Гіг-контракт під призмою балансу інтересів
Алла Андрушко, адвокат, член Комітету трудового права НААУ
Андрушко Алла
22.03.2023

Одним із ключових цивільних договорів у правовому режимі Дія Сіті є гіг-контракт, особливості укладення якого визначені ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Це новий інструмент, завдяки якому у національне законодавство втілена концепція флексік’юріті (знаходження рівноваги між «гнучкістю праці» і «соціальним захистом працівників»), спрямована на створення сучасних форматів зайнятості, розвитку інноваційних цифрових індустрій та бізнесу. При такому підході спостерігається справедливий/розумний «баланс інтересів» сторін договору завдяки базовому трудовому захисту у поєднанні з компенсаторними механізмами на фоні гнучкості ринку праці.

Гіг-контракт вирізняється дуальною правовою природою: положення, притаманні цивільному договору поєднуються з трудовими, при цьому гіг-спеціалісти (підрядники) не є працівниками, на них не поширюється трудове законодавство, що забезпечує стійкість до ризиків перекваліфікації цивільних відносин у трудові.

Сутнісно йдеться про те, що умови про порядок виконання та зміст робіт (надання послуг), способи комунікаціїї, винагороду, зміну та припинення договору та інші, - підваріантні одностороннім змінам («гнучкість праці»). Відтак, можуть переважати інтереси резидента Дія Сіті, що вказує на значний ступінь його свободи та неврівноваженість, дисбаланс з інтересами працівника. Така неврівноваженість усувається завдяки чіткій фіксації опорного запобіжника (базових трудових прав) та додаткових коректуючих (компенсаторних виплат), чим забезпечується виконання умови «соціального захисту працівника». При цьому сторони можуть узгодити усі умови договору на досягнення релевантності співпраці, враховуючи вимоги закону.

Укладення гіг-контракту не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору, не тягне відповідальність за ст. 265 КЗпП України, трудова книжка не передбачена, права, обов’язки та відповідальність сторін щодо вироблення цифрової продукції та послуг визначаються за домовленістю, а також у договорах про неконкуренцію, нерозголошення. Разом з тим, з метою забезпечення соціального захисту гіг-спеціаліста резиденту Дія Сіті забороняється застосовувати дискримінаційні чинники, сторони притримуються принципу свободи співпраці шляхом укладення трудових договорів (контрактів). Важливо, що до початку виконання роботи гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті зобов’язаний повідомити про укладення гіг-контракту територіальний орган ДПС України та сплачувати ЄСВ. При цьому працівнику гарантуються такі базові трудові права як свобода праці, виплата винагороди, тривалість робочого часу, щорічної оплачуваної перерви (поділу її на частини), перерви у зв’язку з вагітністю та пологами і надання допомоги, компенсаційних виплат, страхового стажу та ін.

Засторога у тому, що цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо у ньому прямо це не зазначено. Відтак, за відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи гіг-контракту, його укладення або виконання не може вважатися вступом у трудові відносини чи виконанням роботи без укладення трудового договору. Важливою складовою договору є те, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать гіг-спеціалісту, який створив такий об’єкт, а майнові права інтелектуальної власності належать резиденту Дія Сіті, якщо інше не передбачено гіг-контрактом.

Таким чином, сьогодні у національне законодавство кореспондується новий меседж позастандартного формату зайнятості, який виходить далеко за межі традиційних.

Матеріал підготувала Алла Андрушко, адвокат, член Комітету трудового права НААУ

Зареєструватися на найближчі заходи лектора:

• Вебінар «Порушення трудових обов’язків в умовах воєнного стану: практика звільнення, поновлення на посаді». https://cutt.ly/Z4ggL10

• Вебінар «Встановлення факту трудових відносин у судовому порядку». https://cutt.ly/Z4ggBXc