заявлений борг складається тільки із сум таких штрафів, то є рішення судів як про відкриття справи про неплатоспроможність, так і про відмову у такому відкритті.

Так, з ухвали господарського суду м. Києва від 27.04.2020 у справі №910/3340/20 судом було встановлено, що заявлений борг перед Одеською митницею ДФС у розмірі 8 526 587,08 грн. складається виключно із штрафних санкцій, що на думку суду не є в розумінні КУзПБ грошовим зобов`занням та не може бути підставою для звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство (https://reyestr.court.gov.ua/Review/89059652).

З іншого судового рішення того ж самого господарського суду м. Києва, а саме: ухвали від17.08.2022 у справі №910/19613/21заявником було зазначено про накладення на нього адміністративного стягнення за вчинення порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України, у виді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією та знаходження на примусовому виконанні Дніпровського районного відділу ДВС міста Київ ГТУЮ (м.Київ) знаходиться постанова у справі № 359/7553/19 про стягнення штрафу з заявника у розмірі 6 306 203 (шість мільйонів триста шість тисяч двісті три) гривень 13 коп. Зважаючи на це, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви ОСОБА_1, суд її задовольнив та відкрив провадження у справі про неплатоспроможність (https://reyestr.court.gov.ua/Review/105767030).

З практики господарського суду Тернопільської області (ухвала від 29.11.2021, Справа № 921/671/21, https://reyestr.court.gov.ua/Review/101934861) заявник зазначав, що має заборгованість перед Тернопільською митницею ДФС, на підтвердження чого надав шість постанов міськрайонного суду про визнання ОСОБА_1 винним у порушенні митних правил та накладено стягнення у виді штрафів в розмірі ста відсотків вартості товару, який є безпосереднім об’єктом порушення. Суд зазначив, що відповідно до ст.1 КУзПБ до складу грошових зобов`язань боржника не включаються неустойка (штраф, пеня). Однак, частиною 1 статтею 458 Митного кодексу України передбачено, що порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред`явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до ч.1 ст.462 попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних правил. Отже, судом встановлено, що заборгованість відповідно до вищезазначених постанов відносно боржника ОСОБА_1 станом на 11.10.2021 складає 4 186 766,86 грн., що є підставою для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 відповідно до пункту 1 частини другої статті 115 КУзПБ.

Ухвалення рішення про звільнення боржника-фізичної особи від боргів у справі про неплатоспроможність є наслідком закриття провадження у справі про банкрутство при постановлення господарським судом ухвали про завершення процедури погашення боргів відповідно до статті 134 КУзПБ, згідно якої фізична особа не звільняється від подальшого виконання та обов’язку повернення лише боргів, визначених у ч.2, а саме: відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю, сплати аліментів, виконання інших вимог, нерозривно, пов’язаних з особистістю фізичної особи. Відповідно до абзацу 5 ч.2 статті 134 КУзПБ такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.

Суми штрафу, накладені судом за порушення митних правил не є відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, не є аліментами. Чи підпадають вимоги сплати штрафу під “«інші вимоги, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи, то на мою суб’єктивну думку, в розглядуваному випадку слід виходити з правової природи штрафу як адміністративного стягнення, що полягає у майновому покаранні особи-правопорушника, який сплачується персонально, а тому вимоги сплати штрафу можуть трактуватися як такі, що нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи. Про офіційні роз’яснення цього питання суду чи митних органів мені наразі невідомо.

Відповідь підготував Василь Дерлюк, адвокат, арбітражний керуючий, керуючий адвокатського бюро «Василя Дерлюка»