Landmark Judgments of Tort Law або як удосконалити юридичну англійську мову на основі прецедентних справ англо-американської правової системи
Код ЄДРПОУ платника (Обов'язково)
Шукаемо по ЕДРПОУ...
Дані представника платника
Дані слухача
Увага! Для отримання залікових балів обов'яково вкажіть, що ви адвокат*
Шукаемо по ЄРАУ...
Вебінари