Позовна давність у справах про банкрутство: огляд судової практики від адвоката та арбітражного керуючого Василя Дерлюка
Василь Дерлюк, адвокат та арбітражний керуючий
Дерлюк Василь
14.11.2023

Позовна давність у справах про банкрутство: огляд судової практики від адвоката та арбітражного керуючого Василя Дерлюка

Про позовну давність у справах про банкрутство крізь призму судової практики розповів під час вебінару, що відбувся на платформі Вищої школи адвокатури НААУ, адвокат та арбітражний керуючий Василь Дерлюк.

Головний аспект вебінару – це його практична спрямованість, висвітлення питань вебінару за матеріалами судової практики.

В огляді судової практики лектор зосередив увагу на таких ключових правових висновках Верховного Суду по темі вебінару:

Позовна давність: ознаки, умови обмеження у праві на захист:

• …хоча позовна форма захисту цивільних прав є основною формою їх захисту в суді і в ЦК України йдеться саме про позовну давність, проте встановлені законом строки застосовуються і до цивільно-правових вимог, які не оформляються у вигляді позову, зокрема у справах про банкрутство (висновки про застосування норм права, викладені у пункті 77 постанови Верховного Суду від 09.09.2021 у справі №916/4644/15);

• … у вирішенні питання застосування позовної давності у справі про банкрутство необхідно керуватися нормами Цивільного кодексу України, глава 19 «Позовна давність» якого включена до книги першої «Загальні положення»… (висновки про застосування норм права, викладені у пункті 87 постанови Верховного Суду від 09.09.2021 у справі №916/4644/15);

• … до усіх матеріально-правових вимог в процедурі провадження у справі про банкрутство позовна давність застосовується на загальних підставах, визначених нормами цивільного законодавства (ст.256-268 ЦК України). Жодної особливості для визначення початку перебігу позовної давності за вимогами, заявленими у процедурі банкрутства (як за кредиторськими вимогами, так і за вимогами у спорах, стороною в яких є боржник і які вирішує відповідний г/с в межах справи про банкрутство) законом не визначено. … Тому такий момент встановлюється на загальних підставах, закріплених у ст.261 ЦК України (висновок про застосування норм права, викладений у пункті 93.4 постанови Верховного Суду від 11.11.2021 у справі № 910/8482/18 (910/4866/21).

Заява як підстава застосування позовної давності та передумови застосування:

• …законом не встановлено вимог щодо форми заяви сторони про сплив позовної давності. Відтак, її може бути викладено у відзиві на позов або у вигляді окремого клопотання, письмового чи усного (позиція ВС, викладена у постановах від 09.04.2019 у справі № 912/1104/18, від 20.09.2019 у справі № 904/4342/18);

• той факт, що відповідач, який не був належно повідомлений судом першої інстанції про час і місце розгляду справи, не брав участі у такому розгляді, є підставою для вирішення апеляційним судом заяви цього відповідача про застосування позовної давності, навіть якщо така заява не подавалася ним у суді першої інстанції (висновок сформований у постанові ВП ВС від 17.04.2018 у справі № 200/11343/14-ц);

• … умовою для вирішення апеляційним судом заяви відповідача про застосування позовної давності, навіть якщо така заява не подавалася ним у суді першої інстанції, є неналежне (без дотримання вимог процесуального законодавства) повідомлення сторони про час і місце розгляду справи у суді 1-ої інстанції (позиція ВС, викладена у п.91 постанови від 27.05.2021 у справі № 911/4923/14).

Особи, наділені правом на подання заяви:

• … стороною, яка може зробити заяву про застосування позовної давності під час розгляду грошових вимог кредитора в процедурі розпорядження майном боржника, слід розуміти інших кредиторів, боржника та розпорядника майна боржника (висновок ВС, викладений у пункті 204 постанови від 09.09.2021 у справі № 916/4644/15, постанові від 30.11.2021у справі №904/709/20).

Початок перебігу позовної давності:

• для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз понять "довідався" та "міг довідатися", що містяться в ст.261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо (правова позиція викладена у постановах ВС від 26.09.2019 у справі №924/1114/18, від 03.04.2018 у справі №910/31767/15, від 05.07.2023 у справі №910/15584/16);

• … суб`єктом прав є саме боржник, а не арбітражний керуючий (ліквідатор), а тому, визначаючи початок перебігу позовної давності…, слід враховувати, коли про порушене право дізнався або міг дізнатись боржник в особі уповноваженого органу (особа, що є носієм права), а не інша особа, у т. ч. й та, якій за законом надано повноваження із захисту цього права (позиція ВС, викладена у постанові від 12.01.2022 у cправі № 910/4129/20(910/20402/20);

• … у разі пред`явлення позову самою особою, право якої порушене, і в разі пред`явлення позову в інтересах цієї особи іншою уповноваженою на це особою початок перебігу позовної давності визначається з одного й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про порушення її права або про особу, яка його порушила. Таким чином, положення закону про початок перебігу позовної давності поширюється і на звернення арбітражного керуючого (ліквідатора) до суду із заявою про захист інтересів Боржника. Тому при визначенні початку перебігу позовної давності у спорі за вимогами боржника/арбітражного керуючого не допускається врахування як обставин (дати) порушення провадження у справі про банкрутство та дати призначення (заміни кандидатури) арбітражного керуючого (…), оскільки ні Закон про банкрутство (положення якого втратили чинність), ні чинний КУзПБ не встановлюють спеціальних норм про позовну давність (у т. ч. щодо звернення до суду арбітражного керуючого із заявою про визнання недійсними правочинів, укладених боржником). Отже, до цих правовідносин застосовуються загальні норми позовної давності (позиція ВС, викладена у п.34 постанови від 02.12.2021 у справі №922/1362/17).

Про поважність причин пропуску позовної давності та переривання строку позовної давності детально у матеріалі на сторінці Advokat Post: https://is.gd/g7Bhr6

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://tinyurl.com/2sce9rt5

Цікаві публікації лектора:

• Інститут неплатоспроможності в Україні: про його призначення та мету в огляді судової практики. https://tinyurl.com/hdaz4rwh

• Витребування майна банкрута: судова практика та підходи. https://tinyurl.com/yckh8ayd

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ