Особливості оренди землі в умовах воєнного стану: адвокат Ян Білоголовий
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Білоголовий Ян
04.12.2022

Ян Білоголовий, адвокат, член Центру земельного права ВША НААУ та Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права НААУ провів у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Оренда землі: договірний аспект та особливості в умовах воєнного стану».

Вимоги до договорів оренди землі передбачені ст. 15 Закону України «Про оренду землі». До них відносяться наступні:

 1. Письмова форма, за бажанням сторін договір може посвідчувати нотаріально.
 2. Істотними умовами договору оренди землі є:
 • об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
 • дата укладення та строк дії договору оренди;
 • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
 1. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
 2. Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності — земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).
 3. У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом також зазначаються:
 • розмір орендної плати за водний об’єкт;
 • об’єм та площа водного об’єкта (водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми;
 • перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об’єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан;
 • зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування.

Невід’ємною складовою договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом є паспорт водного об’єкта.

Під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2145-IX.

Так, передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на строк до одного року земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) здійснюється на таких умовах:

 1. Розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
 2. Орендар земельної ділянки не має права на:
 • поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;
 • передачу земельної ділянки в суборенду;
 • переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу.
 1. Договір оренди земельної ділянки укладається лише в електронній формі, та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця;
 2. Передача в оренду земельної ділянки здійснюється без проведення земельних торгів;
 3. Право оренди земельної ділянки, переданої в оренду у порядку, передбаченому вище, не підлягає державній реєстрації. Договір оренди землі, а також зміни до нього, договір про розірвання такого договору оренди підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договору оренди землі здійснюється районною військовою адміністрацією. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки;
 4. Договір оренди землі не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено;
 5. Власники, користувачі земельних ділянок не несуть відповідальності за невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, що полягає у невикористанні земельної ділянки, право власності, користування якою виникло до введення воєнного стану (Пункт 27 Перехідних положень Земельного кодексу України).

У чому полягають особливості процедури поновлення та розірвання договорів оренди землі? – дізнавайтеся у тематичному матеріалі від Advokat Post: https://bit.ly/3B3JNlG

Відеофрагмент із заходу доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: http://bit.ly/3tFhq9p

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://bit.ly/3gl0otC