Юрисдикційність земельних спорів
Ян Білоголовий, адвокат, член Комітету із земельного, аграрного та довкілевого права НААУ
Білоголовий Ян
10.02.2023

Під час круглого столу на тему: «Юрисдикційність спорів у судовій практиці», що відбувся в Національній асоціації адвокатів України, адвокат, член Комітету із земельного, аграрного та довкілевого права НААУ Ян Білоголовий детально розповів про юрисдикційні тонкощі земельних спорів.

Земельні спори в залежності від суті, суб’єктів, предмета спору і характеру спірних правовідносин розглядаються судами всіх юрисдикцій. Але, в той же час, питання їх підвідомчості іноді є предметом дискусій. При цьому суди нерідко займають діаметрально протилежні позиції: або розглядають справу по суті, або закривають провадження у зв’язку з його непідвідомчістю суду певної юрисдикції.

Констатуючи наявність проблеми визначення юрисдикції судових спорів, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 28 лютого 2008 року у справі «Церква села Сосулівка проти України» (заява № 37878/02) вказав, що жоден суд (загальної і господарської юрисдикції) не розглянув по суті позов заявника через відсутність у них юрисдикції розглядати відповідні спори. У зв’язку з цим, Європейський суд дійшов висновку, що така ситуація прирівнюється до відмови у здійсненні правосуддя, порушує саму суть права заявника на доступ до правосуддя, і констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (право на справедливий суд).

У зв’язку з цим національним судам необхідно формувати єдиний і послідовний підхід до визначення юрисдикції тієї чи іншої категорії справ, в тому числі, за результатами розгляду судових спорів (земельних, зокрема).

Серед основних проблемних питань юрисдикційності земельних спорів лектором виділені, зокрема, такі:

• Користування землями фермерського господарства;

• Заява для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

• Скасування наказу Міністерства юстиції України;

• Визнання недійсним рішення сільради про затвердження детального плану села;

• Оспорювання дій нотаріуса в якості державного реєстратора

В огляді означених аспектів сфокусовано увагу на таких правових позиціях Верховного Суду:

• Спори щодо користування землями фермерського господарства, у тому числі з центральним органом виконавчої влади, який реалізує політику у сфері земельних відносин, з іншими юридичними особами, мають розглядатися господарськими судами незалежно від того, чи отримувала фізична особа раніше земельну ділянку для створення фермерського господарства і того, чи створила вона це фермерське господарство – Постанова ВП ВС від 05.10.22 у справі № 922/1830/19;

• Якщо особа звертається до відповідних органів із заявами для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та для надання її у власність, за результатами розгляду яких ці органи приймають відповідні рішення, то в цих правовідносинах відповідач реалізує свої контрольні функції у сфері управління діяльністю, що підпадає під юрисдикцію адміністративного суду – Постанова ВС КАС від 16.09.21 у справі № 820/5349/17;

• У разі прийняття суб’єктом владних повноважень рішення про передачу земельних ділянок у власність (тобто ненормативного акта, який вичерпує свою дію після своєї реалізації), подальше оспорювання правомірності набуття фізичною чи юридичною особою спірної земельної ділянки має вирішуватися в порядку не адміністративної юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право – Постанова ВП ВС від 06.06.18 у справі № 826/631/15;

• У разі подання позову щодо скасування наказу Міністерства юстиції України з приводу нерухомого майна - земельної ділянки, власником якого є міська рада, на якій позивачем незаконно збудовано нерухоме майно та зареєстровано право власності на нього, вирішення вказаного спору відноситься до юрисдикції господарського суду – Постанова ВС КАС від 19.01.23 у справі № 480/6967/20;

• Оскаржуване рішення Сільради - органу місцевого самоврядування, яким затверджено детальний план села не є актом індивідуальної дії, який стосується конкретних прав чи обов’язків певної особи. Оспорюване рішення Сільради є нормативно-правовим актом, дія якого поширюється на необмежену кількість суб`єктів та застосовується багаторазово. Такий спір є публічно-правовим і таким, що підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства – Постанова ВП ВС від 15.05.19 у справі № 363/3786/17;

• Державний реєстратор не може бути відповідачем у цивільній або господарській справі, отже до нього взагалі не може бути пред’явлено жодних позовних вимог – Постанова ВП ВС від 21.12.22 у справі № 914/2350/18.

Трансляція круглого столу доступна за покликанням: https://cutt.ly/r9KXDoX

Про підсумки круглого столу детально за посиланням: https://cutt.ly/F9ZDwm9

Публікації Яна Білоголового:

• Як клієнту отримати землю, ключові правила та процедури. https://cutt.ly/g9ZEbrT

• Особливості оренди землі в умовах воєнного стану. https://cutt.ly/n9ZEWQS