Чи мають включатися домашні тварини до складу майна боржника або членів його сім’ї?
Відповіді на питання
Дерлюк Василь
20.09.2022

Згідно статті 131 КУзПБ до складу ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у власності…, крім житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника … та не є предметом забезпечення, іншого майна, на яке згідно із законодавством не може бути звернено стягнення, а також майна виключеного з ліквідаційної маси господарським судом.

Поняття "тварина" визначено у главі "Речі. Майно" Цивільного кодексу України в частині 1 статті 180, де тварина є особливим об'єктом цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі.

Згідно частини 1 статті 190 ЦК України майном, як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Згідно з частиною 1 статті 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Згідно Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” щодо тварин можуть виникати цивільні права та обов’язки”, тварини можуть бути предметом угод, продаж тварин опускається у разі дотримання вимог цього Закону.

Отже, за законодавством України тварина прямо не віднесена до категорії речей (майна), однак є об’єктом цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі, тобто майна, а тому на мою суб’єктивну думку, тварини можуть бути включені до складу ліквідаційної маси фізичної особи-боржника та продані, однак, з дотриманням вимог закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та з певними винятками, якими є:

Виняток1 – існування прямої законодавчої заборони звернення стягнення на домашніх тварин

Виняток 2 – виключення тварин з ліквідаційної маси господарським судом

Щодо винятку 1, то так зване «недоторкане майно» наведено в Переліку, який є додатком до Закону України “Про виконавче провадження”, відповідно до якого, зокрема, не може бути звернено стягнення на племінну, молочну і робочу худобу (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук). Заборони звернення стягнення щодо інших тварин вищевказаний Перелік не містить.

Щодо винятку 2, то вилучення майна з ліквідаційної маси здійснюється господарським судом за вмотивованим клопотанням боржника або іншого учасника справи про неплатоспроможність в порядку статті 132 КУзПБ.

Відповідь підготував Василь Дерлюк, адвокат, арбітражний керуючий, керуючий адвокатського бюро «Василя Дерлюка»