Підкажіть, чи впливає наявність “спору про право” (судовий спір за ініціативи боржника про недійсність договорів/заперечення проти боргу), бути підставою для відмови у відкритті справи на підставі п.1, ч.2 ст. 115 КУЗПБ. Чи за аналогією з юр. особами, спір про право не застосовується при зверненні самого боржника
Відповіді на питання
Дерлюк Василь
18.09.2022

Підстави для відкриття справи про банкрутство юридичної особи та підстави для відкриття справи про неплатоспроможність фізичної особи є різними. У випадку юридичних осіб підставами для відкриття справи про банкрутство є наявність грошового зобов’язання боржника перед кредитором, відсутність між кредитором і боржником спору про право, до підготовчого засідання суду вимоги кредитора (кредиторів) боржником у повному обсязі не задоволені. При цьому якщо ініціатором справи про банкрутство юридичноїособи є сам боржник, то таке ініціювання саме по собі свідчить про відсутність між боржником та його кредиторами спору про наявність і неоплатність боргу оскільки сам боржник визнає ці обставини, тобто відсутній спір про право (див.п.27постанови Верховного суду від 21.10.2020 у справі №915/36/20, https://reyestr.court.gov.ua/Review/92384911).

Провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника (ч.1 ст.115 КУзПБ). Заява подається за наявності підстав , передбачених цим Кодексом (ч.1ст.116 КУзПБ). Згідно ч.2 ст.115 КУзПБ Боржник має право звернутися до г/с із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:

1) розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів МЗП;

2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50% місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж 2 місяців;

3) ухвалено постанову у ВП про відсутність у ФО майна, на яке може бути звернено стягнення;

4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Згідно ч.4 ст.119 КУзПБ господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, якщо:

1) відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;

2) боржник виконав зобов’язання перед кредитором (кредиторами) у повному обсязі до підготовчого засідання суду;

3) боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов’язані з неплатоспроможністю;

4) боржника визнано банкрутом протягом попередніх п’яти років.

Таким чином, наявність чи відсутність спору про право не є підставою ні для відкриття, ні для відмови у відкритті справи про неплатоспроможність фізичної особи-боржника.

На мою суб’єктивну думку якщо фізична особа звертається до суду із заявою про неплатоспроможність, то саме по собі таке звернення свідчить про відсутність між боржником та його кредиторами спору про наявність і неоплатність боргу оскільки сам боржник визнає ці обставини.

Відповідь підготував Василь Дерлюк, адвокат, арбітражний керуючий, керуючий адвокатського бюро «Василя Дерлюка»