Загальна оцінка права на повагу до приватного та сімейного життя у межах проведення обшуку
Огляд посібника
Бабанли Расім
20.01.2023

Загальна оцінка права на повагу до приватного та сімейного життя у межах проведення обшуку: вимоги щодо рішення про проведення обшуку

ЄСПЛ виявляє особливу увагу, коли національне право дозволяє проведення обшуку без судового рішення. ЄСПЛ погоджується з такими обшуками, якщо відсутність дозволу була компенсована наступним ефективним судовим контролем законності і необхідності цього заходу (Işıldak v.Turkey, п. 51; Gutsanovi v. Bulgaria, п.п. 220–223).

Якщо обставини справи не передбачали нагальності проведення обшуку, а рішення суду про дозвіл на обшук пост-фактум не було обґрунтованим і передбачало формальне схвалення такого обшуку суддею, то це зумовлює порушення статті 8 Конвенції (Ilieva v. Bulgaria, п. 17). Обшук помешкання за постановою прокурора без контролю з боку судового органу становить порушення статті 8 Конвенції (Varga v. Romania, п.п. 70-74; Smirnov v. russia, п. 45).

Наявність судового рішення про проведення обшуку, у якому наведено відповідне і достатнє мотивування для цього, не обов’язково надає гарантії від усіх ризиків зловживання (Voykin and Others v. Ukraine, п. 157; Voskoboynikov v. Ukraine, п. 35; Ratushna v. Ukraine; Gerashchenko v. Ukraine, п. 130).

Ключовими є зміст та обсяг судового рішення про обшук і повноваження, покладені на слідчих.

А саме таке рішення повинно:

і) містити достатню інформацію щодо мети обшуку, аби дозволити оцінити чи слідчі діяли законно, чи не перевищили свої повноваження;

іі) бути розумно обмеженим – забезпечити, щоб обсяг обшуку стосувався виключно злочинів, що розслідуються, не ілюструвати широкий обсяг і не надавати слідчим / прокурорам необмежені дискреційні повноваження у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для кримінального розслідування;

ііі) ураховувати статус особи, зокрема адвоката, і гарантувати захист професійної таємниці та належного відправлення правосуддя; під час обшуку помешкання адвоката чи іншого його володіння передбачати присутність та нагляд кваліфікованого і незалежного фахівця з права з метою контролю за документами, які захищені професійною таємницею і не підлягають вилученню тощо (Kolesnichenko v. russia, п.п. 32-35; Iliya Stefanov v. Bulgaria, п.п. 39-44; Smirnov v. russia, п. 48; Aleksanyan v. russia, п. 216; Wieser і Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria, п. 57; Tamosius v. The United Kingdom; Robathin v. Austria, п.44; Voykin and Others v. Ukraine, п.п. 158, 159)

Рішення про обшук із загальним формулюванням, яке не надає інформації про розслідування або про предмети, що мають бути вилучені, не може забезпечити справедливу рівновагу між правами сторін, з огляду на широкі повноваження, які воно надає слідчим (Van Rossem v. Belgium п.п. 44–50; Bagiyeva v. Ukraine, п. 52; Smirnov v. russia, п.п. 47, 50).

Загальний характер обшуку може бути підтверджений значною кількістю і різноманітністю вилучених документів і предметів, а також відсутністю будь-якого видимого зв’язку між деякими з цих предметів і злочинами, щодо яких провадилось слідство (Gutsanovi v. Bulgaria, п. 224; Panteleyenko v. Ukraine, п. 51).

Якщо судове рішення про обшук засновано на обґрунтованій підозрі, але складено у занадто загальних фразах, це свідчить про порушення вимог Конвенції (Robathin v. Austria, п.п. 46, 52).

Необхідним є гарантування достатнього контролю за законністю і виконанням судового рішення про обшук (Iliya Stefanov v. Bulgaria, п. 44; Wolland v. Norway, п.п. 67–73).

Якщо обшук здійснюється на такій ранній стадії кримінального провадження, як попереднє поліцейське розслідування, котре передує досудовому слідству, мають існувати належні і достатні гарантії проти зловживань та свавілля. Для прикладу, в одному зі своїх рішень ЄСПЛ констатував, що на цій стадії обшук був непропорційним через неточне формулювання постанови, відсутність попереднього судового контролю, фізичну відсутність заявника під час обшуку і відсутність негайного ретроспективного судового нагляду (Modestou v. Greece, п. 44, п.п. 52–54).

Джерело: «Практика Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [кримінальний процесуальний аспект: обшук] – тематична добірка практики ЄСПЛ, підготовлена Ольгою Саленко, кандидатом юридичних наук, доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: http://bit.ly/3XKvRWX

Зареєструватися на вебінар Ольги Саленко та Расіма Бабанли: «Практика ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції: кримінальний процесуальний аспект [обшук]» можна за посиланням: http://bit.ly/3ZvGkHb